fbpx

RØDE BIPV SOLCELLER I TEGLTAG LANDSDOMMERGÅRDEN

Bæredygtig renovering - solceller i boliger

Se mere

RØDE BIPV SOLCELLER I TEGLTAG LANDSDOMMERGÅRDEN

Bæredygtig renovering - solceller i boliger

Læs projektets egen beskrivelse

Efter en tidligere indbudt arkitektkonkurrence, gik GAIA Solar A/S Konkurs i 2016. Selvom det var trist var Gaias og Henning Larsens løsning røde metalplader med sorte mono celler, som gav et `spættet udtryk.
Nyt udbud i 2018 blev vundet af Solar Lightning Entreprise ApS med en bedre løsning med indfarvede mono standardsolceller fra Sunerg i Italien på 275 wp x 190 stk. / 52,25 kWp i RAL 8016 på en selvstændig tagflade på 345 m2 mellem 2 skotrender incl. 13 stk. “dummies” skræddersyet til skotrendernes vinkel.
Udført i 2019. Der blev først udlagt vandtæt undertag, monteret rustfrie stålvinkler. på siden af disse blev der monteret lasker med aluskinner lodret, solcellepaneler blev oplagt vandret af arkitektoniske årsager pga. fladens udformning. Solcellepaneler blev fastgjort med indfarvede røde beslag til alu skinnerne -kabelkasse blev indfarvet . Der blev inddækket med zink / aluvinkler i sider langs skotrenderne

Blik for brugerne

Det udførte BIPV anlæg er af høj arkitektonisk og bæredygtig karakter ift. state of the art. Der er sket afvejning ift. pris, kvalitet og output effekt og gode garantier på 25 år for solceller, 10 år for invertere og 15 års tagpap garanti. Der sker en årlig CO 2 reduction på 29.154 kg. Anlæggets nyttevirkningsgrad er 85 % ( slagskygge indregnet fra vinkelbygning ) Solcelleflade er på 309,4 m2 ud af tagflade på 345,5 m2 Orientering mod gårdside - syd.

Brugskvalitet

Med ca 22 % af ejendommens elforbrug, bidrager solcelleanlægget til lokal elforsyning og bæredygtig udvikling socialt, miljømæssigt og totaløkonomisk. Gennem overvågning via SolarWeb portal og solindstrålingsmåler, kan bruger følge produktionen og evt. driftstop på invertere. feks. ifm. lynnedslag vil kunne konstateres, så indsats hurtig foretages

Bidrag til omgivelser

Det bygningsintegrerede solcelleanlæg på egen tagflade, trukket lidt tilbage mellem 2 skotrender - skifter karakter efter himmellys, gråvejr og solskinsvejr. Det passer godt mellem såvel de gamle som nye tegl, men har sin egen karakter og forsøger ikke at illudere de små teglstensformater

Eksempelværdi

Solcelleanlægget er indgået i såvel Byens Tage publikation som IEA `s eksempelsamling fra 2019 , som et godt eksempel på state of the art ift. bygningsintegrering og videre udvikling af lokale solceller.

Solidt samarbejde

Der har efter fornyet udbud i foråret 2019 været et godt og professionelt samarbejde mellem Bygherre, Københavns Kommunesbyfornyelseskontor, bygherrerådgiver, bygherresarkitekt og hovedentreprenør-egen rådgiver

Økonomi og værdiforøgelse

Investering på solcelleanlæg 1. mio. kr. ex.moms. besparelse på tegltag 200.000 = meromkostning til solceller = 800.000 kr. ex.moms. Årlig forrentning af investering 11 %. Det giver 15.400 kr. pr. /kWp installeret. Beløb er excl. stilladsudgifter og undertag. Herudover installeres nye elskabe i kælder og etableres 80 bimålere i boligerne + fællesforbrug til fællesvaskeri Anlægget forventes at producere 47.300 kWh årligt hvilket svarer til ca 22 % af elforbrug. Overvågning over Solarweb ligesom anlægget er forsynet med solindstrålingsmåler. Produktionstal kan sammenholdes med DMI`s normaltal for solindstråling. Det samlede EL forbrug i ejendommen er 218.367 kWh. Anlægget er forsynet med 3 x 15 KW Fronius invertere og ligger under PSO grænse.

Udførelseskvalitet

Dette BIPV solcelleanlæg kombinerer høj ydelse på 275 wp jævnstrøm pr. standardpanel x 190 stk., med indfarvede beslag og kabelkasse lagt forneden med 13 skræddersyede " afskårne paneler med iagte solceller og samme farve som de aktive solcellepaneler - dog ikke strømførende. Udført i detailtegninger på mm efter landinspektøropmåling fra gården. 3 stk. 15 KW Fronius invertere omformer jævnstrøm til vekselstrøm, suppleret med solindstrålingsmåler og bokse + software. Blandt de allerbedste på markedet ligesom support er hurtig og effektiv

Parter bag projektet

AB Landsdommergården - Andelsbo: Bygherre og Administrator
Byfornyelsesprojektstøtte 33 % Københavns Kommune + EUDP
Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S
Arkitekt: Solar Plan ApS
Fagentreprenør
Sunfactor ApS
Hovedentreprenør: Solar Lighnting Entreprise ApS
Underrådgivere: Solar LIghtning Consultants ApS
OKHOLM ApS
Landinspekttør Tvilum A/S
Fagentreprenører:
Sunfactor ApS
Climatic A/S - EN Stilladser
Solcelleleverandør: Sunerg Italy

Yderligere information om projektet

www.solarlightning.dk

Sted

Landsdommervej 11
2400 NV København

Fotos: (c) Arkitekt Martin Dietz, Solar Lightning Consultants ApS CVR Nr 33376596

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2