fbpx

Glasværkets arbejderboliger

Gennemgribende renovering med respekt for bygningernes bevaringsværdighed

Se mere

Glasværkets arbejderboliger

Gennemgribende renovering med respekt for bygningernes bevaringsværdighed

Læs projektets egen beskrivelse

Odense Glasværk blev grundlagt i 1874 og var fungerende glasværk indtil det lukkede som Fyns Glasværk i 1980’erne.
Boligerne på Lille Glasvej 1-11 er opført i slutningen af 1800-tallet til arbejderne på glasværket.

Med glasværkets lukning i 1980’erne begyndte områdets forandring i retning mod at være et attraktivt bynært boligområde, hvor der blev indrettet boliger i glasværkets bygninger. Omdannelsen til boliger blev udført i respekt for de oprindelige bygningers stil.

I 1989 købte Arbejdernes Boligforening boligerne på Lille Glasvej 1-11, som overgik til at blive en almen boligafdeling med 20 familieboliger og 17 ungdomsboliger. Afdelingen består af 1-, 1½-, 2- og 3-værelses lejligheder.

Lille Glasvej 1-11 ligger tæt på Odense bymidte og tæt på Odense Letbane. Boligerne er særdeles attraktive af flere grunde, og boligernes særlige arkitektoniske udtryk af arbejderboliger i bymidten er bevaret

Arbejderboligerne på Lille Glasvej 1-11 gennemgik i 1990’erne en større renovering. Renoveringen viste sig desværre at medføre bygningsskader.

Der var alvorlige indeklimaproblemer i stuelejlighederne på grund af fugt, der via fundamentet trængte op gennem gulve og vægge.

Boligernes ydervægge og krybekældre var ikke isolerede, og kloakken var utæt. På grund af sætningsskader havde badeværelsestårnene rykket sig fra facaden og skabt store utætheder omkring skorstenene. Utæthederne medførte store skader på den bærende del af tagkonstruktionen.

Fugtproblemerne medførte, at tre af de ni stuelejligheder ikke kunne lejes ud, og at flere beboere var blevet syge af at bo i lejlighederne.

I 2016 søgte Arbejdernes Boligforening Landsbyggefonden om støtte til en fysisk helhedsplan, der omfattede en gennemgribende renovering af afdelingens boliger og bygninger.

Boligerne er SAVE-klassificeret med en bevaringsværdi 3 på grund af de fine bygningsdetaljer og det helhedsindtryk, som bygningerne bidrager til på gaden og glasværkets område.

Det var en stor ambition, at bygningerne efter renoveringen stadig havde bevaringsværdi SAVE 3 for at bevare gadens og områdets kulturhistorie.

De gamle krybekældre er fyldt op, og der er etableret nye isolerede terrændæk for alle boliger i stueetager.
Disse boliger har fået nye køkkener og nye badeværelser.
Alle boliger har fået ny entredør (klimadør) med dørspion. Lofts-, væg- og gulvflader er nye og er installeret med genvex-ventilationssystem. Vinduer er skiftet ud med tidssvarende sprosser med flugtvejsmulighed.
Opgangene er nymalede, og yderdørene er bevaret, men istandsat/renoveret.

Badeværelsestårnene på bagsiden er renoveret med ekstra fundering og nyt linjefundament til ny facade

Blik for brugerne

Isolering af facade, udskiftning af skorstene og vinduer og etableringen af et nyt terrændæk er alle tiltag, der er medvirkende til, at boligerne nu er moderne og energivenlige. For at isolere ydervæggene skulle facaden nedtages og flyttes 12 cm ud fra bygningen. De oprindelige mursten er genanvendt, da bygningernes facade blev genopført. Der er etableret genvex-ventilation i alle boliger for at reducere varmetab fra boligerne. Gulvene i stueetagen var for ødelagte af fugt og er derfor udskiftet med klimavenligt asketræ-lamelparket. De gulve, der kunne bevares, er slebet og behandlet med svanemærket, vandbaseret lak. Alle nymalede overflader er malet med svanemærket akrylmaling Boligerne er renoveret og de alvorlige fugtproblemer er løst, så boligerne i dag er moderne og energirigtige med et godt og sundt indeklima.

Inspirerende ressourcetiltag

Omdannelsen fra glasværk til boligområde er sket med stor respekt for de arkitektonisk smukke glasværksbygninger. De renoverede boliger på Lille Glasvej 1-11 har bevaret de oprindelige karaktertræk, der kendetegner resten af glasværkets bygninger. Dermed er fortællingen om, at området engang dannede rammen om Odense Glasværk bevaret. Beboere fortæller, at der er en stolthed over at høre til området. I forbindelse med renoveringen af boligerne blev der gjort en indsats for at skabe udendørs fællesarealer, hvor områdets beboere kan mødes. Alle kender alle i boligerne i Lille Glasvej 1-11, der er meget værdsat af beboerne.

Solidt samarbejde

Under hele processen har der været et tæt samarbejde mellem bygherre, Arbejdernes Boligforening og beboerene. Fordi renoveringen har været så omfattende, var det nødvendigt at genhuse beboere i op til to år. Det er et stort indgreb i beboeres hverdag. Via et tæt samarbejde og inddragelse af beboere har alle følt sig oplyst, og der har fra begge parter været god forståelse. Samtidigt har der gennem hele forløbet været et tæt samarbejde mellem bygherre, håndværkere og kommune. Samarbejdet har betydet, at der undervejs i renoveringsprocessen har været plads til at udtænke de bedste løsninger for uforudsete eller pludseligt opståede udfordringer – for eksempel da vejrlig medførte, at det ikke var muligt at mure facaden op med den korrekte farve mørtel.

Levende bygningskultur

Kravet om at facaden skulle opføres som den oprindelige facade med genbrug af de oprindelige mursten og den særligt tilpassede mørtelfarve blev en spændende håndværksmæssig udfordring for de håndværkere, der havde ansvaret for genopførelsen af facaden. Det færdige resultat er en faglig stolthed for alle parter.

Parter bag projektet

Bygherre: Arbejdernes Boligforening, Flemming Lindberg Eriksen.
Arkitekt og byggeledelse: C&W Arkitekter
Rådgiver: Rambøll
Råhus (murer, beton, kloak) Jens Sandberg A/S
Tømrer: Hansson & Knudsen
Elektriker: El Andersen
VVS og Ventilation: Max Enggaard A/S
Maler: Håndværkergården A/S

Samt Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen, Byudvikling, Planlægning og Almene Boliger, Lene Skouw

Sted

Lille Glasvej 1-11
5000 Odense C

Realiseret

2021

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2