fbpx

Æ Klæg

Fra cykelværksted og fiskebutik til levende kulturhus

Se mere

Æ Klæg

Fra cykelværksted og fiskebutik til levende kulturhus

Læs projektets egen beskrivelse

Æ Klæg Nordby er resultatet af en betydningsfuld renovering og transformation, der blev ledet af bygherrerne ægteparret Else Hjort og Alan Skelmose. Alan, der er født og opvokset på Fanø, har altid haft en passion for snedkerarbejde og design.

På baggrund af det, har Alan og Else nu skabt Æ Klæg, som rummer gallerier, små butikker med lokale iværksættere og kunstneres arbejde, en bar, scener til livemusik, et levende gårdmiljø og snart en café, der skal drives af Else. Endelig er der et udstillingslokale for albus nimbus design, som er Alans upcyclings- og recyclingbrand, der har leveret unika møbler og brugskunst siden 2010.

Med Æ Klæg ønskede parret at skabe et sted, der giver den lokale befolkning og besøgende en mulighed for at opleve øens unikke kultur. De havde en vision om at bevare bygningens industrielle karakter og samtidig opdatere den, enkelt og bæredygtigt, til at opfylde nye funktioner.

Under renoveringsprocessen var både Else og Alan begge dybt involverede i alle faser af projektet, fra planlægning til udførelse. Blandt andet har Alan, der er tidligere sløjdlærer og sømand selv udført en stor del af arbejdet som inkluderer udskiftning af vinduer og døre, reparation af mure og renovering af facade samt modernisering af elektriske og VVS-installationer og et bemærkelsesværdigt interiør.

Parrets engagement i, og revitalisering af, en for mange overset og mindre attraktiv del af vores bygningsmasse, et udtjent værksted fra slutningen af 60’erne, kan tjene som inspirationskilde til mere genanvendelse af bygninger.

Blik for brugerne

Ressourceforbrug og bæredygtighed har været to af de mest centrale fokusområder i forhold til genanvendelse og renovering af Æ Klæg. Transformation er ikke kun for den mere romantiske bygningsmasse, men også for de senmodernistiske bygninger, hvis æstetik mange kan være skeptiske overfor. Men alle eksisterende bygninger fortjener at blive genbrugt som en vigtig del af bæredygtig byudvikling, da det kan mindske behovet for at opføre nye bygninger og dermed reducere ressourceforbruget og affaldsmængderne. Ved renoveringen af Æ Klæg blev der lagt stor vægt på at bevare så mange af de eksisterende materialer og strukturer som muligt. De gamle mursten er blevet pudset, og der blev kun tilføjet nye materialer, når det var nødvendigt. Desuden blev bygningens energieffektivitet forbedret gennem en række tiltag, såsom efterisolering af tag og vægge, udskiftning af vinduer og døre, og installation af et nyt varme- og ventilationsanlæg. Dette vil bidrage til at reducere bygningens energiforbrug og CO2-udledning, og dermed øge dens bæredygtighed. Alt i alt viser renoveringen af Æ Klæg, hvordan genanvendelse og renovering af eksisterende bygninger kan være en vigtig del af en bæredygtig byudvikling, og hvordan det er muligt at bevare og genoplive industrihistoriske bygninger samtidig med at man tager hensyn til miljøet og ressourceforbruget.

Inspirerende ressourcetiltag

Den bæredygtige renovering har givet Nordby på Fanø en funktionel bygning der som ramme om Æ Klæg, har gjort et gammelt værksted til en magnetisk destination på øen og et vigtigt symbol på Fanøs virkelyst. Parret har bevist, at det er muligt at trække en industriel bygning ind i nutiden som en bygning, der kan opfylde moderne behov og standarder. I dag tiltrækker bygningen lokale, turister og besøgende, som samles om fortællinger om vadehavet, lokale produkter lige fra gentænkning af kludene fra den traditionelle Fanø-dragt til øl fra det lokale bryggeri og koncerter med lokale solister og bands. Renoveringen af Æ Klæg har gjort bygningen mere tilgængelig og attraktiv for turister, og dens placering ved havnen gør den til et naturligt centrum for aktiviteter og arrangementer i området. Dette kan have en positiv effekt på lokale virksomheder, da turister og besøgende typisk vil bruge penge i området på spisesteder, butikker og andre tjenester. Desuden kan renoveringen af Æ Klæg også have en symbolsk betydning for lokalsamfundet. Det kan vise, at der er en stærk forpligtelse til at bevare og styrke Fanøs kulturarv, og at lokalsamfundet er villigt til at investere tid og ressourcer i at bevare og genoplive vigtige kulturelle og historiske bygninger. Alt i alt kan et sted som Æ Klæg have en positiv indflydelse på lokalsamfundet i forhold til både turisme og bosætning, og det kan bidrage til at styrke og bevare Fanøs kulturarv og historie.

Eksempelværdi

Karakteristisk for renoveringen er, at der er brugt simple og let tilgængelige materialer, som gennem en enkel og ærlig tilgang er bearbejdet med sans for detaljer og æstetik. Samlet set giver det et klart og karakteristisk arkitektonisk udtryk, som med fordel, sammen med den tekniske og økonomiske tilgang, kan anvendes på lignende bygninger.

Parter bag projektet

Else Hjort og Alan Skelmose

Sted

Havnevej 2
6720 Fanø

Realiseret

2021

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2