fbpx

Renovering i Brændgårdsparken

Læs projektets egen beskrivelse

• Funktionalitet
• Mangfoldighed
• Samarbejde
– er nøgleord i processen omkring renoveringen i Brændgårdsparken.

Beboerne har været inddraget i en brugerproces fra starten af projekteringen og var repræsenteret i styregruppen. Indretningen af boligerne blev projekteret med beboerne. Over 100 beboere deltog i et workshopforløb. Resultatet var bl.a. mangfoldighed, idet lejlighederne er blevet forskellige på baggrund af brugernes forskellige ønsker og behov. F.eks. blev der opkaldt et køkken efter en af de deltagende beboere. Dét bekræfter også det engagement, som beboerinddragelsen har medvirket til. ”Beboeren insisterede på et lukket køkken. Og det var rigtig godt for udlejningen, for folk er forskellige. Det er et godt eksempel på mangfoldigheden”, fortæller arkitekt, Lisbet Wolters. Altanløsningen blev også ændret, og selv arkitekterne indrømmer, at den er arkitektonisk og oplevelsesmæssigt bedre end den oprindelige.

Alle samarbejdspartnere har arbejdet tæt sammen for at finde den bedste løsning og implementere beboernes ønsker.
En faktor, som har gjort en forskel i projektet er, at alle parter har været inddraget fra starten. Det har givet en forståelse for hinandens discipliner og forbedret samarbejdet. Der er fundet store besparelser. Håndværkerne har med stor succes haft fælles tilholdssted.

Hele bebyggelsen har ændret karakter til et mere mangfoldigt og varieret udtryk med fokus på materialer med lave vedligeholdelsesudgifter og lang levetid.
Der er kommet liv udvendig og åbnet op for et helt andet socialt miljø, fordi man nu ser hinanden. Det gjorde man ikke før.
Samtidig har der været et boligsocialt projekt i området. Det har været ideelt, fordi det ikke giver mening kun at ændre det arkitektoniske, hvis man ønsker at ændre det sociale miljø. Man er nødt til også at ændre adfærden.

Parter bag projektet

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aarstiderne Arkitekter, JFP A/S, Moe og Brødsgaard, Midtconsult

Sted

Brændgårdvej 1-79
Herning

Realiseret

2010

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2