fbpx

Ringbakken 1-19F

Revitalisering gennem renovering

Se mere

Ringbakken 1-19F

Revitalisering gennem renovering

Læs projektets egen beskrivelse

De fire, eksisterende lejlighedsblokke på Ringbakken i Sønderborg var gennem årene blevet mærket af tidens tand, og fremstod efterhånden mere og mere nedslidte. De afskallede teglfacader og manglende forbindelse til-, og udnyttelse af de omkringliggende udearealer, fik bebyggelsen til at fremstå uattraktiv og uden liv, hvorfor lejlighederne blev tiltagende svære at få lejet ud. For at revitalisere området, og gøre lejlighederne mere attraktive, iværksatte Boligforeningen B42 derfor en facaderenovering af de fire blokke, hvor der udover at få løftet det visuelle indtryk, også skulle være fokus på at gøre boligerne mere energirigtige, samt på at få etableret en bedre kontakt mellem lejlighederne og udearealerne, så der ville opstå mere liv mellem husene.
Indvendigt fremstår lejlighederne uforandrede, men udenpå de gamle, nedslidte facader, er der påført ekstra isolering, så boligerne nu er velisolerede og energirigtige, og det hele er blevet pakket ind i en ny facadebeklædning. På ankomstfacaden er facaderne beklædt med slidstærke plader af højtrykslaminat, mens der på de øvrige facader er beklædt med aflange, håndstrøgne skærmtegl. Hvor alle de fire boligblokke før var muret op af den samme type gule sten, uden spil, eller anden synderlig karakter, er facaderne nu beklædt med en væsentlig mere ”levende tegl” med et varieret spil og derudover er der anvendt forskellige farver til de enkelte blokke, så den samlede bebyggelse nu også fremstår mere varieret. De håndstrøgne tegl har en rig og karaktergivende tekstur, der får bebyggelsen til at fremstå langt mere eksklusiv end tidligere.
Udover isolering og teglbeklædning, er lejlighederne desuden blevet tilføjet nye og mere åbne altaner, der trækker livet i lejlighederne med udenfor. Derudover er altanerne i stueplan blevet udført med en trappe til terræn, så man nu kan komme direkte fra sin bolig ned til en privat terrasse, og derfra videre ud i de grønne arealer udenom bygningerne.
Efter renoveringen nu er gennemført, og der har været tid til at registrere dens effekt, er der ingen tvivl om, at det har været en succes. Bebyggelsen fremstår langt mere attraktiv og imødekommende, hvilket direkte kan aflæses i en øget interesse for at leje sig ind i lejlighederne. Altanerne og den øgede forbindelse til udearealerne har givet bebyggelsen et mere righoldigt socialt liv, hvor beboerne i højere grad bliver bekendt med deres naboer, og for første gang i lang tid, kan man nu jævnligt opleve legende børn på de grønne arealer.

Blik for brugerne

Renoveringen af boligblokkene er udført med maksimal udnyttelse af de eksisterende bygninger og konstruktioner, hvorfor der ikke har skullet nedrives og bortskaffes gamle byggematerialer i betydende grad, da bygningerne alle er blevet efterisoleret udenpå de eksisterende facader. Den ekstra isolering har desuden betydet, at boligerne nu har et væsentligt lavere energiforbrug. Både skærmtegl og højtrykslaminatpladerne er langtidsholdbare materialer, der kræver et minimum af vedligehold. De nye facader kan derfor forventes at kunne holde i mange år, hvor skærmteglen blot vil opnå en tiltagende smuk patina.

Brugskvalitet

En stor del af de gamle lejligheder var opført uden altaner. De altaner der var, var indelukkede og introverte, og bidrog ikke med meget liv til bebyggelsen, hverken i bogstavelig eller i visuel forstand. Efter renoveringen har alle lejligheder nu fået en altan, der rager ud i det grønne område foran bygningerne mod syd, og lejlighederne i stueplan, har desuden fået en egen trappenedgang til uderummet i terræn. Introduktionen af de nye altaner har betydet, at beboerne nu trækker udenfor, når vejret er godt, hvor de både kan se ud på udenomsarealerne, og omvendt også blive set af de andre beboere. Der er med andre ord kommet langt mere liv udenpå og rundt om bygningerne – liv avler liv. Hvor de grønne arealer førhen stod ubrugte hen, bliver de nu brugt aktivt, og der er legende børn, der skaber positiv aktivitet og spreder glæde blandt de øvrige beboere.

Bidrag til omgivelser

Udover det markante æstetiske løft, som renovering af boligblokkene har medfødt, og som opleves af de mange bilister, cyklister og fodgængere, der dagligt passere forbi, har de nye altaner og den øgede brug af de grønne arealer skabt mere liv og aktivitet, så boligforeningsbyggeriet nu ikke længere fremstår introverte og kedelige. Det er et glædeligt indslag i et ellers noget uinspireret område ved en af de større indfaldsveje til Sønderborg.

Eksempelværdi

Der er opført mange lignende lejlighedsbyggerier fra samme periode, som blokkene på Ringbakken i Sønderborg, mange med de samme problemstillinger, med udbredt slitage og dårlige energirammer. Renoveringen af de fire blokke viser, hvordan man med relativt simple midler, og uden at skulle ændre nævneværdigt på de eksisterende konstruktioner, kan opnå nogle boliger, der både fremstår tidssvarende og attraktive, samt har et langt lavere energiforbrug.

Solidt samarbejde

Processen har været kendetegnet ved et tæt og godt samarbejde mellem bygherren, Boligforeningen B42, og arkitektrådgiveren, ZENI arkitekter a/s, hvor begge parter har haft et fælles fokus på at gennemtænke og optimere hver enkel lille detalje, så byggeriet både fremstår smukt og fuldendt og så den nye renovering vil kunne holde i mange år fremover, med et minimum af vedligehold.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen har betydet energiforbruget i boligerne er mærkbart lavere end tidligere, hvorfor investeringen nok skal tjene sig ind alene af den grund. Den nye beklædning med skærmtegl er desuden en langtidsholdbar løsning, der blot vil blive smukkere med alderen, og vil kræve et minimum af vedligehold i mange år fremover. Det betydelige løft, som bebyggelsen har fået, visuelt såvel som brugsmæssigt, har også bevirket, at lejlighederne nu er gået fra at være svære at leje ud, er blevet yderst attraktive, og oplever stor søgning.

Udførelseskvalitet

Det bærende underlag for skærmteglen er en ventileret og beskyttet trækonstruktion, så evt. fugtophobning så vidt muligt er minimeret. Renoveringen af bebyggelsen har i første omfang ikke omfattet tag og vinduer, da disse for nuværende er i en fin stand. Facaderenoveringen er dog udført, så en evt. fremtidig renovering af taget og udskiftning af vinduer og døre, kan foretages uden at skulle gribe ind i den nye facadekonstruktion.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligforeningen B42 (Holger Drachmanns Gade 1, 6400 Sønderborg - Telefon: 7442 5795)
Rådgivende arkitekt: ZENI arkitekter a/s (Humlehaven 2A, 6200 Aabenraa - Telefon: 7462 0369)

Sted

Ringbakken 1-19F
6400 Sønderborg

Fotos: ZENI arkitektr a/s

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000 m²