fbpx

Boligafdelingen Vildtbanegård afd. III, i Ishøj

Der er gennemført en helhedsplan for boligafdelingen i samarbejde med Landsbyggefonden, der gælder både bygninger og udearealer.

Se mere

Boligafdelingen Vildtbanegård afd. III, i Ishøj

Der er gennemført en helhedsplan for boligafdelingen i samarbejde med Landsbyggefonden, der gælder både bygninger og udearealer.

Læs projektets egen beskrivelse

Boligafdelingen blev opført i 1979-80 med flade tage med de sædvanlige store problemer. 1988-89 blev der etableret 78 nye tagboliger med betontagsten og et markant stort udhæng.
Bygningernes oprindelige facader er 12,5 cm lette facader og facadeudtrykket var meget koloristisk og så slidt og nedbrudt ud. Isoleringen på 10 cm sammenholdt med utætheder i facaden, gjorde det vanskeligt at opretholde indetemperaturer op til 20-21 grader.
Badeværelserne skulle oprindeligt have været færdigtproducerede badekabiner, men leverandøren gik i betalingstandsning og man besluttede og udføre en traditionel opbygning, som deværre havde mange indbyggede fejl.
Boligselskabet besluttede i 2014 at få udarbejdet en “Helhedsplan” for boligafdelingen og søgte efterfølgende om støtte fra Landsbyggefonden som gjorde det muligt at få gennemført projektet.
Helhedsplanen indeholdt en fornyelse af arkitekturen, med øget isolering i ydervæggene til ca. 300 mm, en fuld istandsættelse af badeværelserne, og en gennemgribende fornyelse af havenlæg, stier og parkeringsanlæg så kørende og gående blev adskilt.
Alle boliger, på nær ganske få, har 2 m dybe terrasser / altaner i hele boligens bredde og de er nu forsynet med nye inddækninger i glaspaneler som samlet eller enkletvis kan føres til en af siderne, så der opstår en fuld åbning på terrasserne / altanerne.
Det tidligere fælleshus som lå mellem gavlene på 2 blokke er bygget om til 2 boliger og der er opført et nyt fritlæggende fælleshus på en grund som boligafdelingen ejede i forvejen.

Brugskvalitet

Renoveringen har forøget brugskvaliteten ganske betydeligt, idet man nu har en fin varmekomfort, nyrenoverede badeværelser, fine brugbare udearelaer og som før nævnt en adskillelse af den kørende og gående trafik lang blokken ud mod parkeringspladserne, samt et nyt og stort fælleshus.

Eksempelværdi

Helheden i projektet er en eksempelværdi værdigt, og de nye kvaliteter er opnået ved en grundig analyse af bygningernes oprindelige arkitektur, hvor det bestående er blevet styrket. Bygningernes tidligere både lidt triste og koloristiske udtryk er blevet nyfortolket til et roligt og forfinet facadeudtryk ved brugen af enkle materialer og en behersket farvesætning. Stueetagerne er beklædt med naturskifer der giver bygningerne tyngden mod terræn og etagerne står i hvide pudsede facader med antracitgrå vinduer. Indgangspartierne er udført i mahogni og belysning / skiltning er specielt designet til bebyggelsen.

Solidt samarbejde

Der har her været tale om et samarbejde på meget højt niveau, helt fra begyndelsen til det færdige resultat. Planlægningen begyndte med afdlingsbestyrelsen i 2014, hvor der blev afholdt en lang række møder og undervejs blev sagen forelagt for beboerne på særligt indkaldte møder. Efter licitationen blev sagen igen forelagt for beboerne til endelig godkendelse og her blev helhedsplanen godkendt med stor deltagelse af beoerne og et overbevisende flertal der stemte for planen. Dette fantastiske samarbejde forsatte efterfølgende med totalentreprenøren og udover byggemøderne med entreprenøren blev der afholdt byggeudvalgsmøder med udvalgte personer fra afdelingsbestyrelsen i hele sagsforløbet.

Økonomi og værdiforøgelse

Investeringrammen var 120 mio. kr. inkl. moms, det svarer til 674 t. kr. inkl. moms for nye facader, 300 stk. totalt renoverede badeværesler, nyanlagte haver, nye udearealer, nye parkeringspladser, ombygningen af et tidligere fælleshus til 2 nye boliger og et nyt fælleshus på 350 m2.

Udførelseskvalitet

Hele projektet bærer præg af meget høj kvalitet som man bedst kan se når man bevæger sig rundt i bebyggelsen.

Parter bag projektet

Boligselskabet Vildtbanegård, Det sociale boligselskab af 29. januar 1946, v. DAB
Helehedsplanen, design og bygherrerådgivning - Bernd Kjelland arkitekt maa
Totalentreprenør Hoffmann A/S, Næstved
Totalentreprenørens rådgivere: White arkitekter og Tyrens Ingeniører

Yderligere information om projektet

www.bernd.dk

Sted

Vejlebrovej 134 - 180 og Vejledalen 2 - 28
2635 Ishøj

Fotos: Bernd Kjelland ark maa

Realiseret

2017

Indstillingsår

2020, 2021

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2