fbpx

Vinder 2023

Rudkøbing Gamle Skole

Transformation af den gamle skole til almene seniorboliger

Se mere

Rudkøbing Gamle Skole

Transformation af den gamle skole til almene seniorboliger

Begrundelse for nominering

”Det er ikke blot en renovering, det er en transformation. Rudkøbing Gamle Skole er en bygning, der er mere end 100 år gammel, og som har været et vartegn, en signaturbygning for Rudkøbing. Den har man nu transformeret til et andet brug ved at lave lejligheder og indrette et bofællesskab for seniorer. Det har givet bygningen nyt liv og ny funktion, så den nu forhåbentlig er klar til at tage 100 år mere.”

”Holdet bag denne renovering har set mulighederne i bygningen. Nogen ville måske se det som en begrænsning, at der er tre meter høje klasselokaler og mene, at det ikke egner sig til bolig. Men det gør det jo netop; det giver en rummelighed og et fantastisk lysindfald, fordi man har valgt nogle høje vinduespartier, der gør, at man får lyset ind. Og lys er velvære. Det er nok dét, jeg er mest imponeret af.”
(Citater fra Renoverprisens Nomineringsudvalg)

Læs projektets egen beskrivelse

Den Gamle Rudkøbing Skole mistede sin funktion som byskole i 2010 til fordel for den nybyggede Ørstedsskolen. Den nyere del af den tidligere skole blev kort efter ombygget til Sundhedshus, hvorimod den tidligere hovedbygning i flere år har været brugt til beskæftigelsesprojektet ’Job 21’. Den midlertidige anvendelse af hovedbygningen var en uholdbar løsning for kommunen, da bygningen så ind i større vedligeholdelsesarbejder.
Den gamle skoles hovedbygning er opført i 1921 og har siden da været en af Rudkøbings væsentligste signaturbygninger. Den gamle skolebygning er både som bygning og som et kulturhistorisk element dybt forankret i hjertet på mange Langelændere. Bevaring og fremtidssikring af hovedbygningen var derfor vigtigt for lokalområdet, så bygningen også i fremtiden vil stå som porten til Rudkøbing.
Transformationen af skolen er udført med respekt for den eksisterende arkitektur og bygningen har udvendigt bevaret sit karakteristiske udtryk og detaljering. Transformationen har hovedsageligt foregået indvendigt, hvor hovedbygningen i dag er blevet til 22 almene seniorboliger, og den tidligere pedelbygning er ombygget til fælleshus med gæsteværelser. Således bevares kulturhistorien udadtil samtidig med, at bygningen indadtil skaber plads og rammer til liv og fællesskab.
Rejsegildet for ombygningen og restaureringen blev afholdt på 100 års dagen for skolens oprindelige rejsegilde – netop for at fejre og markere bygningens start på de næste 100 år, nu som seniorboliger.

Blik for brugerne

Transformationen af den gamle Rudkøbing Skole har haft fokus på at genbruge og bevare så meget af den eksisterende bygning, som i 1921 blev opført i gode og gedigne materialer. Nødvendige bygningsdele, som f.eks. facadepartier og tag, er blevet udskiftet, så bygningen opfylder nutidige standarder, dog med respekt for bygningens oprindelige udtryk. Projektet har udover den miljømæssige bæredygtighed også haft stor fokus på den sociale. Dette kommer særligt til udtryk i den øgede fokus på tilgængelighed, der både ses i og udenfor boligerne. Elevatoren sikrer adgang til alle etager, og boligerne er moderne og tidssvarende indrettet. Boligselskabet Langeland oplevede ved projektets begyndelse en stor interesse for seniorboliger, hvilket særligt kom til udtryk i deres to eksisterende seniorbofællesskaber i Rudkøbing. Det lå derfor naturligt at Rudkøbing Gamle Skole skulle omdannes til seniorboliger. Et grundelement for projektet er desuden, at seniorboligerne og fællesarealerne kan være med til at fremme livskvaliteten, afhjælpe ensomhed og understøtte at ældre kan blive boende i egen bolig så lang tid som muligt.

Inspirerende ressourcetiltag

Lokalerne og indretningen af Rudkøbing Gamle Skole har givet gode muligheder for at skabe gode, moderne og lyse boliger for fremtidens beboere. De tidligere klasselokalers rumhøjde på ca. 3 m og store vinduespartier giver boligerne en unik rumlighed og et smukt lysindfald. Den oprindelige fordelingsgang med vinduer mod gårdrummet er bevaret og istandsat, således er den fortsat med til at fortælle den gamle skoles historien, samtidig med den skaber en lys og åben adgang til boligerne. Ligeledes har den oprindelige hovedindgang fået nyt liv med en ny snedkerlavet hoveddør, elevator og nyt trappeforløb. Projektet bidrager til omgivelserne bl.a. ved ikke at bidrage med noget nyt rent bygningsmæssigt, men derimod at bevare noget gammelt og historisk. Transformationen af Rudkøbing Gamle Skole bidrager til at værne om kulturhistorien. Projektet sikrer, at skolens hovedbygning bevares og fortsat står som et markant kendetegn for ankomsten til byen. De nye seniorboliger vil dog bidrage til, at der i og omkring bygningen vil være med liv og aktivitet, da det nu danner rammerne om menneskers hjem.

Eksempelværdi

Transformationen af Rudkøbing Gamle Skole er et godt eksempel på, hvordan et ikonisk og historisk bygningsværk kan bevares udvendigt samtidig med at det får en ny funktion indvendigt. Den gamle skole blev opført i holdbare og gedigne materialer, der danner et godt grundlag for omdannelse og genbrug af bygningen. Målet for transformationen var at bevare og restaurere så meget som muligt udvendigt, samtidig med at bygningen indvendigt gentænkes på en helt ny måde. Ombygningen indvendigt er dog udført med respekt for bygningens historie, og skolestemningen er derfor fortsat at mærke særligt i de fælles adgangsarealer. Skolens bygningsmæssige rammer og forudsætninger har givet mulighed for at skabe boliger med karakter og et særpræg, der netop kan være med til at gøre boligerne mere hjemlige.

Solidt samarbejde

Projektet er opført som alment nybyggeri med en fast budgetramme, og da man havde høje ambitioner om at bevare bygningens oprindelige udtryk, var det altafgørende for realiseringen af projektet, at alle parter bidrog til, hvordan projektet kunne holdes indenfor rammen. Det havde ikke været muligt at gennemføre projektet uden den store velvillighed alle parter har udvist. Myndighederne har naturligt været med i projektet fra starten, både fordi kommunen tidligere var ejere, og fordi der er tale om et alment projekt. Derudover har det også været en særlig opgave for mange af de lokale håndværkere, da de havde en særlig veneration for projektet, bl.a. fordi de selv har gået på skolen som børn. Dette medførte f.eks. at flere af håndværkerne ydede en ekstra indsat. Derudover blev det f.eks. også besluttet, at man vil renovere flere af de gamle indvendige døre, med nye låse og beslag, så alle lejligheder fik mindst 1. oprindelig dør, fremfor at udskifte dem alle.

Levende bygningskultur

Langeland Kommune ejede Rudkøbing Gamle Skole inden Boligselskabet Langeland købte den. Skolen stod foran en større renovering og ombygning, for at kunne skabe rammerne om fremtidens behov – en opgave som kommunen selv skulle have løftet. Med boligselskabets køb af skolen blev bygningens fremtid sikret både bygningsmæssigt og ift. anvendelse. Værdiforøgelsen ligger derfor i at bygningen ikke længere står uden formål, og at den bygningsmæssigt er tilpasset fremtidens anvendelse. I transformationen af skolen er der, ligesom ved bygningens opførelse, lagt vægt på anvendelse af gode gedigne materialer, der både udvendigt og indvendigt spiller sammen med skolen oprindelige udtryk og materialitet. F.eks. er de nye vinduer valgt med tilsvarende sprosser og taget bevares i sin oprindelige form med ny isolering, undertag og sortglasset tagsten.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligselskabet Langeland
Bygherrerådgiver: Kuben Management
Arkitekt: C & W Arkitekter A/S
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Fagentreprenører:
Murer og Råhus: Dreier & Co A/S
Tømrer: H&M Larsen A/S
VVS: Dansk Installations Teknik A/S
EL: Bravida A/S
Ventilation: Belvant A/S
Maler: Brdr. Folkmann ApS
Smed: Ellinge Smedie A/S

Yderligere information om projektet

https://faa.dk/langeland/rudkoebing-gamle-skole-ombygges-til-22-lejligheder-overvaeldende-stor-interesse

Sted

Kastanievej 34
5900 Rudkøbing

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2