fbpx

Børnenes Akademi

Upcycling – fra nedlagt købmand til visionær børnehave

Se mere

Børnenes Akademi

Upcycling – fra nedlagt købmand til visionær børnehave

Læs projektets egen beskrivelse

I en tid hvor genbrug og upcycling spiller en større og større rolle i samfundet og den bæredygtige udvikling, ses nærværende renoveringsprojekt som et eksempel på at bygninger og bygningsvolumener kan upcycles, på lige vilkår med andre udtjente genstande.
Aalborg og Nørresundby er byer, der med deres stadig stigende indbyggertal, konstant er presset på institutions- og især børnehave pladser. Ved at se muligheder i den allerede eksisterende bygningsmasse, er der mulighed for at skabe moderne og nytænkende børnehaven og institutioner.
Børnenes Akademi 3 er indrettet i en købmandsbutik af ældre dato. Købmandsbutikken har stået tom over en længere periode, uden at der har været interesse for erhvervslejemålet.

Blik for brugerne

Det har været Boligforeningen 1944’s intention at fremtidssikre lejemålet. Skulle det derfor ske at børnehaven en dag, opsiger lejemålet, er det med simple midler muligt at opdele lejemålet i to mindre enheder. Hermed fremtidssikres lejemålet og dermed den investering der er gjort i renoveringen.

Brugskvalitet

Børnenes akademi 3 er disponeret omkring et stort og fleksibelt opholds- og aktivitetsrum med plads til små og store armbevægelser. Akitvitets- og opholdsrummets ene ende er indrettet med køkken og spiseplads, den anden ende er indrettet med babylegerum og garderobe. Disse to rum omkranses af glasvægge, for at sikre dagslys til de bagvedliggende rum. I tæt relation til opholdsrummet er kontor, personalerum, personale toilet og særskilt personalegarderobe ligeledes placeret. Aktivitets- og opholdsrummet er indrettet med mulighed for fleksibilitet i brug og møblering.

Bidrag til omgivelser

I dette renoveringsprojekt er der opstået en synergi mellem hvad børnehaven bigrager til omgivelserne med og hvad omgivelserne bidrager med, i forhold til børnehaven. Børnehaven og tilstedeværelsen af legende børn, er med til at skabe et harmonisk, livligt og sikkert miljø omkring boligforeningen 1944’s afdeling 6. Med blandingen af funktioner, som i dette projekt, institution og boliger gør udnyttelsen af bygningen multipel og derved vil brugen af bygningen variere hen over ugen og dagen. Børnehavens placering i tæt relation til Skanseparken, gør at børnehaven bruger skoven, som deres anden legeplads. Børnehaven drager nytte af alle skanseparkens tilbud, alt efter vejret og årstiden.

Eksempelværdi

Børnenes Akademi 3 ligger i et allerede fuldt udbygget boligområde, med et blandet udbud af boligtyper, lige fra lejligheder til parcelhuse. Det derfor kærkommen at der blev placeret et daginstitutionstilbud netop her. Derudover er børnehaven på nuværende tidspunkt blevet opnormeret to gange, på grund af størrelsen af børnehaven og efterspørgslen.

Økonomi og værdiforøgelse

Et uudnyttet lejemål er for Boligforeningen 1944 en mulig indtjening der går tabt, derfor indgik børnehaven og boligforeningen en lejeaftale, hvori der også indgik en renovering af stueetagen hvor børnehaven nu er flyttet ind. Aftalen blev dermed værdiskabende både for Børnenes Akademi og Boligforeningen 1944. Børnenes akademi fik en ny og ny renoveret institution, boligforeningen fik samtidig fremtidssikret, renoveret og udlejet deres erhvervslejemål.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligforeningen 1944 - Brugere: Børnenes Akademi - Arkitekt: Arkitektfirmaet NORD - Ingeniører: MOE Rådgivende Ingeniører

Sted

Skansevej 42
9400 Nørresundby

Fotos: Arkitektfirmaet Nord a/s

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

1-500m2