fbpx

Hjørring Private Realskole 

Bevaringsværdig Håndværkerstiftelse omdannet til moderne læringsmiljø

Se mere

Hjørring Private Realskole 

Bevaringsværdig Håndværkerstiftelse omdannet til moderne læringsmiljø

Læs projektets egen beskrivelse

Den bevaringsværdige, tidligere Håndværkerstiftelse, nu Hjørring Private Realskole er totalrenoveret og transformeret fra beboelsesejendom til spændende undervisningslokaler med indskolingsfaciliteter.

Skødet på ejdommen er fra 1891, og den smukke gamle bygning har gennem tiden været vedligeholdt med løbende reparationer. I 2005 fik ejendommen nye ejere og en mindre indvendig renovering fandt sted. Bygningen bar tydeligt præg af tidens tand, og i 2016 påbegyndtes totalrenovering af den bevaringsværdige bygnings tag, facade og vinduer. Desuden opførte man en tilbygning, da ejendommen nu skulle huse Hjørring Private Realskole, som blandt andet havde brug for et nyt og lyst fællesområde.

Bygningens nyrenoverede facader fremstår originalt, som da bygningen blev opført. Den oprindelige klassiske, bygning står de hvide sprossevinduer med hvælvinger i kontrast til de røde mursten. Bevæger man sig rundt om bygningen vil man støde på en let kubisk tilbygning af glas der vender mod Nord og fremspiringer af bygningens bagside. Tilbygningen fungerer som fællesområde, også huser den nye hovedindgang til Hjørring Private Realskole. Herved understreges det arkitektoniske koncept, der har været at bevare den eksisterende bygningen, hvor glastilbygningen er koblet til den eksisterende facade.

Træder man indenfor i bygningen, møder man de nyrenoverede og moderniserede lokaler, som er indrettet og designet, så de opfylder nutidige krav og behov for et optimalt undervisnings- og læringsmiljø.

Med et indgangsparti der har plads til børnenes freestyle løbehjul, samt separate garderober indrettet til indskolingsbørnene, understreger indretningens moderne funktioner, at denne bygning ubetinget er renoveret til og med omtanke for, at skabe de bedst mulige rammer for at huse skolens børn.

Blik for brugerne

Materialer i forbindelse med renoveringen er afgasningsfrie og sikrer et optimalt indeklima. Der er arbejdet med lys, akustik og farver for at skabe venlige og behagelige efterfølgelsesværdige omgivelser, hvor bygningens bevaringsværdighed og tilstand respekteres.

Brugskvalitet

Efter totalrenoveringen og tilbygningen indeholder Hjørring Private Realskole håndværkerstiftelsen nu 8 undervisningslokaler, 1 stort dobbelthøjt fællesareal med mulighed for ophold i begge etager, 1 mødelokale, samt tilhørende garderobe, toilet og køkken faciliteter. Undervisningslokalerne er renoveret fra gulv til loft, hvor nye akustiklofter med indbygget belysning og rengøringsvenlige gulve er med til at skabe rammerne for sunde og behagelige lokaler. Ved behandlingen af udearealerne er der arbejdet med at skabe forskellige legeområder og varierende læringsmiljøer, og yderligere er der etableret niveaufri adgang til alle indgange og udgange. Byggearbejdet foregik mens den resterende skole var i brug.

Bidrag til omgivelser

Bygningens proportioner og harmoniske udtryk indskriver sig, med sin centrale placering, historisk i Hjørrings midtby. Herfor har det været vigtigt at beskytte den bevaringsværdige bygnings originale udtryk mod vejen, hvorfor totalrenoveringen er udført med stor respekt for arkitektonisk kvalitet, som omfatter hele spektret af tekniske, funktionelle og æstetiske forhold, hvor beskueren genkender facadens særegne og lokale byggetradition. Idet der er tale om en bevaringsværdig bygning, har dens ændrede funktion fra bolig til skole været med vægt på arkitektonisk værdi for huset som helhed. Her er fokus på byggestil og konstruktion. Ydermere har det været nødvendigt, at udvide bygningens antal af kvadratmeter, hvormed tilbygningens kubiske form hæfter sig diskret på bygningens nordvendte bagside. Den lyse og rumlige tilbygning befordrer bygningens nye funktion som skole, og fungerer som ny hovedindgang samt fællesområde.

Eksempelværdi

Hele bygningens ydre er bevaret, imens der indvendigt er opbygget nyt stålskellet, der konstruktivt er bærende for de nye faciliteter. I sit udtryk har bygningen bevaret sit særegne arkitektoniske udtryk imens det indvendigt opfylder alle nutidige krav til en moderne skole med spændende og udfordrende rummeligheder. Samspillet mellem eksisterende bygningen og glastilbygningen skaber et unikt og spændende møde mellem nyt og gammelt.

Solidt samarbejde

Med erfaring og viden om klassisk arkitektur samt læringsmiljøer, har arkitekt/rådgiver i samarbejde med bygherre vist hvordan en bygning fra 1891, oprindelig Håndværkerstiftelse kan få nyt liv i år 2016 som sprudlende skole med moderne læringsmiljø.

Økonomi og værdiforøgelse

Bygningens levetid er efter totalrenovering kvalitetsmæssigt fremtidssikret. At værdisætte Hjørring Private Realskole bunder i langt mere end bygningens værdi i kroner og øre. Her er skabt moderne og nutidige forhold i klassiske og historiske rammer, der huser de små poder i deres udvikling og skolegang.

Udførelseskvalitet

I den arkitektoniske udformning er totalrenoveringen af den bevaringsværdige bygningen udført med stor respekt for de eksisterende arkitektoniske kvaliteter, med blotlagte bjælker, op sprossevinduer samt udvendige ornamenter og friser. I kontrast hertil er den nye glastilbygning, der er bygget udenpå den eksisterende bygning. I fællesarealet eksponeres den gamle facade derfor og der opstår en spændende rummelig kontrast. Afrundingsvis kan man sige, at god arkitektur er et overbevisende svar på renoveringsopgaven, stedet og tiden. For denne helt særlige renoveringsopgave, hvor en bevaringsværdig bygning totalt ændrer funktion, vil man typisk overskride og udfordre traditionen. Her i form af den klassiske bygning som møder sin moderne tilbygning i glas. Gode bygninger respekterer traditionen, men udfordrer den samtidig, hvilket er med til at udvikle den.

Parter bag projektet

Bygherre: Hjørring Private Realskole – HPR Tlf.: 96 23 12 00
Vendiavej 7
9800 Hjørring
Kontaktperson: Skoleleder Klaus Lundsgård, kl@hpr.dk

Arkitekt: BJERG Arkitektur a/s Tlf.: 98 92 71 00 Kongensgade 7 9800 Hjørring Kontaktperson: Mark Krebs, mk@bjerg.nu

Konstruktionsingeniør:
Møller & Jacobsen ApS Tlf.: 22 26 98 06
Rådgivende Ingeniører
Parallelvej 11, 9. etage
9800 Hjørring
Kontaktperson: Kristian Møller

Sted

Vendiavej 7
9800 Hjørring

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018, 2019, 2020, 2021

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2