fbpx

Transformation af gl. fiskerhus anno 1898

Bæredygtig renovering/Transformation

Se mere

Transformation af gl. fiskerhus anno 1898

Bæredygtig renovering/Transformation

Læs projektets egen beskrivelse

Hvorfor renovere, frem for at rive ned og bygge nyt. Hvilke tanker er gjort omkring den
beslutning? Merværdien i at renovere frem for at bygge nyt – uddybning:
1. Kontekst/Kulturarv
Huset er et originalt fiskerhus døbt ”lille Eje” hvor der tilbage i 1898 blev indsamlet penge til
opførelsen af huset blandt fiskerlauget i Espergærde til en enke, hvis mand, der var fisker døde
på havet.
Huset er et blandt en lille klynge af huse på 4 der ligger md ryggen i skoven og på række ned
mod havet og havnen i Espergærde i Nordsjælland.
Vi ønskede at bibeholde husets historik og dens ydre geometri så vidt muligt, så huset indgik i
samme skala, taghældning og placering på grunden ift. konteksten og områdets gamle
bebyggelsesmønstre, der er præget af bygninger placeret med spidsgavle i øst og vest, hvorved
husene fik den korteste side mod østenvinden (sundbrisen) og mod vestenvinden
(fremherskende), dvs. orienteret efter sol og vind
2. Bo småt/ arkitektonisk udfordring
Husets beskedne m2 på 96 samt husets indretning og stand så vi som en spændende udfordring,
i hvordan man kunne transformere en eksisterende bygningsmasse, der i princippet har stået
stille siden opførelse. Af erfaring vidste man, at datidens materialer, der blev anvendt tilbage i
slutningen af 1800-tallet var gedigne og ”good bones” (teglmure og trækonstruktion/bjælkelag
og tag, hvilket vi gerne ville tilbagebringe i den originale form og få blotlagt de originale dele og
konstruktioner, som over tid var blevet pakket ind i flere forskellige lag. Renoveringen blev en
proces i at grave i de mange historiske lag, hvor tapeter, finer-plader m.m. blev pillet af lag for
lag, hvorefter man kom ind til den originale kerne af husets tilblivelse.
Vi fik de gamle bagmure i spil, ved at banke den indvendige puds af udvalgte steder. Derved fik vi
blotlagt den ”tilfældige” bagmur, der oprindeligt ikke skulle have været synlig. Vi har også valgt
at fremhæve de originale spær, som havde påført de fineste romertal og udvalgte bjælker og
beslag i etagedækket.
Grundplanen blev drastisk ændret, ved at lave flere udvekslinger i etagedækket, for på den
måde at lave et stort åbent rum i stueetagen. Det åbne rum blev lavet omkring en kerne, der gav
en planløsning, der muliggjorde en mere nutidig leveform for en børnefamilie.
Der var mange benspænd på vejen, og hvis man havde bygget nyt, havde man nok ikke valgt
samme løsninger, men de mange udfordringer og den delvist låste geometri, skabte nogle
anderledes og uforudsigelige rum og rumforløb, som man normalt ikke ville tegne i nybyggeri.
3. Nyt/Gammelt – dialog og samspil
Den ydre renovering kom nogle år senere, hvor vi ønskede at energi-optimeret huset.
Vi var meget i tvivl omkring tilgangen til renoveringen, hvor en indvendig isolering ville nedbringe de
i forvejen små kvadratmeter, så det blev til en udvendig isolering. Ideen omkring en nyfortolkning af
det gl fiskerhus, blev omdrejningspunktet for renoveringen, hvor en træbeklædning fra Kebony på
en kerto-forskallet konstruktion med hårdbatts, blev valgt på baggrund af bæredygtighed,
robusthed, træets gode egenskaber, som f.eks. patinaen og minimum af vedligeholdelse og med
fokus på en langtidsholdbar løsning.
Da de eksisterende vindues-huller samt tilføjelsen af nye åbninger hovedsageligt var tænkt indefra
og ud i forbindelse med den første renovering, fremstod især vest-gavlen tilfældig. Dette gav
anledning til en mere varierende takt i den lodrette beklædning, for at sløre møderne med
vindueshullerne, som aldrig kunne komme til at gå pænt op i et taktfast system. Der er derfor
anvendt to forskellige profilbrædder med forskellige bredder med og uden spor. Derefter blev
facaden jazzet, for at skabe en bevidst utakt.
Taget er udført med listedækket pap-tag, og kombinationen af facadebeklædningen samt tagets
materialitet og struktur har klare referencer til den maritime kontekst.
Knobskuddet fra 1950erne i form af en lille toiletbygning som en add-on med en 15 graders
taghældning på det gl fiskerhus med 45 grader sadeltag – videreførte vi i den gl længe, hvor den
originale tagflade var fladere og vendte ind mod mellemrummet af de to udbygninger. Hermed
opstod to ensartede tagflader med samme hældning, der muliggjorde sammenkoblingen af
bygningerne ved et glas-atrium, der i dag spænder igennem mellemrummet og danner et naturligt
koblingsrum imellem de to bygningsmasser. Her opstår der en fornemmelse af, at det ydre og indre
smelter sammen hvor udvendige materialer løber med ind og bliver indvendige overflader i rummet.
Med denne udvidelse voksede husets geometri til et ca. 100m2 grundplan i flere niveauer og med en
variation af vidt forskellige rumligheder.
Samspillet mellem det ydre og indre og dermed ny og gammel, skaber nogle spændende overgange
og sammenstød, og det er netop i spændingsfeltet imellem disse to verdener at huset bliver
interessant og utraditionelt. Der er blevet skabt en merværdi i disse møder, da det overrasker og
bliver uforudsigeligt.
4. Fremtiden / udvidelse
På sigt er der en tilbygning på tegnebrættet, hvor udvidelsen giver plads til den voksende familie, og
muligheden for at skabe nogle lommer, hvor man kan trække sig tilbage.
Konceptet bliver en videreførelse af de gamle knobskud, hvor en gentagelse af mellemrummet i
form af et mindre atrium i glas igen skal danne overgangen til et nyt lille anneks med samme
geometri som de mindre sidebygninger, og at de tilsammen danner et vekslende forløb af mindre
bygningskroppe med 15 graders tagflader adskilt af glas mellemrum op imod det gamle fiskerhus.
Den gamle kerne bliver fællesrummet og samlingsstedet for hele familien, hvor rækken af de mindre
additioner, adskilt af små atriums, bliver mindre private enheder, hvor man kan trække sig tilbage.

Bilag

Blik for brugerne

Der er anvendt miljørigtige materialer, herunder især Kebony som facadebeklædning Der er genancendt så meget så muligt af de eksisterende detaljer og konstruktioner indv. Der har været fokus på ressourceforbruget af materialer på pladsen. Der er valgt gedigne og vedligeholdelses frie materialer, der patinerer over tid

Inspirerende ressourcetiltag

Huset har fået meget opmærksom hed i lokalområdet, hvor flere har ønsker en lign transformation til egne huse, fremfor at reive ned og bygge nyt.

Eksempelværdi

Det glasoverdækket mellemrum er landet godt og fremstår integreret i husets krop kontra andre glastilbygninger. Additionen er tænkt som en kile imellem 2 trævolumener, som danner overgang mellem ude og inde.

Solidt samarbejde

Bygherre, arkitekt og udførende er en og samme, og har dannet grobund for et lige forløb fra ide til udførelse, som har været meget lærerigt

Levende bygningskultur

Efter den energioptimeret renovering har vi over halveret vores varmeforbrug.

Parter bag projektet

Bygherre: Jakob F Hattesen & Erla Hadaoui
Arkitekt: Faaborg Arkitekter
Udførende: BEH byg, v Bjarni Haraldsson / JOC byg

Yderligere information om projektet

www.faaborgarkitekter.dk

Sted

Egevangsvej 7
3060 Espergærde

Fotos: Niels Nygaard (fotograf)

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2