fbpx

Ringparken 22

gårdhavehuse

Læs projektets egen beskrivelse

Ringparkens 22 gårdhavehuse er opført i 1966 med flade tage og sandstensmur.

Attraktivt, men udfordret af økonomi og omdømme pga utætte flade tage, fugtige vægge og utidssvarende mørke rum.

Det blev i 1990 løst med ny indretning, pudset isoleret facade, der lignede de hvide sandstensmure. Desværre fik boligerne sadeltag, der løste problemet, men gav et helt ”forkert” udtryk. Værelsesgang blev ikke renoveret. Det var en fejl, den renovering var ikke vellykket, men løste problemet.

I 2014 konstateredes store fugt og skimmelsvampeproblemer i boligerne, og der registreredes byggeskader og svigt. Taget skulle ombygges og forankres bedre.

Landsbyggefonden gav derfor tilsagn om renoveringsstøtte med helhedsplan, der betød udbedring af skaderne, tilgængelige boliger, energirenovering med tætning og isolering, nyt varmeanlæg med varmepumper suppleret med solceller og individuel ventilation med genvinding.

Arkitekturen var i fokus med udfordringen: at genskabe de flade tage og samtidig tage hensyn til energimæssige mål og ønsket om lyse boliger.

Løsningen blev en spændende arkitektur. Ikke helt flade tage, men tage syner flade og med ”en lidt fræk” hældning mod gårdene, der gør konstruktionen spændende og løser opgaven med solindfald, solceller og højloftede rum.

Beboerne var med i hele forløbet og især omkring energirenoveringen, hvor de holdt ”BoligEnergiSkole”, fik egen hjemmeside om varmeanlæg og solceller, gode råd mm. (www.godboligenergi.dk) og undervisning i det brugervenlige forbrugsmåler panel med smiley´s.

Der var fokus på samarbejdet på byggepladsen bla fælles frokostpavillon for alle fag og en kontaktperson fra boligforeningen på byggepladsen. Det gav forståelse for hinanden, respekt og fleksibilitet i samarbejdet og havde en positiv betydning for sikkerheden på byggepladsen.

Renoveringen har på alle måder indfriet vore forventninger og givet os gode erfaringer, vi vil bruge i den næste renovering med flade tage.

Blik for brugerne

Målet var energikrav ift 2020 reglement. Det er gjort ved motivering af beboere, smiley forbrugspanelet og særlige beboermøder om energi og indeklima. Der er efterisoleret og anvendt vedvarende energi som varmepumpe og solceller.

Brugskvalitet

Boligerne har fået en væsentlig bedre indretning, miljø og tilgængelighed med styring af varme og luftkvalitet. Ovenlys giver lyse rum og ventilationsanlægget i de tætte boliger giver bedst mulig indeklima, som beboerne selv kan styre.

Bidrag til omgivelser

Genskabelse af bebyggelsen udtryk med flade tage og dekoration af facader er en gevinst for området. Miljøet er forbedret med en kraftig udtynding af bevoksninger, der løfter udearealerne og præsenterer bebyggelsen som en moderne og åben afdeling.

Eksempelværdi

Renoveringen har løst de bygningsmæssige og arkitektoniske udfordringer i ændringer af flade tage, ift krav om tidssvarende bygninger, lyse rum, godt indeklima og ikke mindst energikrav om større lysindfald.

Solidt samarbejde

Samarbejdet med parterne i byggeriet og på byggepladsen er vægtet højt. Både ud fra en social og velfærdsmæssig betragtning for håndværkere på pladsen, økonomisk med bedre rationelle arbejdsmetoder og sikring af viden deles og arbejde sker i samarbejde.

Økonomi og værdiforøgelse

Værdiforøgelse var ikke et mål, men der er sket en stor værdiforøgelse, fordi boligerne nu fremtræder nye og tidssvarende, hvorfor de er blevet meget attraktive for boligsøgende. Huslejen er steget, men værdien (attraktiviteten) er steget endnu mere.

Udførelseskvalitet

Boligforeningen er fuldt ud tilfreds med kvaliteten i udførelsen og mener, at den øgede fokus på samarbejde, vores repræsentant på byggepladsen og inddragelse af beboere har haft positiv betydning for udførelseskvaliteten fra håndværkere og rådgivere.

Parter bag projektet

Arkitekt og rådgiver: Energihuset, Sæby
Entreprenør: Arne Andersen Vrå, A/S
Energirådgivning og systemer: Soft og teknik, Frederikshavn
Frederikshavn Boligforening, Frederikshavn

Yderligere information om projektet

https://www.frederikshavnboligforening.dk/media/5512/ringparkens-renovering-21-11-2013.pdf

Sted

Ringparken 1 - 22
9300 Sæby

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016, 2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017