fbpx

Parcelhuset

Renovering og nænsom ombygning af parcelhus

Se mere

Parcelhuset

Renovering og nænsom ombygning af parcelhus

Læs projektets egen beskrivelse

Parcelhuset er opført i 1973 og er beliggende i udstykning nær Kolding bymidte. Huset er tegnet af lokal arkitekt og fremstod ved bygherres overtagelse med forfaldne overflader men i teknisk fin stand. Målsætningen med renoveringen har været at lade huset blive den bedste udgave af sig selv.

Nye og personlige løsninger er tilføjet og forenet med husets iboende kvaliteter. Renovering med lettere omorganisering for imødekommelse af ønsker og behov, er sket uden tilbygning. Det efterlod økonomi til skønnere løsninger – til glæde for brugere i hverdagen og kvarteret udtryk i sin helhed. Bygherre har med deres mod og opmærksomhed på iboende kvaliteter medvirket til et personligt resultat.

Huset er lettere omorganiseret for imødekommelse af familiens behov og ønsker samt fremhævelse af husets iboende kvaliteter. Det har været hensigten at begrænse den indvendige omdisponering til et minimum og efterlade så mange ressourcer som muligt til anvendelse af gode naturmaterialer, som bidrager med stoflige virkninger og bringer værdighed i forfaldet.

Husets fine proportioner og arkitektoniske greb er søgt forstærket. Egetræs- vinduer og træbeklædning opleves som et samlet bånd, der fremhæver husets linjer og teglens stoflige kvaliteter.

Blik for brugerne

Energi og miljømæssige hensyn kommer til udtryk ved fjernelse af mindst muligt akkumuleret energi og genanvendelser i størst mulige omfang, samt anvendelse af vedligeholdelsesmulige materialer og overflader. Modernisering uden tilbygning, som ofte finder sted ved periodens huse, bidrager desuden til minimering af klimaaftryk. Det miljømæssige fokus er både på CO2 for fremtiden og det miljø som præger os i nutiden.

Inspirerende ressourcetiltag

Ved fremhævelse af iboende kvaliteter indskriver huset sig, men fornyet vitalitet, fortsat naturligt på stedet, til glæde for husets beboere og kvarteret som helhed. Sundt indeklima er prioriteret højt ved effektiv ventilation samt fokus på anvendelse af indeklimavenlige stoffer og materialer. Arbejde med dagslysforhold ved ændrede vinduesåbninger og tilføjelse af ovenlys medvirker desuden til forbedring af indeklimaforhold. Trælofters profilering bidrager til gode akustikforhold samt styrkelse af helhedsindtryk. Farve- og materialeholdning samler huset i en helhed og bidrager til skabelse af uprætentiøse atmosfærefyldte rum, som knytter det sansende individ til stedet. Det har været hensigten at skabe helhed, der fremstår med integritet, som mennesket kan spejle og genkende sig i.

Eksempelværdi

Den aktuelle boligtype er vidt udbredt og er genstand for aktuelle og kommende moderniseringer. Med det afsæt har bygherre og arkitekt valgt at indstille projektet - med ønske om at bidrage til øget fokus på bæredygtighed i bredere forstand.

Solidt samarbejde

Samarbejdet er indledt med gensidig opmærksomhed på kontekst samt husets bærende arkitektoniske værdier, og dialogen herom fastholdt gennem processen. Sammenstilling af forskellige trænuancer ved vinduer af eg og gavlbeklædning af præget eg, samt eksisterende rem i brunsort nuance samt personlig farveholdning indvendigt har afsæt i grundige overvejelser, dialoger og prøveindsamlinger. De malede trælofter er fremstillet af lokal tømrer og udviklet i samarbejde mellem bygherre, tømrer og arkitekt for rette udtryk og bidrag til det arkitektoniske helhedsindtryk, mens fornuftige akustikforhold sikres. Andre eksempler kan nævnes, men fælles har været nysgerrighed, imødekommenhed og vilje til dialog samt indstilling på en vis langsommelighed i proces, hvor bevidstheden om den aktuelle kontekst kan træde frem og give svar på vores spørgsmål. Processen har bidraget til en fin helhedsløsning med personligt udtryk. Andre eksempler kan nævnes men fælles har været nysgerrighed, imødekommenhed og vilje til dialog samt indstilling på en vis langsommelighed i proces. Processen har bidraget til en fin helhedsløsning med personligt udtryk.

Parter bag projektet

Bygherre: Rune & Mai Haven, Haslevej 15, Kolding

Hovedentreprenør: Ole Lautrup Tømrer- og Snedkerfirma, Vejen

Arkitekt: tegnestuenlorenzen, Dæmningen 41, 1, Vejle

Yderligere information om projektet

https://tegnestuenlorenzen.dk/projekt/varme-aerlige-naturmaterialer/

Sted

Haslevej 15
6000 Kolding

Realiseret

2019

Indstillingsår

2021, 2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

1-500m2