fbpx

“Retiraden” i Fredericia

Transformering af udtjent retiradehus til fiskeforretning

Se mere

“Retiraden” i Fredericia

Transformering af udtjent retiradehus til fiskeforretning

Læs projektets egen beskrivelse

Jernbanen kom til Fredericia i Oldenborggade i 1866. Herfra var der færgefart til Fyn. Retiradebygningen blev opført i 1912 som en toiletbygning, hvor rejsende kunne forrette deres nødtørft på deres vej mellem færgelejet og stationen. Retiradebygningen fik efter Banegårdens flytning i 1936, til den nuværende placering uden for voldene, ny funktion som værksted for DSB og Banedanmark.
Arkitekten er sandsynligvis DSB’s hovedarkitekt Heinrich Wenck, som afløser N.P.C. Holsøe som hovedarkitekt i 1894, en stilling som Wenck holder frem til 1921. Heinrich Wenck er særdeles aktiv i sine år som hovedarkitekt og i sin tid ved DSB, tegner han over 300 bygninger herunder Københavns Banegård.

Bygningen er nænsomt restaureret udvendigt med nyt skiffertag og facaderne er omfuget og renoveret. Oprindelige vinduer, døre og porte er restaureret. På de oprindelige tegninger er huset vist med to skorstene. Dette udnyttede vi til at samle alt aftrækket fra bygningens nye funktion, en fiskeforretning, således at vi helt kunne undgå skæmmende ventilationshætter på taget.

Bidrag til omgivelser

Med sin beliggenhed ved en af indfaldsvejene til Fredericia by og ved siden af Fredericia gamle banegårdsbygning danner huset en slags port til midtbyen og indikerer, at byen stille breder sig ned mod kanalbyens kvarter.

Eksempelværdi

Projektet er et forbilledligt eksempel på, at gamle udtjente huse stadigvæk kan rumme så meget kvalitet, at de ved en transformering både kan bevare dets historiske identitet og give et løft til husets nye funktioner.

Solidt samarbejde

Med midler fra Bevaringsfonden har alle parter kunne arbejde mere frit og målrettet mod de gode restaurerings løsninger.

Økonomi og værdiforøgelse

Fra at være et udtjent (nogen ville kalde det nedrivnings værdig) bygning har restaureringen bevirket at husets levetid er forlænget langt ud i fremtiden.

Udførelseskvalitet

Håndværkerne i Fredericia er efterhånden vant til Bevaringsfondens krav til restaureringerne og det afspejles ligeledes i dette projekt.

Parter bag projektet

Bygherre: Jan Jepsen
Arkitekt: Billund//Hansen v. Annette Billund

Sted

Norgesgade 48
7000 Fredericia

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2