fbpx

A/B Messinagården

Grøn energirenovering af tidstypisk boligbyggeri

Se mere

A/B Messinagården

Grøn energirenovering af tidstypisk boligbyggeri

Læs projektets egen beskrivelse

Andelsboligforeningen Messinagården på Amager ønskede at energirenovere en af foreningens fire boligblokke og undgå de vedvarende reparationer af betonen. Det udløste et større potentiale for også at opgradere bygningens æstetiske udtryk og brugsværdien for beboerne i blokken, og som foregangseksempel for hele foreningen vise hvordan en renovering kan udføres. Boligbebyggelsen er et tidstypisk byggeri i beton fra 1960’erne i form af en 4-længet karré, der omfavner en stor åben gård med legeplads og fællesareal i midten. Tre af blokkene er i fire etager, mens den nyligt renoverede er i 7 etager.

Det lå ikke i kortene fra begyndelsen, at bygningen vil blive grøn i mere end en forstand. Den nødvendige energirenovering, der skulle forbedre varmeøkonomi, komfort og indeklima i boligerne, og forhindre udvikling af skimmelsvamp, var incitamentet. Men ønsket om altaner fulgte hurtigt efter som en markant værdiforøgelse af de enkelte lejligheder. Bygningen står nu opgraderet med ny isolering, vinduer og yderdøre, og iklædt en ny grøn kobber facade. Der er monteret nye altaner, der sammen med de udvidede vinduesåbninger giver en helt anden oplevelse i lejlighederne af lys, luft og udsyn. Samtidig er svalegangene på bygningens nordside udvidet fra 1 meter til 1,3.

Facadernes grønne kobberfarve er en markant fornyelse og et dristigt udtryk, der skubber til forventningerne om 1960’ernes grå boligblokke i beton og forhåbentlig kan inspirere andre til en udvidet farvepalet. Farvesætningerne må selvfølgelig respektere arkitekturen, men også turde tage nye æstetiske skridt, der taler ind i omgivelserne.

Der er udviklet et samlet farveprogram for facaderne med særligt fokus på de fælles gangarealer og hoveddørene ud mod svalegangene på nordfacaden, som i tre forskellige blå farver, spiller sammen med himlens refleksioner i de transluscente glasværn. Blåtonerne på lejlighedernes hoveddøre er afstemt i dæmpede toner ift den grønne facade – dog med en hvis prægnans i farvetonen, idet nordfacaden kun får indirekte sollys.

Altanerne har værn i frostet glas med et grønligt skær, som lukker lys ind i lejlighederne. Ved mørkets frembrud kan man ane lyset fra lejlighederne igennem altanerne, som giver flere forskellige farvespil, skiftende i løbet af døgnet. Den grønne facadefarve er kobbermaterialets egen og den vil udvikle sig i en naturlig patinering, der følger med tiden. Det giver bygningen en foranderlighed, der gør facaderne levende og får dem til at skifte karakter efter himlens lys og tiden, der går.

Blik for brugerne

Den nye klimaskærm med 150mm isolering, facadeplader af kobber og nye vinduer med 3 lags-glas, har nedsat behovet for udvendige renoveringer de næste mange år og reduceret energiforbruget betydeligt. Det forbedrede indeklima med større komfort, forhindring af skimmel og mere dagslys, har øget livskvaliteten og givet en anden positiv oplevelse af at bo i lejlighederne. Dertil giver de nye forbedrede udearealer og udsigten til omgivelserne en ekstra god fornemmelse af boligen. Der er endnu ikke udført præcise målinger af hvor meget energiforbruget er faldet, men beboere fortæller, at de ikke længere behøver at tage deres tøj ud fra klædeskabene i gavlen, aftenen inden de skal bruge det. Nu er der varmt nok til, at de kan tage tøjet direkte fra klædeskabene om morgenen.

Brugskvalitet

Brugsværdien og -kvaliteten af lejlighederne er forbedret væsentligt med de nye altaner, der ikke alene giver mulighed for nyt liv og ophold udenfor, men også i kraft af nye vinduer og døre, giver højere lyskvalitet i boligerne. Vinduesåbningerne er forstørret og tillader mere dagslys i boligerne. Det er individuelle altaner, men udsynet og kontakten til det store gårdrum og det liv, som udspiller sig i det store gårdrum har egentlig skabt et større følelse af fællesskab. Forbindelsen mellem beboelsesrummene og udearealerne er styrket og fra lejlighederne er de synlige omgivelser en værdifuld forbedring. Altanerne er udstyret med et wiretrådnet på siderne, der gør, at klatreplanter kan vokse op og begrønne facaden. Det er en ny mulighed for at skabe mere liv i facaden og fx lade blomster, grønne vækster og årstidsbestemte planter skabe et let filter.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen er en arkitektonisk opgradering med både egenværdi og signalværdi til omgivelserne. Den grønne farve er iøjnefaldende og dristig, men toner fint ind i omgivelserne og døgnrytmen og bliver et inspirerende bud på at mulighedernes rum måske er større end først tænkt, og kan åbne for æstetisk nytænkning. Det nye udtryk er et boost til omgivelserne og minder om, at arkitekturen sjældent har et eviggyldigt udtryk – det giver indtryk af foranderlighed og viser med tydelig visuel fornyelse at forbedringer og værdiløft er mulige. Den eksisterende facade er beklædt med 150mm isolering hvorpå facadeplader i forpatineret, grøn kobber er monteret. Facaden er detaljeret med små forskydninger, der bryder den store facadeflade, så der opstår små dybdeforskelle i facadekassetterne. Det giver fine reliefvirkninger og skyggeeffekter, som gør facaderne mere levende og bearbejdet.

Eksempelværdi

Renoveringen af den ene ud af fire boligblokke kan inspirere til energirenovering af de andre blokke i bebyggelsen med 200 lejligheder i samme andelsboligforening. Det kan være tilsvarende tiltag, hvor man kan gentage de testede løsninger, der har vist sig mest bæredygtige, har skabt størst værdiforøgelse og livskvalitet - men det kan måske også inspirere til at gå andre veje med andre materialer, altaner, farver eller vinduer, som vil øge forskelligheden i området. Det er en stor fordel, at man kan trække på de oplevelser og den erfaring, der er høstet indenfor samme forening og som ligger lige i nabolaget. Det er også en energirenovering, der kan vise vejen for de mange andre lignende boligbebyggelser og -foreninger i landet, som står overfor samme udfordringer med betonen, byggeteknikken og det visuelle udtryk, der har svært ved at leve op til nutidens ønsker og krav.

Solidt samarbejde

Der har gennem processen været en tæt dialog mellem bygherre og rådgivere – og et fælles mål om økonomi, drift, arkitektoniske værdier og boligkvalitet. Det har beriget projektet, at bygherren har udvist mod til at udfordre vanetænkning og i visse tilfælde gå med løsninger, der ikke lå lige for. Parterne bag AB Messinagården (bygherre), Michael Serritzlew (totalrådgiver og ingeniør), NORD Architects (arkitekt), Art Making Sense v/ Angelika Dahl Serritzlew (farveprogram), Enemærke & Pedersen (entreprenør)

Udførelseskvalitet

Det er ved projekteringen og udførelsen prioriteret, at alle løsninger med facadebeklædning og inddækninger er tænkt igennem af både teknikere, rådgivere og entreprenører, hvilket afspejlede sig i en mangelliste ved afleveringen, der kun havde få anmærkninger, der let kunne oprettes. Der er heller ikke siden afleveringen opstået problemer eller opdaget forhold som skulle afhjælpes.

Parter bag projektet

AB Messinagården (bygherre), Michael Serritzlew (totalrådgiver og ingeniør), NORD Architects (arkitekt), Art Making Sense v/ Angelika Dahl Serritzlew (farveprogram), Enemærke & Pedersen (entreprenør)

Yderligere information om projektet

https://www.nordarchitects.dk/living

Sted

Messinavej 14-36
2300 København S

Fotos: Adam Mørk

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2023, 2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2