fbpx

Sergenten

Fra nedslidt eksercer- og værkstedshal til moderne event- og koncertsted

Se mere

Sergenten

Fra nedslidt eksercer- og værkstedshal til moderne event- og koncertsted

Læs projektets egen beskrivelse

Sønderborg Kaserne, der er er opført som tysk marinestation i 1907, knejser over Alssund, som et af de mest prominente elementer i Sønderborgs skyline.
Mere tilbagetrukket på kaserneområdet, blev der i 1940 opført en mere ydmyg eksercerhal, der i 1968 blev tilbygget med et værksted til kasernens køretøjer.
Fra 1961 fungerede Sønderborg Kaserne som Sergentskole. Det gjorde den lige indtil kasernen blev nedlagt i 2013, som en af flere i landet. De oprindelige kasernebygninger fik relativt hurtigt nyt liv, og huser nu bl.a. kontorer, et hotel og et kommunalt foreningshus. Den undseelige eksercerhal og værkstedsbygning var der dog ingen, der fandt interesse i – indtil Bitten & Mads Clausens Fond (BMC) så et potentiale.
Fonden havde tidligere været involveret i opførelsen af det nye, flotte hotel, Steigenberger Alsik Hotel & Spa, der slog dørene op for gæster i 2019, på den nyudviklede havnefront, nedenfor kasernen. Hotellet har været en stor succes, men savnede faciliteter til afholdelse af større events – det var her man så potentialet i den gamle eksercerhal.
BMC hyrede derfor den lokale tegnestue fra Aabenraa, ZENI arkitekter, der har erfaring fra flere tidligere, fremtrædende transformationsprojekter, som fx Multikulturhus Sønderborg og deres egen tegnestue Kedelhallen. Begge disse projekter har tidligere været blandt de nominerede til Renoverprisen, i hhv. 2018 og 2020.
I et tæt samarbejde mellem bygherre, arkitekter og hotelrepræsentanter – heriblandt kokken, Jesper Koch, fra den Michelin-stjerne belønnede restaurant Syttende., i toppen af Alsik, blev programmet udviklet og ambitionerne fastlagt, for hvordan den tidligere eksercer- og værkstedsbygning, skulle blive et moderne og attraktivt koncert- og eventsted.
Det blev besluttet at rydde bygningen for alle indvendige dæk og vægge, og kun lade de murede ydervægge og de store betonspær stå, da den tidligere indretning, med mange små rum, og flere forskellige niveauer, dels ikke var hensigtsmæssig, og dels ikke gemte på nogen videre arkitektonisk eller historisk værdi.
Hovedgrebet i indretningen er rimeligt enkelt. Indgang for gæster sker via et nyt vindfang, der er påbygget den sydlige gavl, der peger i retning af ankomsten fra både Alsik og Sønderborg centrum. I bygningens sydlige ende er der tilføjet en ny kerne, der rummer garderobe, toiletter og en bar. Ankomstområdet er i åben forbindelse med-, og fører direkte ind i den store sal, der er placeret midt i bygningen, og spænder i hele dens bredde. I den fjerneste ende, mod nord, er der indrettet et nyt, state-of the-art, professionelt køkken, med tilhørende depoter. Køkkenet har egen, direkte indgang for leverance. Ovenpå toilet- og garderobekernen er der lavet et stort loungeområde, der har adgang fra-, og er i åben forbindelse med den store sal. Ved loungen på 1. sal er der tilføjet store karnapper, der giver lys og udsigt mod bl.a. Alssund og den tidligere kasernes flotte hovedbygninger.
I tagrummet i den nordlige ende, er de store ventilationsanlæg gemt af vejen, de ligger dermed dels hensigtsmæssigt placeret ovenover køkkenet, og dels har man dermed undgået skæmmende teknikinstallationer udenpå bygningen. I forbindelse med ventilationen er det desuden værd at bemærke, at der er gjort brug af diffus ventilering. Det har den fordel, at ventilationsluften bliver ensartet og jævnt fordelt, men det har også den klare fordel, at man får en mere ren og rolig loftsflade, da luften blot siver gennem den diffusionsåbne loftsbeklædning, så man undgår de ventilationshætter, der ellers normalt bryder loftsfladen. For at kunne få skabt det nødvendige hulrum over de eksisterende betonspær, der muliggør den diffuse ventilering, var man nødt til at hæve kiphøjden på taget, hvilket også kan aflæses på gavlene, der er blevet forhøjet med nye teglsten, der helt bevidst fremstår lyse og nye, så man stadig tydeligt kan aflæse den oprindelige gavlprofil. Ud fra samme filosofi er de eksisterende facadeåbninger, som det har været nødvendigt at lukke, muret til med en let tilbagetrækning af teglene, så man stadig kan aflæse de gamle port- og vindueshuller.
I tilgangen til transformationen af den eksisterende bygning har ambitionen været at bevare de historiske spor og derigennem integrere fortællingen om bygningens fortid i den nye funktion. Derfor har det også netop været vigtigt, at alle nye ændringer og tilføjelser står i skarp kontrast til det historiske for ikke at sløre fortællingen. Det gælder formsproget såvel som materialevalget.
Alle nye, udvendige tilføjelser, såsom vindfang, vinduer, karnapper og flugtvejstrapper, er trukket frem og beklædt med sort aluminium, så de tydeligt fremstår som additioner til det oprindelige.
Bygningen har fået navnet Sergenten, der naturligvis er en reference til stedets mangeårige historie som en del af sergentskolen, men som også er inspireret af, at de store, fremtrædende betonspær, inde i den store sal, har tydelige mindelser om de særlige striber, som de færdiguddannede sergenter bærer på skulderen. Det militære tema går også diskret igen i det indvendige materialevalg, hvor fliser i køkken og på toiletter har en afdæmpet, grøn farve.

Blik for brugerne

Udover et ønske om at bevare den samlede historie om Sønderborg Kaserne, har der også været en klart bæredygtighedsbaseret motivation bag bevarelsen af den tidligere eksercer- og værkstedsbygning. Ved at bevare de eksisterende teglydervægge, og genbruge de eksisterende, bærende betonkonstruktioner, har man sparet udledningen af en betragtelig mængde CO2.

Inspirerende ressourcetiltag

Sergenten fik en ilddåb, da den i juni 2022, kun to måneder efter byggeriet blev afsluttet, lagde lokaler til The International Energy Agency (IEA)s årlige, globale konference om energi effektivitet. Sidenhen har den, med stor succes, dannet ramme om flere forskellige arrangementer og koncerter, og har således været en aktiv gevinst for borgerne i og omkring Sønderborg. Derudover har transformationen, og dermed bevarelsen af bygningen, også bidraget til at bevare historien om Sønderborg Kaserne, og en af de sekundære bygninger, der også er en del af historien, og som er med til at tegne det samlede kaserne-anlæg. Derudover har Sergenten bragt liv og arkitektonisk kvalitet til et område, der hidtil havde karakter af lettere hengemt bagside, og var et sted i byen man ikke naturligt bevægede sig hen.

Eksempelværdi

Sergenten er et godt eksempel på, at der kan ligge stort potentiale gemt i selv relativt ydmyge bygninger, der i udgangspunktet ikke har den store arkitektoniske værdi. Ved at arbejde ud fra bygningens præmisser, og forholde sig nøje til, hvad der har værdi og skal bevares, og hvad der omvendt skal fjernes eller tilføjes, kan man opnå et unikt projekt, der er løftet arkitektonisk såvel som værdimæssigt.

Solidt samarbejde

Lige fra starten har der været et tæt og forbilledligt samarbejde mellem bygherre og arkitekt, og sidenhen også mellem arkitekt og de udførende håndværkere. Med næsten daglig tilstedeværelse på byggepladsen, har arkitekten løbende indgået i konstruktiv dialog med håndværkerne, og sammen har de på stedet kunne finde løsninger på de både ventede og uventede problemer der altid opstår i en byggeproces, og i særdeleshed, når der er tale om genanvendelse og ombygning af eksisterende bygninger. Samarbejdet med de lokale myndigheder i Sønderborg Kommune har også været altafgørende for et så utraditionelt projekt, uden mange præaccepterede løsninger. At resultatet er blevet så vellykket og gennemført, kan man i høj grad takke det gode samarbejde mellem alle parterne for.

Levende bygningskultur

Det færdige byggeri bærer tydeligt præg af den grundighed der er blevet lagt i arbejdet lige fra starten, og hele vejen igennem udførelsesprocessen. Det indledende arbejde med opmåling og grundig registrering af den eksisterende bygning, samt det gode samarbejde mellem arkitekt og bygherre i programmeringsfasen, der nøje har udstukket retningen, har båret afgørende frugt i det videre udførelsesarbejde, hvor det har gjort det væsentligt lettere at træffe afgørende beslutninger på stedet, når håndværkerne havde spørgsmål, eller uventede udfordringer dukkede op. Udførelsesmæssigt har processen også været præget af engagerede håndværkere med faglig stolthed, der har kunnet indgå i en konstruktiv dialog med arkitektens byggeleder, der også havde en stor tilstedeværelse på byggepladsen. Der er ingen tvivl om, at transformationen af den tidligere eksercer- og værkstedsbygning har forøget værdien af bygningen betragteligt – ikke kun i forhold til kroner og ører, men i høj grad også brugsmæssigt, dels for Alsik, der nu kan tilbyde nogle helt unikke rammer for større arrangementer, og dels for Sønderborg by, der nu har fået et helt nyt event- og koncertsted.

Parter bag projektet

Bygherre: Bitten & Mads Clausens Fond
Totalrådgiver/arkitekt: ZENI arkitekter a/s
Ingeniør: Rambøll

Yderligere information om projektet

https://www.zeni.dk/sergenten

Sted

Gerlachsgade 10
6400 Sønderborg

Fotos: ZENI arkitekter

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023, 2024

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2