fbpx

Ragnhilds Gård, Nyord

Renovering af historisk gård til ny brug

Se mere

Ragnhilds Gård, Nyord

Renovering af historisk gård til ny brug

Læs projektets egen beskrivelse

Ragnhilds Gård
Interessentskabet Møllestang I/S købte i starten af 2018 Ragnhilds Gård af arvingen efter Ragnhild Stolt, der døde i en alder af 99 år på gården, hvor hun havde boet hele sit liv.
Interessentskabet består af 3 familier på Nyord, der sammen med de øvrige beboere på øen, var bekymrede over, hvad fremtiden ville bringe for den ret nedslidte gård.
Gården ligger vis a vis den lokale kirke og er et centralt fokuspunkt for alle, der bor på eller besøger Nyord og er i alle henseender en bevaringsværdig gård med betydelige kulturhistoriske værdier.
Gården er en typisk dansk og nyordsk fire-længet gård fra landboreformernes tid. Det skønnes at den stammer fra ca. 1750. Over den gamle bageovn i den ene længe findes en bjælke, hvor der i træ er skåret 1727, men om den oprindeligt stammer fra Ragnhilds Gård, vides ikke. Arkitekt Søren Vadstrup, der har været arkitekt og kulturhistorisk rådgiver på projektet er af den opfattelse, at den gamle ovn er en del af et oprindeligt hovedhus – og at den del af gården meget vel kan være fra 1727.
Interessentskabet Møllestang I/S udarbejdede i 2018 med bistand fra arkitekt Bent Lykke et forstudie og efterfølgende et myndighedsprojekt. Samtidigt udarbejdedes en forretningsplan og visionen i denne var for det første at fremtidssikre ejendommen mod hel-eller delvis nedrivning men også at bringe nye initiativer til øen, som befolkningsmæssigt er under afvikling, med på det tidspunkt 36 fast indbyggere. Ideen, som er blevet udført, var at sikre tilvækst, bæredygtig turisme, landbrug og basis for naturforvaltning. Nyord er en del af Danmarks første UNESCO biosfære område og det stille betydelige krav til kvalitet i lokal udvikling.
Den efterhånden ret kendte vandrerute ”Camønoen” går over Bogø, Møn til Nyord og vandrerturismen ligesom anden turisme er ganske betydelig.
Beslutningen blev at etablere et mindre vandrerhjem, to lejligheder og en butik.
Der blev lavet et budget, som oprindeligt forudsatte fondsstøtte med ca. 40% og resten, således 60% egenfinansiering forestået af de tre interessenter.
Arkitekt Søren Vadstrup blev knyttet til projektet som arkitekt og kulturhistorisk rådgiver. Ejendommen skulle føres tilbage til sit oprindelige udseende og samtidig leve op til en moderne standard indvendigt, men med behørigt hensyn til bæredygtige udførelsesmetoder og materialer. Ejendommen havde tre helt oprindelige vinduer, som fortsat pryder hovedhuset, På disse vinduer fandt vi den oprindelige rødbrune farve, som er specialfremstillet og som alle nyfremstillede, prossede vinduer er malet med. Alle bjælker indvendigt og udvendigt er malet med kaseinmaling (kærnemælk, hjortetaksalt og slemmet kridt) og ler vægge er bevaret enkelte steder.
Der har været mange udfordringer: Ejendommen var i en væsentlig dårligere stand end forudsat og forprojektet indicerede, så arbejderne har været meget omfattende. Vi har renoveret i en periode med håndværkermangel og materialeprisstigninger, mange specialløsninger har skulle udarbejdes og tidsplanen blev forlænget med næsten år.
Budgettet blev væsentligt overskredet, hvilket har medført en øget økonomisk belastning for interessenterne og som selvsagt vil påvirke det fremtidige driftsresultat, som følge af fremmedfinansiering og arbejdsbyrden for interessenterne – og familie og venner har været betydeligt, men alle har arbejdet for sagen med højt humør.

Resultat, som vi er stolte af, bliver besøgt og rost af mange. Renoveringsarkitekter fra en stor del af Danmark har besøgt os.
Ragnhild Gård blev taget i brug i 2. kvartal 2022 og indeholder et vandrerhjem (www.ragnhildsgaard.dk) med 4 værelser og fælleskøkken. En suite/feriebolig med eget køkken. Alle værelser har egne moderne badeværelser – og der er gulvvarme i hele gården. Der er en større lejlighed (hovedhuset) på 115m2, der lejes af et par, der er tilflyttet øen og som bestyrer vandrerhjemmet og har lejet butikken, hvorfra der sælges mad, der produceres i et fødevaregodkendt køkken beliggende i lejligheden. Den lille lejlighed på 70m2 er lejet ud til en kvinde med en søn på 3 år. Lejerne kender hinanden.
Vandrerhjemsæsonen 2022 lover godt for fremtiden. Mange glade gæster, der værdsætter gårdens herlighedsværdi og de pragtfulde omgivelser.
Interessentskabet Møllestang I/S kan med glæde konstatere, at vi har formået at færdiggøre et projekt, der lever op til den oprindelige vision om at fremtidssikre gården, bevare kulturværdierne, skabe glæde hos beboerne på øen og de mange turister/vandrere og ikke mindst sikre tilflytning til øen med 4 nye yngre beboere.

Møllestang I/S
Stig, Birgit, Eyvind, Kurt og Randi

Blik for brugerne

Der er på hele projektet anvendt bæredygtige arbejdsmetoder, processer og materialer. (Se projektbeskrivelse)

Inspirerende ressourcetiltag

Ejendommen er, som det fremgår af projektbeskrivelsen, udseendemæssigt ført tilbage til et oprindeligt udseende. Indvendigt er der etableret to moderne boliger, en butik og et vandrerhjem. Der er etableret i alt 9 fuldt moderne badeværelser og hele ejendommen har gulvvarme, så brugerkvaliteten er høj. Vandrerhjemmet understøtter bæredygtig turisme, herunder særligt vandrerturisme, som er væsentlig på Nyord, da vandreruten Camønoen bl.a fører til øen. Vandrerhjemsbestyreren sælger mad til vandrerne fra butikken. Renoveringen og de nye tilflyttere har givet liv til byen og understøtter den stigende friluftsturisme.

Eksempelværdi

Nyord by, hvis bygninger er omfattet af en bevarende lokalplan, består af mange historiske og kulturhistoriske originale ejendomme. Flere er renoveret på et højt niveau og enkelte ejendomme er fredede, men rigtig mange er i dårlig stand. Projektet Ragnhilds Gård har lokalt været genstand for stor opmærksomhed (og stolthed) – og Møllestang I/S har vist at det kan lade sig gøre at renovere til et højt niveau – og mener at ejendommen har en ganske betydelig eksempelværdi.

Levende bygningskultur

Ejendommen er renoveret til en meget høj kvalitet. Eksisterende materialer/ejendomskomponenter er blevet renoveret, hvor det har været muligt, men mange elementer er nye. Vestfløjens bindingsværkskonstruktion er næsten ny. Man ser det ikke nødvendigvis, da der fortsat findes en meget gammel væg, der hælder mod den gamle mødding. Men den bærer ikke taget længere, der står en helt ny konstruktion ved siden af. Den skæve væg er bevaret dels fordi den er et særkende ved gården dels fordi den af afbilledet i Acton Friis ”De Danske Øer”. Ny bindingsværkskonstruktion er lavet af dansk egetræ og udført af lokale (dygtige) bindingsværkstømrere. Stråtags entreprisen er ligeledes udført af lokal tækker. Der udført ny pigstensbelægning i gård og langs kanter. Særlige revledøre er blevet fremstillet og malet med gårdens originale farve. Arkitekt Søren Vadstrup har rådgivet om kvalitet og materialer. Et større hold arkitektstuderende (70 i alt) fra renoveringslinien tilbragte en dag på gården og blev instrueret i at udføre lervægge, lægge pigsten mm. Bygherren er af den opfattelse at renoveringen betyder, at gården er bevaret for eftertiden. Søren Vadstrup mener ”at nu holder den 250 år til”.

Parter bag projektet

Bygherre er et interessentskab "Møllestang I/S", der består af tre familier fra Nyord. Arkitekt og kulturhistorisk rådgiver er Søren Vadstrup. Arkitekt Bent Lykke var ansvarlig for myndighedsprojekt.

Yderligere information om projektet

www.ragnhildsgaard.dk

Sted

Møllestangsvej 1, Nyord
4780 Stege

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023, 2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2