fbpx

PLH Studio

Begrundelse for nominering

Det stort tænkte fabrikskompleks med den kompakte hovedbygning og den lave lange længe rummede oprindeligt Lauritz Knudsens fabrikker, hvor der blev fremstillet elektriske komponenter. I nyere tid er den lave længe blevet brugt til showroom, før PLH Arkitekter flyttede ind og indrettede længen til tegnestue.

Når man en grå dag med tunge skyer i 2014 kommer til Vermundsgades kraftfulde fabrikskompleks, virker området umiddelbart slidt, men bag sliddets grå tristesse er der ud fra en funktionel og arkitektonisk synsvinkel tale om et enestående industrihistorisk monument med et spændende rumligt potentiale.

For en kreativ virksomhed ligger de rumlige muligheder lige til højrebenet, men når det drejer sig om en bæredygtig og effektiv udnyttelse af ressourcerne, er Vermundsgade en udfordring af rang. Den udfordring er med inddragelse af virksomhedens personale tacklet med konsekvens og indlevelse.

Den lange længe af jernbeton, facadens overordnede taktfaste rytme, de store glaspartiers elegante filigran og de stort tænkte rum er en gave. Her er der højt til loftet, transparens og en rumlig fleksibilitet, som er sjælden. PLH Arkitekter har med en begavet forståelse for rummets potentiale og “hjælp” fra en beskeden økonomisk ramme udnyttet mulighederne på en overbevisende måde. Den bærende konstruktion står synlig, de gamle kraner og de langsgående profiler, der fungerer som kranspor, er bevaret. Nye elegante trapper af stål giver adgang til et nyt indskudt dæk med plads til 40 medarbejdere og en række møderum. For at skabe sammenhæng i firmaet er overgangen fra den indskudte etage til stueetagen åben.

Trappernes transparente afskærmninger med stormaskede net af stål og de nye vægges signalfarver giver et spændingsfuldt møde mellem det robuste rå og det raffinerede forfinede.

Facaderne, terrændækket og taget er efterisoleret. De smukke vinduespartier af stål er renoveret og forbedret med indvendige forsatsvinduer for at mindstk varmetabet. Dagslysindfaldet er blevet optimeret ved at fjerne de øverste fags uheldige afblændinger med så fint et resultat, at brugen af kunstlys er minimalt.

Renoveringen af den gamle fabrikslænge med respekt for det kraftfulde industrianlægs oprindelige arkitektur giver omgivelserne værdifuld identitet, og PLH Arkitekter bidrager med virksomhedens åbenhed til at skabe liv og tryghed i området.

Samlet vurderet er renoveringen af den gamle fabrikslænge et fint eksempel på at se et steds muligheder og med en beskeden økonomisk ramme at opnå et resultat, der ressourcemæssigt og arkitektonisk er et fornemt bud på en pragmatisk løsning med noget på hjertet.

Se flere billeder

Læs projektets egen beskrivelse

Med transformationen af en tidligere fabriksbygning til en ny tegnestue, blev industrielle levn brugt til at skabe nye synergier på arbejdspladsen. Den lange smalle bygning var oprindeligt en del af Lauritz Knudsens Fabrikker og blev anvendt til fremstilling af elektriske dele.
Transformationen omfattede renovering af den eksisterende bygning med nyt indskudt dæk, der fremstår som et stort gennemgående ’møbel’ langs den ene side, der har givet 40 ekstra arbejdspladser ovenpå samt møderum, modelværksted og kreative ‘laboratorier’ nedenunder.
Rummet har bevaret sin fabrikskarakter med en loftshøjde på 6,5 meter, store fritlagte søjler og høje, smalle industrielle vinduer, der løber i en fast takt gennem de lange facader. For at forbedre dagslyset og indeklimaet er de oprindelige vinduesåbninger ført tilbage i deres fulde højde og forsynet med forsatsruder og solafskærmning. Det viste sig under renoveringen, at den øverste del af vinduesrækkerne var blevet blændet under en tidligere ombygning– og det var oplagt at lade de originale stålvinduer komme helt til syne igen. For yderligere at mindske varmetabet er facaderne efterisoleret indvendigt og gulvet hævet for at isolere inden nye træplanker blev lagt på.
Fabrikkens oprindelige kransystem med stålspær, kørespor og andre reminiscenser fra tiden er bevaret i fuldt omfang og selve kranerne er parkeret i hver ende af tegnestuen som markeringer af en åben café i den ene ende og teamområde i den anden. Nye åbne trapper i stål med trådnet som værn giver en robust og samtidig transparent forbindelse mellem de to arbejdsområder, der ligger i forskellige højder. Kombinationen af signalfarvede vægflader, varme egetræsgulve og super grafik giver en balance mellem det rå og raffinerede, det gamle og det nye.
Indretningskonceptet er udviklet gennem omfattende workshops indenfor hele organisationen og visionen har været at skabe et ‘synligt kreativt rum’, der afspejler den måde virksomheden selv arbejder på.

Parter bag projektet

Bygherre - Nordea Ejendomme / Lejer PLH Arkitekter
Arkitekt - PLH Arkitekter
Tømrerfirma Frederiksberg

Sted

Vermundsgade 38K
2100 København Ø

Nomineret 2014

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2