fbpx

Renovering af gamle Vesterbro

Læs projektets egen beskrivelse

Når folk går hen ad Boyesgade fra Kingosgade på Vesterbro til Sankt Thomas Plads på Frederiksberg stopper mange op uden for gitterporten til en trefløjet rød murstensbygning. De kigger ind på ejendommen bag den lille forgård med fontæne, og så går de videre med et smil. Renoveringen af bygningen, der huser andelsboligforeningen AB Boyesgade 3-11, spreder glæde. Ikke bare hos dem, der bor der, men hos alle, der går forbi.

Denne observation kommer fra et bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningen. Foreningen med de 86 andelshavere er nu på den anden side af en gennemgribende renovering af den klassiske røde murstenbygning, der blev opført af Typografernes Stiftelse i 1903.
Ejendommens lejligheder var opført til pensionerede typografer eller deres enker, som ikke havde ret meget at gøre godt med. Da den blev bygget, var den lidt af en luksusejendom med centralvarme og wc’er på bagtrappen.

Den har en høj bygningskvalitet og særlig arkitektur – blandt andet har midterfacaden en stor jugendfrise, der kaldes kundskabens træ. Den er et tilløbsstykke for arkitektstuderende.

Der bor ikke længere typografer i andelsboligforeningen, men der er mange typer mennesker på forskellige stadier i deres liv – unge børnefamilier, enlige og pensionister. Der er nogle, som har boet der i over 50 år, og der er nogle, der endnu ikke helt er kommet på plads efter indflytningen.
En ting har de alle til fælles – de varme følelser over for deres ejendom.

Derfor har andelsboligforeningen også prioriteret den gennemgribende og omfattende renovering af deres ejendom, hvor kvalitet og holdbarhed er prioriteret højt. Renoveringen er sket i respekt for både den oprindelige arkitektur og for nutidens energikrav.

Bygningen er oprindeligt tegnet af arkitekt Christen Larsen i nybarok stil med jugendelementer og pudset ornamentik.
Renoveringen er blevet støttet af byfornyelsesmidler gennem Københavns Kommune.

Blik for brugerne

Vinduer er renoveret og delvist udskiftet. Ejendommens varmecentral er blevet justeret og optimeret i driften.

Brugskvalitet

Andelshavere har fået en bygning, som er optimeret til det moderne liv, uden at det er gået ud over fortidens særlige arkitektoniske udtryk. Det sikrer både den moderne bekvemmelighed og forbindelse til kvarterets oprindelige rødder.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen er et vigtigt bidrag til Vesterbros og Frederiksbergs særlige urbane atmosfære. Den er med til at sikre, at det oprindelige København bevares og underbygger den helt særlige atmosfære i bydelen til gavn for alle, der elsker København.

Eksempelværdi

Renoveringen af andelsboligforeningen AB Boyesgade 3-11 er et godt eksempel på, hvordan man kan bevare og genskabe de oprindelige håndværksmæssige værdier og samtidig sørge for at opdatere og fremdatere bygningens kvalitet energi- og trivselsmæssigt.

Solidt samarbejde

I et projekt som dette, der involverer 86 lejligheder, som var beboede i byggeperioden, var et tæt samarbejde og involvering mellem beboere, bygherre, rådgiver og entreprenør en nødvendighed. Og det lykkedes.

Økonomi og værdiforøgelse

Bestyrelsen arbejder efter en langsigtet plan om vedligehold af deres ejendom for at holde den i kontinuerlig god stand. Hvilket betyder, at vedligehold foretages løbende, og det er med til at sikre dens markedsværdi.

Udførelseskvalitet

Håndværkerne arbejdede efter traditionelle og moderne håndværksteknikker i en høj kvalitet. Fugerne er omfuget, og jugend-ornamentikken er restaureret efter klassiske teknikker. Der er chaussésten i påfuglemønster i gården omkring den istandsatte fontæne.

Parter bag projektet

Bygherre, andelsboligforeningen AB Boyegade 3-11
Administrator, Boligexperten Administration a/s
Totalrådgiver, Gaihede a/s
Hovedentreprenør, 3T Byggeentreprise A/S

Yderligere information om projektet

http://www.gaihede.dk/boyesgade

Sted

Boyesgade 3-11
1622 København V

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2