fbpx

Nomineret 2018

Rømerhus

Udførelsesmæssig høj kvalitet ved kompleks renovering og revitalisering af bevaringsværdig bygning fra 1895

Se mere

Rømerhus

Udførelsesmæssig høj kvalitet ved kompleks renovering og revitalisering af bevaringsværdig bygning fra 1895

Begrundelse for nominering

I centrum af Aarhus, det der lokalt omtales som Midtbyen, ligger den renoverede erhvervsbygning Rømerhus. Tegnet af arkitekten Sophus Kühnel med Københavns Magasin du Nord som forbillede. Rømerhus’ lokalisering ved Aarhus Å i førsteparket til byens vigtigste handelsgade, Strøget, giver en eksponering, som stiller særlige krav til ypperlig kvalitet og fremsynethed.

Ambitionen med renoveringen af Rømerhus var skyhøj. Målet var at bidrage til Midtbyens fortættede atmosfære ved at bevare den historiske bygning, sætte en ny standard for Bestsellers butikker, hvor det at handle skal være en oplevelse, samt at sikre at den betydelige investering vil give et fornuftigt afkast på den lange bane. Lad det være klart med det samme. Målet ser ud til at være opfyldt.

Forarbejdet med at skabe rammerne for opgraderingen af den energimæssige bæredygtighed var omfattende. Kontorarealerne, der på grund af computervarmen har et mindre behov for opvarmning, har naturlig ventilation, mens resten af bygningen, inklusiv restauranten ved åen og butikkerne, har mekanisk ventilation med varmegenindvinding. Der er endvidere etableret nye tekniske installationer, CTS-anlæg samt automatisk solafskærmning og vinduer. I restauranten ved åen er der et integreret biosystem og en biokværn, som giver en øget genanvendelse og reducerer transporten af bioaffald. Samlet er den omfattende energimæssige opgradering gennemført med fokus på at opfylde BR 2010 standarder.

Rundvisningen i Rømerhus, med restauranten ved åkanten, de voluminøse butikker med højt til loftet, kontorarealerne med softwarefirma og E+N Arkitekturs tegnestue med det smukke, vandrette, glasbånd, der får taget til at svæve, talte for sig selv. Butikkerne med oplevelsesrig udsmykning af Christian Lemmertz, de smukke svungne trapper med plads til Fred Astaires solodans, og den ekspressive bærende stålkonstruktion, dokumenterer, sammen med personalets udtrykte tilfredshed med at arbejde i Rømerhus og Bestsellers tilfredshed, et skyhøjt løft i brugsværdien.

For at realisere en ambitiøs renovering med elegante, forfinede detaljer er samarbejdet mellem bygherre, rådgivere og entreprenøren altafgørende. Med det begrænsede areal til byggeplads er samarbejdet med de kommunale myndigheder vigtigt for at få logistikken til at lykkes.

Rømerhus’ beliggenhed og arkitektoniske eksponering er af stor betydning for opfattelsen af Midtbyen og opretholdelsen af Strøget som byens vigtigste handelsgade. Butikkerne med de tre indgange, den oplevelsesrige butiksindretning, de renoverede facaders udstråling af kvalitet og belysningen af facaderne, når det bliver mørkt, virker som en magnet på byens borgere og kunderne. Det dokumenteres på bedste vis af en halv million besøgende på kort tid.

Bestsellers kompromisløse insisteren på det ypperste i arkitektonisk kvalitet og ypperlig håndværksmæssig udførelse af de mange delikate detaljer har givet Rømerhus værdifuld bevågenhed. Det understøtter Bestsellers ønske om nye eksempler på moderne butiksindretning og tanken om investering på den lange bane. Ros til en privat investor med krav om den højeste kvalitet og et fornuftigt økonomisk afkast på den lange bane.

Samlet vurderet er Rømerhus’ renovering et værdifuldt eksempel på mødet mellem nyt og gammelt. På en måde, der indskriver historien i en moderne kontekst. Bestsellers renovering af Rømerhus er så eksemplarisk, at nomineringen til RENOVER Prisen 2018 er fuldt berettiget.

Læs projektets egen beskrivelse

Rømerhus i Aarhus er en gennemgribende renovering og revitalisering af en ældre bevaringsværdig 7-etagers erhvervsejendom fra 1895. I løbet af 3 ½ år genvandt huset sin plads som et af Aarhus markante bygningsværker. Bygningsfacaden er bragt tilbage til sit oprindelige udseende, mens resten af huset har undergået en gennemgribende ombygning med store ændringer i blandt andet det konstruktive system.

Ydersiden er ført tilbage til Aarhus-arkitekten Sophus Frederik Kühnels arkitektoniske udtryk, der er inspireret af fransk og norditaliensk renæssance. Indvendigt er huset top-morderne – alle eksisterende installationer er demonteret og erstattet af nye konstruktions- og installationsløsninger, der er udformet med en høj grad af fleksibilitet, som danner basis for et fleksibelt hus med mange anvendelsesmuligheder. De nye anlæg lever samtidig op til nutidens krav til bygningsfleksibilitet, optimale indeklimaforhold og tilgængelighed. Planløsningen består af en restaurant i partereplan, forretning i stueetagen og på 1. sal og kontor på de resterende etager.

Bygningen har været i drift under hele byggeprocessen, og af hensyn til husets fortsatte drift er ombygningen foretaget ovenfra. Bygningens indre gård er inddraget i bygningen som et 3 etagers højt atrium. Lasten fra de etager, der ligger højere end atriet, overføres gennem et ophængningssystem til to megasøjler. Den inddragede gård har gjort det muligt at etablere en hemmelig oase på 3. sal, hvor husets lejere kan nyde solen fra en tagterrasse midt i Aarhus pulserende byliv.

På to af de eksisterende etager, i stue- og 1. sals plan er etagedækkene erstattet af in-situ støbte plane dæk, der har gjort det muligt at indrette gennemgående, næsten søjlefrie forretningsområder. De mange konstruktive indgreb har forøget bygningens last samt ændret områderne hvor lasterne føres ned, således det var nødvendigt at etablere en ny fundering.
Jordbundsforholdene har gjort det nødvendigt at ekstrafundere med 25 meter lange GEWI pæle i betydeligt omfang selvom den eksisterende bygningsmasse fortsat er direkte funderet.

Bidrag til omgivelser

Bygningen bidrager positivt til omgivelserne med sin centrale placering i midtbyen, hvor den danner et knudepunkt for byens turister, handlende og erhvervsdrivende. Bygningen forbinder den travle gågade med en sidegade, der fører ned til Åboulevardens restauranter og cafeer. Rømerhus bidrager desuden positivt til sine omgivelser med sit historiske og arkitektoniske udtryk.

Solidt samarbejde

For at muliggøre realiseringen af et projekt af denne kaliber har det tætte samarbejde mellem arkitekt, ingeniør, bygherre og entreprenør været af stor betydning, hvor alle fagligheder er bragt i spil for at få projektet til at lykkedes. Den centrale placering i midtbyen har yderlig gjort det nødvendigt med et tæt samarbejde med myndighederne, kommune og rådmænd for at få logistikken til at lykkedes. Det har indenfor et begrænset område været muligt at gennemføre et kompliceret restaurerings- og revitaliseringsprojekt, med respekt for de handlende, turismen og de erhvervsdrivende i området. Rømerhus er et projekt, som i høj grad har fokuseret på samspil, hvor alle har bidraget til at finde en optimal løsning.

Udførelseskvalitet

Det er med stor respekt for bygningens historie at den er ført tilbage til sit oprindelige ydre. Samtidig har bygningen fået et tvist af nytænkning ved at tilføre ny teknologi og moderne arkitektur. Detaljerne er bragt frem, så de er en del af funktionaliteten, det er fx tydeligt at det er de to store megasøjler, som bærer huset. Teknikken bliver til en del af detaljerne og detaljerne viser ærligheden ved de synlige konstruktioner og tekniske installationer som fx ved det synlige kompositdæk mellem stue og 1. sal.

Parter bag projektet

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, E + N Arkitektur og Bestseller

Yderligere information om projektet

http://www.sj.dk/projekter/#our-projects/roemerhus

Sted

Skt. Clemens Torv 8
8000 Aarhus C

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2