Nomineret 2018

Rømerhus

Udførelsesmæssig høj kvalitet ved kompleks renovering og revitalisering af bevaringsværdig bygning fra 1895

Se mere

Rømerhus

Udførelsesmæssig høj kvalitet ved kompleks renovering og revitalisering af bevaringsværdig bygning fra 1895

Realiseret

2017

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Rømerhus i Aarhus er en gennemgribende renovering og revitalisering af en ældre bevaringsværdig 7-etagers erhvervsejendom fra 1895. I løbet af 3 ½ år genvandt huset sin plads som et af Aarhus markante bygningsværker. Bygningsfacaden er bragt tilbage til sit oprindelige udseende, mens resten af huset har undergået en gennemgribende ombygning med store ændringer i blandt andet det konstruktive system.

Ydersiden er ført tilbage til Aarhus-arkitekten Sophus Frederik Kühnels arkitektoniske udtryk, der er inspireret af fransk og norditaliensk renæssance. Indvendigt er huset top-morderne – alle eksisterende installationer er demonteret og erstattet af nye konstruktions- og installationsløsninger, der er udformet med en høj grad af fleksibilitet, som danner basis for et fleksibelt hus med mange anvendelsesmuligheder. De nye anlæg lever samtidig op til nutidens krav til bygningsfleksibilitet, optimale indeklimaforhold og tilgængelighed. Planløsningen består af en restaurant i partereplan, forretning i stueetagen og på 1. sal og kontor på de resterende etager.

Bygningen har været i drift under hele byggeprocessen, og af hensyn til husets fortsatte drift er ombygningen foretaget ovenfra. Bygningens indre gård er inddraget i bygningen som et 3 etagers højt atrium. Lasten fra de etager, der ligger højere end atriet, overføres gennem et ophængningssystem til to megasøjler. Den inddragede gård har gjort det muligt at etablere en hemmelig oase på 3. sal, hvor husets lejere kan nyde solen fra en tagterrasse midt i Aarhus pulserende byliv.

På to af de eksisterende etager, i stue- og 1. sals plan er etagedækkene erstattet af in-situ støbte plane dæk, der har gjort det muligt at indrette gennemgående, næsten søjlefrie forretningsområder. De mange konstruktive indgreb har forøget bygningens last samt ændret områderne hvor lasterne føres ned, således det var nødvendigt at etablere en ny fundering.
Jordbundsforholdene har gjort det nødvendigt at ekstrafundere med 25 meter lange GEWI pæle i betydeligt omfang selvom den eksisterende bygningsmasse fortsat er direkte funderet.

Samarbejde

For at muliggøre realiseringen af et projekt af denne kaliber har det tætte samarbejde mellem arkitekt, ingeniør, bygherre og entreprenør været af stor betydning, hvor alle fagligheder er bragt i spil for at få projektet til at lykkedes. Den centrale placering i midtbyen har yderlig gjort det nødvendigt med et tæt samarbejde med myndighederne, kommune og rådmænd for at få logistikken til at lykkedes.

Det har indenfor et begrænset område været muligt at gennemføre et kompliceret restaurerings- og revitaliseringsprojekt, med respekt for de handlende, turismen og de erhvervsdrivende i området.

Rømerhus er et projekt, som i høj grad har fokuseret på samspil, hvor alle har bidraget til at finde en optimal løsning.

Bidrag til omgivelser

Bygningen bidrager positivt til omgivelserne med sin centrale placering i midtbyen, hvor den danner et knudepunkt for byens turister, handlende og erhvervsdrivende. Bygningen forbinder den travle gågade med en sidegade, der fører ned til Åboulevardens restauranter og cafeer.

Rømerhus bidrager desuden positivt til sine omgivelser med sit historiske og arkitektoniske udtryk.

Udførelseskvalitet

Det er med stor respekt for bygningens historie at den er ført tilbage til sit oprindelige ydre. Samtidig har bygningen fået et tvist af nytænkning ved at tilføre ny teknologi og moderne arkitektur. Detaljerne er bragt frem, så de er en del af funktionaliteten, det er fx tydeligt at det er de to store megasøjler, som bærer huset. Teknikken bliver til en del af detaljerne og detaljerne viser ærligheden ved de synlige konstruktioner og tekniske installationer som fx ved det synlige kompositdæk mellem stue og 1. sal.

Yderligere information om projektet

http://www.sj.dk/projekter/#our-projects/roemerhus

Sted

Skt. Clemens Torv 8
8000 Aarhus C