fbpx

Overformynderiet

Bæredygtig revitalisering af historisk ejendom

Se mere

Overformynderiet

Bæredygtig revitalisering af historisk ejendom

Læs projektets egen beskrivelse

For at sikre en bæredygtig samfundsudvikling er det nødvendigt at vores eksisterende bygningsmasse effektivises. Revitaliseringen af Holmens Kanal 20 er et forbilledligt eksempel på, hvordan en historisk ejendom kan gives en mere effektiv anvendelse, som bidrager til at reducere vores samfunds CO2-aftryk.

Holmens Kanal 20, også bedre kendt som Overformynderiet, er oprindeligt tegnet af arkitekt Frits Schlegel og opført i 1937. Ejendommen er et smukt eksempel på dansk funktionalistisk arkitektur og har status som en bygning af høj bevaringsværdi.

I 2019 har de garvede arkitekter fra Rørbæk og Møller Arkitekter, gennem et tæt samarbejde med Rambøll og NCC som totalentreprenør, revitaliseret interiøret i Overformynderiet til brug for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Beskæftigelsesministeriet. Gennem en grundig bygningsarkæologisk undersøgelse er bygningens oprindelige rumlige kvaliteter og materialeholdning identificeret og efterfølgende arkitektonisk fortolket til et moderne kontormiljø.

Samlet set viser projektet, hvordan en omfattende renovering kan bidrage til at give en bygning ny relevans og øget brugskvalitet ved at fremhæve ejendommens arkitektoniske kvaliteter og historie gennem miljømæssige, social og økonomiske bæredygtige tiltag.

Blik for brugerne

Miljømæssig bæredygtighed har været et centralt fokusområde gennem hele renoveringen. Der er blandt andet anvendt affaldstræ til alle trægulvene, og alt nyt træ i bygningen er FSC-certificeret. Derudover har der været fokus på tre særlige parametre, som har givet de største effekter i forhold til miljømæssig bæredygtighed. Dette omfatter: 1. Implementering af åbenrumskontorer, som bidrager til en bedre arealudnyttelse af bygningen med ca. 20 % flere arbejdspladser. 2. At kontorarealerne er udformet med fleksible og generiske planløsninger som, i kombination med anvendelse af diffusventilation, sikrer at bygningen smidigt og let kan tilpasses til fremtidige behov. 3. Udskiftning af varmeanlæg og implementering af en planløsning, der sikrer optimale dagslysforhold ved alle arbejdspladser og fællesarealer. Cirka 70 % af alle kontorer og fællesarealer er nu gennemlyste rum. Dette har bidraget til at reducere ejendommens samlede energiforbrug og driftsomkostninger.

Brugskvalitet

Ved at skabe et smukt interiør, nye optimale dagslysforhold, forbedret akustik samt god luftkvalitet i hele bygningen, er arbejdsmiljøet i bygningen dramatisk forbedret. Bygningen er nu indrettet med åbne og imødekommende kontormiljøer, med plads til det moderne arbejdsliv. Men det er samtidig et sted, hvor hver enkelt medarbejder tydeligt fornemmer bygningens særlige historie og arkitektoniske kvaliteter. Alt sammen kvaliteter som gør det til et sted, hvor man kan lide at komme på arbejde.

Bidrag til omgivelser

Social bæredygtighed er sikret ved at forstærke bygningens iboende arkitektoniske kvaliteter. En af de mest markante ændringer ved renoveringen ses i atriummet med de karakteristiske træpaneler på vægge og gelændere, de afrundede hjørner og det smukke lysindfald fra det store ovenlys. Via nye store udskæringer i atriummet vægge er skabt visuel kontakt og adgang mellem atriummet og de omgivende kontorer. Atriummet er blevet bygningens nye hjerterum, som fletter kontoretagerne sammen med nye fælles funktioner såsom café- og loungeområder samt mødelokaler, som er placeret langs atriummets kant. Det er hér medarbejdere mødes på kryds og tværs af afdeling og fag, og hvor fællesskab og vidensdeling skabes og næres. Ligeledes har bygningens store tagterrasse, pga. den renoverende fælleskantine, fået et frodigt menneskeliv, som giver bygningen en aktiv facade mod byen. Ligesom hovedindgangen mod den trafikerede Holmens Kanal er revitaliseret med lyskunst som bidrager med en kunstoplevelse for alle besøgende og forbipasserende, efter mørkets frembrud. Alle tiltag som både understøtter bygnings kulturhistoriske værdi og bidrager positivt til omgivelserne.

Eksempelværdi

Overformynderiet er et forbilledligt eksempel på, hvordan renovering af en ejendom, gennem et stærkt arkitektonisk hovedgreb, som understøtter bygningens historie og iboende kvaliteter, kan blive en fantastisk arbejdsplads, samtidigt med at der aktivt bidrages til at reducere vores samfunds CO2-aftryk.

Solidt samarbejde

Projektet er et godt eksempel på, hvordan det gode samarbejde mellem bygherre, rådgivere og totalentreprenør kan drives, når der er tillid imellem de forskellige aktører, og hvordan dette kan øge samarbejdet og kvaliteten gennem hele byggeriets værdikæde. Dette således at man ved at dele viden og kompetencer kan øge byggeprojekternes arkitektoniske og funktionelle kvalitet samtidig med at risici, fejl og byggeomkostninger reduceres.

Økonomi og værdiforøgelse

Økonomisk bæredygtighed er naturligt integreret i projektet. For eksempel kan nævnes, at bygningen efter renoveringen kan rumme ca. 20 % flere arbejdspladser, smidigt kan tilpasses fremtidige forhold, har et markant forbedret indeklima, har lavere driftsudgifter, og har fået et levende og nutidigt kontormiljø, som er attraktivt at arbejde i. Renoveringen er således et godt eksempel på hvordan arkitekturen kan bidrage med væsentlig værdiforøgelse for bygningsejeren.

Udførelseskvalitet

Det gode samarbejde har betydet at det har været muligt at gennemføre renoveringen i samme høje materiale- og håndværksmæssig kvalitet som den oprindelige bygning til trods for en relativ lav m2 pris.

Parter bag projektet

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter A/S
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Totalentreprenør: NCC Danmark A/S

Yderligere information om projektet

https://r-m.dk

Sted

Holmens Kanal 20
1060 København K

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2