PLH Studio

Nomineret 2014

Realiseret

2013

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Med transformationen af en tidligere fabriksbygning til en ny tegnestue, blev industrielle levn brugt til at skabe nye synergier på arbejdspladsen. Den lange smalle bygning var oprindeligt en del af Lauritz Knudsens Fabrikker og blev anvendt til fremstilling af elektriske dele.
Transformationen omfattede renovering af den eksisterende bygning med nyt indskudt dæk, der fremstår som et stort gennemgående ’møbel’ langs den ene side, der har givet 40 ekstra arbejdspladser ovenpå samt møderum, modelværksted og kreative ‘laboratorier’ nedenunder.
Rummet har bevaret sin fabrikskarakter med en loftshøjde på 6,5 meter, store fritlagte søjler og høje, smalle industrielle vinduer, der løber i en fast takt gennem de lange facader. For at forbedre dagslyset og indeklimaet er de oprindelige vinduesåbninger ført tilbage i deres fulde højde og forsynet med forsatsruder og solafskærmning. Det viste sig under renoveringen, at den øverste del af vinduesrækkerne var blevet blændet under en tidligere ombygning– og det var oplagt at lade de originale stålvinduer komme helt til syne igen. For yderligere at mindske varmetabet er facaderne efterisoleret indvendigt og gulvet hævet for at isolere inden nye træplanker blev lagt på.
Fabrikkens oprindelige kransystem med stålspær, kørespor og andre reminiscenser fra tiden er bevaret i fuldt omfang og selve kranerne er parkeret i hver ende af tegnestuen som markeringer af en åben café i den ene ende og teamområde i den anden. Nye åbne trapper i stål med trådnet som værn giver en robust og samtidig transparent forbindelse mellem de to arbejdsområder, der ligger i forskellige højder. Kombinationen af signalfarvede vægflader, varme egetræsgulve og super grafik giver en balance mellem det rå og raffinerede, det gamle og det nye.
Indretningskonceptet er udviklet gennem omfattende workshops indenfor hele organisationen og visionen har været at skabe et ‘synligt kreativt rum’, der afspejler den måde virksomheden selv arbejder på.

Sted

Vermundsgade 38K
2100 København Ø