fbpx

Den Økologiske Renovering

Begrundelse for nominering

Bøgevej 9 var efter en årrække som udlejningsejendom med klubværelser i en ringe stand. Huset var indvendigt medtaget af de mange beboeres ufølsomme slid, og kloakforholdene var i en så elendig tilstand, at huset i kvarteret gik under navnet Rottereden. Det var derfor en modig satsning og en udfordring af rang at købe huset, men de nye ejere rystede ikke på hånden. De kunne se det uforløste potentiale for at skabe en rummelig energi- og miljømæssig optimeret bolig, der er fremtidssikret ved at leve op til BR 2020’s høje krav.

Når man ankommer til Bøgevej 9 virker huset set fra vejen velholdt, men set fra en æstetisk synsvinkel er manglen på pirrende arkitektonisk sexappeal påtrængende. Det indtryk bliver der godt og grundigt vendt op og ned på, når man kommer ind i haven. Her formidler en ny altan og en stor terrasse af træ på en overbevisende måde samspillet mellem havens frugtbare højbeder og husets opholdsrum.

Husets skarptskårne kubiske krop er blevet opdelt i to moderne, veldisponerede boliger, og det er allerede ved indgangen til trapperummet tydeligt, at samarbejdet mellem husets ejere, arkitekten og håndværkerfirmaet Egen Vinding og Datter har fungeret optimalt. I stueetagen og på førstesalen er der etableret tre store huller i de gamle skillevægge. Det er et effektfuldt indgreb, fordi der med hullerne etableres et nyt bevægelsesmønster, spændende visuel sammenhæng mellem rummene og smukke kig til haven. Overetagen med skråvægge og synlige spær er med den valgte rumopdeling og lysindtag mere traditionel.

Set fra et økologisk bæredygtigt synspunkt er Bøgevej 9 et overbevisende eksempel. Det gamle terrazzogulv i trapperummet og parketgulvene er sammen med de gamle tagsten bevaret. Ydervæggene er udvendigt isolerede og beklædt med plader, der har fået en behandling med tyndpuds. Taget er isoleret med 50 cm papirisolering. Etageadskillelserne er forbedret lydmæssigt og installationsrør og en centralstøvsuger er placeret i en skakt midt i huset. Men vi er ikke færdige endnu med listen over energirigtige tiltag. Varmeforbruget i det efterisolerede hus er lavt, og et solcelleanlæg på taget producerer mere, end der forbruges. Det er tæt på, at en from tanke om morgenen er nok til at varme huset op resten af dagen. Fælles for de anvendte materialer er, at de er ugiftige og behovet for vedligeholdelse er lavt.

Med en kompromisløs tackling af kravene om en effektiv udnyttelse af ressourcerne og et enkelt ligefremt arkitektonisk greb er der skabt en moderne bolig med fine rumlige kvaliteter. Bøgehøj 9 er med sin lidt gumpetunge løsning af overgangen mellem facade og tag ikke en arkitektonisk perle, men der kan ikke herske tvivl om, at det gennemrenoverede hus med den åbne inviterende have bidrager positivt til omgivelserne.

Samlet vurderet er Bøgevej 9 et fint eksempel for Danmarks mange enfamiliehuse, og på en ambitiøs ejers kompromisløse indsats for at vise, hvad der skal til for at leve op til fremtidens krav om bæredygtighed og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Se flere billeder

Læs projektets egen beskrivelse

En usædvanlig fin kvalitetsrenovering af en to-familiebolig, gennemført af en privat bygherre med høje miljø- og energikrav, god funktionalitet og et forbilledligt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør bygget på tillid og dialog.
Huset, der er fra 1938 og har et grundareal på 120 m2, havde været lejet ud som klubværelser og var i ringe stand da familien købte det i efteråret 2012. Men de kunne se et potentiale og gik i dialog med Søren Olsen fra House Arkitekter og håndværksfirmaet Egen Vinding & Datter med det mål at skabe en energi- og miljømæssigt optimeret bolig, der opfylder fremtidens krav – italesat som BR2020.
1. april 2013 flyttede familien ind, huset var nu opdelt i to, en stueetage på 120 m2 og en bolig på 208 m2 fordelt på 1.sal og en tagetage med skråvægge. Begge boliger har mange fine detaljer, godt lysindfald, køkkenerne er åbnet op mod stuen, og der er en åben trappe fra første sal til en tagetage med isoleringen placeret ovenover de flot eksponerede spær. De gamle gulve er bevaret og fremstår rustikt, ligesom stuk, paneler og oprindelige døre er renoveret så husets stil hænger sammen. Trætrappen til 2. sal er slebet ned og fremstår i fint samspil med terrazzotrappen til de nederste etager. Haven er ”ryddet for skov” og reetableret med højbede og nye frugttræer, og der er etableret træterrasse i stueetagen og altan på første sal.
Et solcelleanlæg producerer mere el end der forbruges, og varmeforbruget er lavt. De gamle tegl er renset og genbrugt og der er efterisoleret med 20 cm udvendigt i vægge og 40-50 cm i tag, hovedsagelig med papirisolering. Der er drænet og isoleret med 20 cm polystyren på ydersiden af fundamentet til undersiden af kældergulvet. Der er brugt ugiftige materialer med lav vedligeholdelse hele vejen rundt f.eks. mørtel og fæhår frem for kemiske fugematerialer. Lydisoleringen i etageadskillelsen er forbedret og alle installationsrør er samlet i en skakt midt i huset, hvorfra der samtidig er etableret centralstøvsuger

Bilag

Parter bag projektet

Bygherre: Ole Winther Olsen og Kirsten Hvidtfeldt, samt Gunvor Hvidtfeldt, Anders Borup og barnebarn Mathias
Arkitekt: Søren Olsen, HOUSE Arkitekter, Kbh.
Udførende: Egen Vinding & Datter, ved Lars Jørgensen, Ringsted

Sted

Bøgevej 9, att. Ole Winther
4000 Roskilde

Nomineret 2014

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2