fbpx

Rughaven og Hørhaven

Helhedsplan - Fra yt til nyt

Se mere

Rughaven og Hørhaven

Helhedsplan - Fra yt til nyt

Læs projektets egen beskrivelse

Vivaboligs afdeling beliggende på Rughaven og Hørhaven i Aalborg blev opført i perioden 1950-62 med 1-5 rums boliger i tre-fire etager. Begge blokbebyggelser har indgangsfacader mod fortov, og der dannes delvist afskærmede grønne arealer udfor bagfacaden.
I alt omfatter afdelingen 41 stk. 1-rums boliger, 55-stk 2-rums boliger, 192 stk. 3-rums boliger, 70 stk. 4-rums boliger og 9 stk. 5-rums boliger. Herudover omfatter afdelingen 12 stk. enkeltværelser, 5 erhvervslejemål, 2 institutioner og 65 garager.

Blik for brugerne

Genbrug og upcycling, som også denne renovering omfatter, er i sig selv et bæredygtigt tiltag. Yderligere er der i renoveringen udført tilpasninger, herunder tilgængelige tiltag, så bygningen nu er fremtidssikret til en ny og bredere målgruppe. Hermed opnås en diversitet i målgruppen, som er grundlaget for at sikre fremtidige lejere. I dette renoveringsprojekt er der blevet brugt materialer af høj kvalitet, sammen med gennemprøvede arbejdsmetoder og løsninger. Renoveringen af Vivaboligs afdeling i Rughaven og Hørhaven er dermed sikret en lang levetid, samt lave drifts- og vedligeholdelses omkostninger. De renoverede boliger fremstår lyse, med gennemlyste opholds rum og rummelige værelser. Boligerne er ligeledes udført i materialer af høj kvalitet, der sikre lang levetid for boligerne. Størstedelen af alle boligerne har adgang til en altan, der tilføjer en ekstra mulighed for nyde de grønne udearealer lidt på afstand.

Brugskvalitet

Renoveringen og ombygningen af Rughaven og Hørhaven, tager afsæt i at etablere god bo-kvalitet og tidssvarende boliger. For at nå målet om tidssvarende boliger er ca. 1/3 af den 318 renoverede boliger gjort tilgængelige med elevator og niveaufri adgang. Ved at gøre boligerne tilgængelige rammes en stor målgruppe lige fra børnefamilier til ælder. Efter renoveringen af afdelingens bebyggelser, er der blevet et bredt udvalg af forskellige boligtyper, der underbygger målet for afdelingen om at skabe diversitet i målgruppen og beboere der flytter ind i afdelingen. Det var Vivaboligs intention at fremtidssikre bebyggelserne i afdelingen. I denne renovering er det gjort ved at etablere et bredt udvalg af fleksible og lyse lejligheder der levere op til nutiden og fremtidens standarter for boliger. Samtidig er udearealerne bearbejdet med legepladser, opholdspladser og andre kvaliteter for ligeledes at lokke nye lejere til.

Eksempelværdi

Aalborg er med dens stadig stigende indbyggertal og specielt med de mange tilflyttende studerende, kontinuerligt presset på antallet af almene boliger. De almene boliger har over de sidste mange år udviklet sig til nu at henvende sig til en bredere målgruppe og dermed være gode billige boliger for alle, dette gør sig også gældende for denne afdeling. Også efter renoveringen.

Solidt samarbejde

Det gode samarbejder mellem rådgivere, udførende, vivabolig og beboerne i afdelingen, resulterede i at byggeriet blev afleveret før tid. I en tid hvor tidsfrister i byggebranchen sjældent holder, stikker projektet i Rughaven og Hørhaven ud, da afleveringsforretningen blev afholdt en måned før den planlagte aflevering.

Parter bag projektet

Bygherre: Vivabolig - Arkitekt: Arkitektfirmaet NORD - Ingeniører: Frandsen og Søndergaard Rådgivende Ingeniørfirma

Sted

Rughaven og Hørhaven
9000 Aalborg

Fotos: Arkitektfirmaet Nord a/s

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2