fbpx

Renovering af Ascot Hotel / The Wide Hotel

En renovering af høj brugskvalitet, og som bidrager til omgivelserne

Se mere

Renovering af Ascot Hotel / The Wide Hotel

En renovering af høj brugskvalitet, og som bidrager til omgivelserne

Læs projektets egen beskrivelse

Ascot Hotel åbnede i 1870 i Studiestræde 57 med 35 værelser. I 1902 blev der opkøbt aktier i den gamle badeanstalt, og Ascot Hotel udvidede nu med Studiestræde 59-63. Sidenhen fulgte funkisejendommen i Studiestræde 65-69 fra 1930’erne, som bestod af lejligheder.

Det gamle hotel bærer tydeligt præg af sin fortid som offentlig badeanstalt bl.a. i form af klassiske relieffer med bademotiver. Husarkitekt Peter Hammers udfordring har været sammen med bygherre HH Ejendomsinvest ApS at udnytte de unikke rammer optimalt i bestræbelserne på at give hotellets gæster andet og mere end et sted at sove samt at bidrage til det nære byrum med et vingepust fra fortiden i udtrykket ud ad til og med et moderne og nyrenoveret indhold ind ad til.

Hotellet er bevaringsværdigt i klasse 3. Den ældste bygning bærer fortsat navnet Ascot Hotel, mens den nyrenoverede del er funkisbygningen fra 30’erne, hvor lejlighederne er ombygget til hotelværelser. Denne del har fået navnet The Wide Hotel. Hotellerne er søsterhoteller og deler bl.a. foyer/reception og morgenmadsrestaurant.

Projektet indeholder ombygning af adgangsforhold mellem de to bygninger samt totalrenovering af funkisejendommen fra 1930’erne, som er i seks fulde etager inkl. stueetage tillige med en tilbagetrukket tagetage, hvor alle værelser har fået etableret egne tagterrasser.

Totalrenoveringen omfatter bl.a. nedlæggelse af gamle lejlighedsopgange, adgangsveje, nedlæggelse af lejlighederne og komplet ”tømning/stripning” af alle etager for at kunne bygge og indrette nye hotelværelser efter moderne bygge- og hotelstandarter. I alt har The Wide Hotel nu 121 nyrenoverede hotelværelser.

Som nævnt er der er tale om en totalrenovering. Bl.a. er der udført omfattende miljøsanering af ejendommen, da der undervejs bl.a. er fundet asbest skjult i konstruktioner og bygningsdele, ligesom ejendommen har fået helt nye installationer.

Som det ofte er tilfældet ved omfattende renovering og ombygning af ældre ejendomme, bød projektet med jævne mellemrum på uforudseelige udfordringer, der medførte løbende omprojektering og ændring af løsninger. F.eks. konstaterede man undervejs voldsom korrosion i skjulte stålkonstruktioner, bl.a. i bygningens karnapper. Disse måtte derfor udskiftes, naturligvis med fuld respekt for bygningens bestående arkitektur.

I en ende af bygningen blev en eksisterende trappeskakt nedrevet i hele bygningens højde for at give plads til bl.a. en ny, støbt elevatorskakt. Et ganske omfattende indgreb i de bestående bygningsdele.

Hele ombygningen og renoveringen er foregået, mens caféer og restauranter i stueetagen har holdt åben for gæster, ligesom enkelte erhvervslejemål også har været i drift under processen.

Blik for brugerne

Mere bæredygtige løsninger har været i fokus i det det nyrenoverede The Wide Hotel, hvor man har energioptimeret med blandt at isætte nye vinduer og døre, efterisolere ved nye karnapper og tagværelser og ikke mindst helt nye installationer herunder ventilation for at opnå et optimalt indeklima.

Inspirerende ressourcetiltag

Historiske Ascot Hotel med det nyrenoverede søsterhotel The Wide Hotel i hjertet af København er blevet modtaget med åbne arme af såvel nationale som internationale gæster. Samtidig tilføjer den klassiske og smukke funkisejendom en arkitektonisk værdi i de nære omgivelser og er en oplevelse værd at besøge selv om, at man ikke er gæst på hotellet.

Eksempelværdi

Vi anbefaler renoveringen som case til fremtidens renoveringsspecialister, der kan hente inspiration og viden om, hvordan fortidens byggekunst forenes og kobles med nutidens viden.

Solidt samarbejde

I et tæt samarbejde med bygherren HH Ejendomsinvest ApS har NIRAS været totalrådgiver på ombygning af The Wide Hotel, som består af en funkisbygning fra 1930'erne. Der er tale om en totalrenovering, hvor alle etager har været ”strippet” til de bare vægge og etagedæk, hvorefter der er genopbygget, etableret og nyindrettet 108 nye værelser, hvor hver etage har fået sin egen gennemgående farvesammensætning. Det er hotellets husarkitekt Peter Hammer, der har udtænkt ombygningen, hvorefter NIRAS med ERIK Arkitekter som underrådgiver har eksekveret projekteringen. Det smukke, færdige resultat er fremkommet takket være en vedholdende holdindsats af de involverede parter.

Levende bygningskultur

Bevaringsværdige bygninger som Ascot Hotel og The Wide Hotel gemmer på stor bygningsmæssig og arkitektonisk kvalitet, som det er værd at værne om. I denne hotelrenovering er der opnået en flot balance mellem at bevare de gamle dyder, som rummelighed, robusthed og funkisstilen i facadeudtrykket, og moderne design i indretning med en klar reference til 30’erne. Samtidig er det lykkedes at energioptimere med nye vinduer, efterisolering mod tag og i karnapper samt helt nye installationer. Endelig bør det nævnes, at hotellet nu lever op til moderne og nutidige krav til akustik og brandsikkerhed. En vital forudsætning har været, at bygherre fra projektstart har været indstillet på at gennemføre en grundig og tilbundsgående renovering med respekt for bygningens overordnede udtryk og arkitektur. Renoverprisen gives til et projekt, hvor ombygningen og renoveringen er udført på et højt fagligt niveau, og hvor håndværk, rådgivning og arkitektur går hånd i hånd. Denne renovering har givet et værdiløft ikke bare for ejerne, men også for brugerne af hotellet og ikke mindst for selve bygningen.

Parter bag projektet

Skitse-/idéarkitekt: Peter Hammer
Totalrådgiver/Ingeniørrådgiver: NIRAS med ERIK arkitekter som underrådgiver
Entreprenør: Adserballe & Knudsen A/S i hovedentreprise.
Bygherre: HH Ejendomsinvest ApS

Yderligere information om projektet

https://wide-hotel.com/

Sted

Studiestræde 61
1554 København

Fotos: Efter-billeder: The Wide Hotel - før-billeder: NIRAS

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023, 2024

Jubilæumskategori

Erhverv

Areal

501-5.000m2