fbpx

Bispeparken

Læs projektets egen beskrivelse

Skønsom energirenovering af en unik murede parkbebyggelse
Efterkrigstidens murede boligbebyggelser repræsenterer en unik periode i dansk arkitektur og samfundshistorie, hvor staten og de bedste arkitekter fik sammen om at skabe gode boligrammer for den almindelige dansker ud fra visionen om lige adgang til lys, luft og grønne fælles arealer. Bispeparken er et ypperligt eksempel på en sådan bebyggelse. Men som andre lignende parkbebyggelser er også det bevaringsværdige Bispeparken sårbar over for ændringer i det fysiske udtryk. Energirenoveringsprojektet i Bispeparken er et vellykket eksempel på en skønsom energioptimering, med respekt for de oprindelige kvaliteter.

Projektet omfatter udskiftning af tagene samt efterisolering af skunke, hanebånd, skråvægge og brystninger. Der er anvendt almindelig Rockwool i forbindelse med isolering af taget og der er efterisoleret med i gennemsnit 150 mm i hele tagkonstruktionen. Desuden er alle altaner skåret af og erstattet af en stålkonstruktion, der spænder fra murpille til murpille, hvorpå der er lagt et betonfiberdæk. Den nye stålkonstruktion, bærer en del af det eksisterende betondæk samt de nye fiberbetonplader, der er 35 mm tykke. Blomsterkummerne er genskabt som en skærm og værn er genskabt i rødlakkeret stål, hvilket bevarer samme udtryk som de originale. Værnet er optimeret ved tilføjelsen af et matteret indvendigt glas, der mindsker indsynet og altanerne har ligeledes fået tilføjet en støjreducerende glasinddækning, for at skærme mod larmen fra de omkringliggende hovedveje.

Bebyggelsen fremstår i dag med patinerede mursten og knivskarpe røde altanværn. Alle byggeskader er udbedret samtidig med, at der er udvist stor respekt for bebyggelsens bevaringsværdier. Det er lykkedes at efterisolere taget og fjerne kuldebroerne ved altanen og derved forbedre bebyggelsen energimæssigt set og samtidig bevare det oprindelige udtryk.

Parter bag projektet

Boligselskabet FSB var bygherre ved renoveringen

Sted

Frederiksborgvej
2400 København NV

Realiseret

2010

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2