fbpx

Slotsvænget 20-48

Læs projektets egen beskrivelse

Slotsvænget er bygget i begyndelsen af 50’erne i gule tegl. Målsætningen for renoveringen var at forbedre boligerne med langt bedre indeklima og nedsætte energiforbruget med nye facader og tag med nutidige krav til isolering imens bygningernes harmoniske udtryk og arkitektoniske kvaliteter fastholdes og bevares. Facaderne mod haven har vestvendte altaner. De er blevet udformet med gennemgående hvide brystninger, grå vinduesbånd og fremstår som en moderne udgave af den oprindelige facade. På facaderne mod vejen er opført ny mur i gule tegl. Murværket omkring hver opgang er udført med reliefmurværk, der giver et skyggespil i facaderne.

Indhold i helhedsplanen:

– Nye isolerede facader
– Nye udvidede altaner og altandøre
– Forbedring af el-installationerne
– Ventilation fra bad og køkken
– Nye vinduer
– Nyt tag
– Tilgængelighedsboliger i 2 opgange
– Forbedring af udemiljøet mellem boligerne og evt. udvidelse af antallet af P-pladser
– Nyt kloakanlæg

Blik for brugerne

Efterisolering og isolering af facader. Det er på fin vis lykkedes at forbedre bebyggelsen teknisk og energimæssigt uden at kompromittere de arkitektoniske og materiallemæssige kvaliteter.

Brugskvalitet

I to opgange, er der indrettet 12 tilgængelighedsboliger, hvor der er etableret elevatorbetjening. Dette giver mulighed for at eksempelvis ældre eller beboere med særlige fysiske udfordringer kan få en bolig, som er særligt tilpasset deres behov

Solidt samarbejde

Alle boligerne, undtagen de boliger der blev bygget om til tilgængelighedsboliger, er beboet under renoveringen. Entreprenører og håndværkere har derfor lagt stor vægt på logistik og beboerhåndtering. Den enkelte beboer, at blevet informeret grundigt undervejs og forstyrrende arbejdsgange i forbindelse med renoveringen blev minimeret.

Parter bag projektet

Bygherre: Slagelse Boligselskab, Fruegade 3, 4200 Slagelse. Arkitekt: Kant Arkitekter A/S, Ryesgade 19C, 2200 København N.

Sted

Slotsvænget 20-48
Slagelse

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016, 2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017