fbpx

“Rådmand Jens Jensens Gaard” (Niels Ebbesens Hus) i Randers

Facaderenovering af et 1600 / 1700 tals bindingsværk ejendom i 3 stokværk

Se mere

“Rådmand Jens Jensens Gaard” (Niels Ebbesens Hus) i Randers

Facaderenovering af et 1600 / 1700 tals bindingsværk ejendom i 3 stokværk

Læs projektets egen beskrivelse

Beskrivelse
Randers var i 1600-tallet som følge af sin geografiske placering ud til fjorden, som skabte et stort opland, en vigtig handelsby og perioden blev en af de driftigste perioder i Randers historie. Rådmand Jens Jensens Gård er en af de rigt udsmykkede købmandsgårde med snitdekoreret bindingsværk, som blev opført i den blomstrende handelsperiode i den middelalderlige bydel i Randers i 1600-tallet.
Ejendommen, forhuset (de 10 sydligste fag 1643, de tre nordligste formentlig 1741), Niels Ebbesens Gård, Rådmand Jens Jensens Gård ligger i den middelalderlige bymidte i det historiske handelscentrum i Randers og består af et forhus mod Storegade, et sidehus med en svalegang beliggende ud til et smalt pigstens- og flisebelagt gårdrum samt et toetagers baghus sammenbygget med Storegade 11. Forhus, sidehus og den nordre fløj udgør et komplekst og sammenbygget anlæg. Storegade 13 med forhus og sidehus udgør sammen med Storegade 11 et komplekst og meget sammenbygget anlæg.
Forhuset er en længebygning i tre stokværk med rigt renæssance-dekoreret bindingsværk med snitværkstømmer. I de sydvestre fag er en rundbuet portåbning med porthammer og teksten: ”Herre jeg tror paa dig. Lad mig aldrig beskemmis. Frels mig ved din retferdighed. Bøy dine øren til mig hielp mig ver for mig en sterck kleppe og fast slaat at hielpe mig. 1643. Jens Jensøn. Marren Jensdatter”. Imod gården har forhuset et enkelt, gråmalet bindingsværk med hvide tavl og en udmuret svalegang.

Ifølge overleveringen var det her, Niels Ebbesen slog den holstenske grev Gert ihjel 1340, men huset blev først opført 303 år senere. Den øverste luge står altid åben, så Gert ifølge historien kan flyve ud.
Den kulturhistoriske værdi ved det samlede bygningsanlæg knytter sig til bygningen som en repræsentant for Randers’ købmandsgårde, som de blev opført i 1600-tallet. De rigt udstyrede købmandsgårde vidner om Randers’ blomstrende handelsperiode i første halvdel af 1600-tallet, som var baseret på byens placering ved fjorden, der skabte et stort opland til byen.
Arkitektonisk værdi
Den arkitektoniske værdi ved Rådmand Jens Jensens Gård knytter sig til den store købmandsgård i tre stokværk, det rigt dekorerede bindingsværk med snitværksprydet tømmer, der i kraft af de mange finurlige og elegante udskæringer får bygningen til at træde i karakter blandt de øvrige bygninger i Storegade og giver et levende og særdels imponerende udtryk.
Bygningen har siden 1975 været ejet af fonden til Bevarelse af Gamle bygninger i Randers Kommune ejendomme, der i 1986-87 gennemførte en gennemgribende restaurering af ejendommen, og indeholder erhvervslejemål i stueetagen med en restaurant, og tre boliger beliggende i første stokværk samt i sidehus og baghus.
Omfattende facaderenovering i 2018 og 2019
En omfattende facaderenovering af hele ejendommen blev gennemført i 2018 / 2019, og fremstå i dag i sit oprindelig udtryk og sine unikke farvenuancer.

Brugskvalitet

Projektet er et godt eksempel på en nænsom renovering af af en fredet ejendom ved brug af de rigtige materialer.

Bidrag til omgivelser

Den omfattende facaderenovering er med til at bidrage og bevare ejendommens arkitektoniske værdi, som knytter sig til det velproportionerede, bygningsvolumen i tre stokværk, der træder i karakter på grund af forhusets anseelige længde, facadens taktfaste og righoldige bindingsværk samt det kraftigt opskalkede heltag med to skorstenspiber i rygningen. Bygningens farveholdning med lys violet tømmer, røde tavl samt lyse grønmalede bindingsværksdekorationer giver bygningen et særligt og karakterfuldt udtryk. Den store, ubrudte tagflade mod gaden, det fremkragede bindingsværk, der er rigt smykket med udskæringer, giver sammen med porthammeren med guldstafferet inskription et elegant og karakterfuldt udtryk. Hertil kommer kontrasten mellem den repræsentative facade og gården, der fremstår ydmyg, hvilket skyldes fravær af dekoration og den hvide og grå farvesætning

Eksempelværdi

Projektet har inspireret dels tømrerlærlinge, dels malerlærlinge til at interessere sig for de gamle håndværkstraditioner og er blevet undervist i traditionerne i de respektive fag.

Solidt samarbejde

Det har været et omfattende samarbejde på tværs af faglighed og i tæt samarbejde med Slots- og kulturstyrelsen.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen har skabt merværdi i form af ejendommens vedligeholdelsestilstand og holdbarhed for fremtiden.

Udførelseskvalitet

Der har været særlig fokus bygningsdetaljer, herunder ikke mindst på unikke bindningsværsksdetaljer og den unikke farvesammensætning.

Parter bag projektet

Bygherre: Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers, udførende: Tømrerfirma Ravnstrup v/ Bent Sønderskov, arkitekt: Bjarne Bang Madsen arkitekt MAA

Sted

Storegade 11-13
8900 Randers C

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000 m²