fbpx

Nomineret 2018

Bondegården i Havreholm

Et bæredygtigt hjem med kreative indfald

Se mere

Bondegården i Havreholm

Et bæredygtigt hjem med kreative indfald

Begrundelse for nominering

Oppe i det frodige Nordsjælland, i landsbyen Havreholm, 4 kilometer fra det fashionable Hornbæks hvide strande ligger bondegården i Havreholm. Transformeret fra en gammel landbrugsejendom til en moderne bolig (etableret i de gamle staldlænger), lejlighed og tegnestue. I strålende solskin og en eksplosion af grønt ankom nomineringsudvalget til en lille landsby med en Morten Korch stemning så autentisk, at mødet med Karl Stegger forklædt som landmand ikke ville overraske. Den omfattende renovering af den gamle landbrugsejendom, med udsigt i første parket til 6 1/2 ha jord, havde som mål at skabe en moderne familiebolig, lejlighed og tegnestue, der med aktivitet og lys i de mange vinduer henover hele døgnet skulle være med til at skabe liv i lokalsamfundet. Lad os afsløre det med det samme; målet er på fornem vis indfriet af det engagerede bygherrepar, en forstående kommune og dygtige polske håndværkere.

De bevarede ydervægge er suppleret med nye indvendige, isolerede vægge, og gulvene er udført som et støbt terrændæk. Læg hertil et nyt, isoleret, arkitektonisk, skarpt skåret ståltag, nye store panoramaruder, Veluxvinduer i taget og jordvarme. Det er en dybtgående energimæssig opgradering som vil noget.

Besøget hos Uffe og Kira var en fin oplevelse. Den faldefærdige gård med madrester i køleskabet ved overtagelsen er ikke til at kende igen. Renoveringen med smukt udførte, slebne grå betongulve, dygtigt pudsede vægge, lyse træbetonplader i loftet og synlige saksespær er arkitektonisk og funktionelt overbevisende. Men ikke nok med det! Med den elegante svævende franske, åbne pejs, de store panoramaruder og en smuk skulpturelt formet trappe fremstår boligen som en oase med en unik kombination af funktionel fleksibilitet, stoflige og visuelle arkitektoniske oplevelser. Sammen med det gamle gårdrum, der fungerer som et sympatisk opholdsrum i tæt kontakt med boligen og tegnestuen, er der tale om et kvantespring i brugsværdi.

Bygherrerne har fulgt renoveringen på tæt hold, og har, som det blev formuleret med et smil på læben, mandsopdækket håndværkerne. Vellykket var også samarbejdet med kommunen om bondegårdens indretning og facadernes udformning mod det åbne land.

Med transformationen fra landbrugsejendom til familiebolig, lejlighed og tegnestue er Bondegården i Havreholm med sin arkitektoniske overhaling og bygherrens insisteren på åbenhed og fællesskab et værdifuldt tilskud til landsbyens liv. Arealet med blodbøgen ved indkørslen, som tidligere fungerede som landsbyens mødested, giver nu plads til, blandt andet, et lille julemarked, hvis overskud doneres til Red Barnet.

Den omfattende renovering med nye tekniske installationer, udskiftning af tag og fag, den fornemme håndværksmæssige udførelse og en skyhøj arkitektonisk standard har sammen med byggeriets åbenhed mod omgivelserne, gjort Bondegården i Havreholm mere attraktiv og tiltrækkende. Det ses i den målbare værdiforøgelse af tegnestuen, hvis omsætning i de nye rammer er fordoblet. Der kan ikke herske tvivl om, at kombinationen af godt købmandsskab og en afslappet, attraktiv arkitektur vil kunne ses på bundlinjen som en økonomisk gevinst, og gårdens værdi er da også firedoblet med renoveringen.

Bondegården i Havreholm er en vellykket transformation fra landbrug til bolig, lejlighed og tegnestue. Set i lyset af de mange nedlagte landbrug, der findes overalt i Danmark, er det på et overordnet samfundsmæssigt plan en livgivende historie. På det nære, lokale plan er Bondegården i Havreholm eksemplarisk for en fin renovering, der sympatisk fastholder bondegårdens historiske træk i en fin balance mellem nyt og gammelt.

Samlet vurderet er Bondegården i Havreholm en fornem renovering, hvis bud på funktionel og arkitektonisk transformation er så overbevisende, at det fuldt ud berettiger til en nominering til RENOVER Prisen 2018.

Læs projektets egen beskrivelse

Rødbøgegaard, oprindeligt fra 1780, er beliggende yderst i landsbyen Havreholm og skuer ud over den unikke og smukke Naturpark Kongernes Nordsjælland. Gården har i 2015/16 gennemgået en enestående forvandling, fra landbrugsejendom med overflødige staldlænger til en moderne bolig med tilhørende erhverv.

Tanken har fra begyndelsen været at observere og forstå de spor og rumopdelinger, gården er født med. Derfor var det vigtigt at digte videre på det liv, der har været her for gårdens dyrehold. Der findes ikke mange bondegårde med så mange år på bagen som Rødbøgegård, hvor både inde og ude er totalt moderniseret, men på en facon, der er i pagt med stedets ånd. Det gælder ikke mindst de store fællesrum, der viser sporene af en tidligere landbrugsfunktion.

Den gamle grisestald er i dag børnenes fællesværelser, og køkken/alrummet er etableret i den gamle kostald. De små historier skaber sjæl og unik personlighed i rummene, og genkalder sig aftryk fra stedets natur, omgivelser og præmisser.

Gården er bevaringsværdig, hvorfor udfordringen har været at skifte funktionen fra gamle tider ud med ny bolig funktion, men stadig bevare fornemmelsen af stedets udtryk som en bondegård. Dette gør sig gældende både i gårdens nærvær til naturen og udtryksmæssigt inde og ude.

Løsningen er i dag en bondegård med 3 væsentlige funktioner.

1: En stor bolig etaberet i de gamle staldlænger, hvor fællesrummene er prioriteret meget rummelige og med stor kontakt til naturen. Omvendt er værelserne holdt små og enkle, for at fordre til familiemæssigt samvær. Materialerne er tænkt i deres naturlighed og alle unødvendige “lag” er skrællet af for at skabe en rå staldfornemmelse med betongulve, groft spartlede vægge, “ærlige” spær og natur akustik i lofterne.

Indeklimaet i boligen er fantastisk og akustikken eminent. Naturen bydes indenfor og vejrets skift over årstider, døgn, timer og minutter er en stor del af at opholde sig i rummene, som er etableret med store vinduespartier fra gulv til loft for at trække både natur og lys ind.

2: Gårdens 2. funktion er et lille Atelier for Arkitektur og design i det tidligere stuehus, som henvender sig ud mod vejen, med naturlig velkomst til kunder og producenter.

3: Den 3. funktion er en 3 værelses lejlighed også i det tidligere stuehus som sikrer mulighed for overgangsbolig for familiens børn, eller anden nær familie.

Dette projekt er indstillet i samarbejde med Danske Boligarkitekter. 

Blik for brugerne

Gården er renoveret i bund således er den isoleret og tilført jordvarme som er lagt ud på den tilhørende mark, der er skiftet tag, vinduer og døre, og den er idag en bæredygtigt ramme for den moderne familie. Gårdens ”nye jeg” bidrager desuden til sine omgivelser med en højere kvalitet både i liv og udtryk til landsbyen. Det er derfor tale om bæredygtighed på mange niveauer.

Brugskvalitet

Bondegården har opnået en unik og maksimal forøget brugskvalitet som tilgodeser en udvidelse af den måde vi ”bor/arbejder” i vores ”worklife balance” liv, som hele tiden forsøger at skabe en mental ramme om det gode familieliv. Derudover er naturens tilstedeværelse afgørende for at finde den nødvendige ro i en ellers travl verden.

Bidrag til omgivelser

Ved at have 2 familier på gården og tilknyttet erhverv, er der liv hele døgnet og stedet ånder med dag og nat. Det har givet et helt nyt liv og en nærhed i den lille landsby, hvor gården før lå øde og mørk hen, er der nu lys, liv og luft med al form for tilstedeværelse. Et åndehul, et pusterum i en travl digital tid, med klare spor til en fjern tid fra ”gamle dage”, hvor tiden gik meget langsommere. Den færdigrenoverede gård står i dag som et stadigt og nu moderne vartegn som ”bondegård” og skuer ud i Naturpark Kongernes Nordsjælland, og bidrager til en bevarelse og besvarelse til de gamle spor om en svunden tid.

Eksempelværdi

Ved at arbejde med transformationen og den gennemgribende renovering af Rødbøgegaard er der opnået et resultat der strækker sig længere og er langt mere fremskuende i en moderne tid end nybyg og ombyg/tilbyg på boliger i Danmark kan findes. Bondegårdes placeringer i landskabet er helt unik, og der findes rigtig mange eksempler på mindre landbrugsejendomme der i dag ikke længere tjener deres gamle formål, men står og forfalder og skaber ”tomme” huller i de ellers fantastiske og unikke landsbyer vi har i Danmark. Mange af dem er af samme stand som Rødbøgegaard var, med egen brønd, dårlig stand, uoverskuelig i størrelse og svære at være visionære omkring. Dette projekt er et meget moderne og tidsløst bud på hvordan disse mange gårde gemmer på skjulte muligheder og rummelige skatte.

Solidt samarbejde

Processen med renoveringen har været meget afhængig af ”de gode medspillere” og visionære indstillinger Helsingør Kommunes byggesagsafdeling har udvist. En byggeproces som blev holdt i hånden døgnets 24 timer under renoveringen og et samarbejde med en entreprenør der udviste prisværdig fleksibilitet, for at få løsningerne til at gå op og dagligt var med på justeringer for at bevare det overordnede bondegårdsudtryk. Langt fra alt kan tegnes og illustreres når man arbejder på denne type renoveringsprojekt, hvorfor daglige små justeringer ift. eksisterende skævheder og materialer måtte vendes og drejes. Den nærværende og aktive proces med masser af beslutninger og justeringer hver dag, var nødvendig for at komme frem til et tidsløst og holdbart resultat i pagt med tiden, stedet og ånden.

Økonomi og værdiforøgelse

Som følge af de omfattende funktionsetableringer, og gennemgribende renovering og energiforbedringer er udgifterne for varme, vand og el driften driften på et niveau der svarer til nutidige og meget høje krav. Stedet har på nuværende tidspunkt 4-doblet sin værdi grundet det øgede boligareal, de rumlige funktioner og de moderne og kreative løsninger.

Udførelseskvalitet

Der er tænkt enkelt og budgetvenligt hele vejen igennem, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Hvad kan man egentlig få ud af helt ”normale” basismaterialer, og hvordan kan vi sætte pris på den ærlighed i vores moderne bolig? Det er hvad projektet er et eminent eksempel på.

Parter bag projektet

Bygherre: Uffe Topsøe-Jensen & Kira Snowman
Arkitekt: Uffe Topsøe-Jensen & Kira Snowman

Ingeniør: Frits Lønhardt
Entreprenør: D Byg ApS

Yderligere information om projektet

https://monomal.dk

Sted

Plejeltvej 9
3100 Hornbæk

Fotos: Monomal v. Uffe Topsøe-Jensen & Kira Snowman

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2