fbpx

Om- og tilbygning

Læs projektets egen beskrivelse

Aarhus Statsgymnasium er oprindeligt tegnet af arkitekterne Gravers og Richter og indviet i 1958. I 2003 blev Aarhus Statsgymnasium fredet af Kulturarvsstyrelsen som ”særligt fremragende arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning, der er under 50 år gammel.”

Om- og tilbygningen har opgraderet Aarhus Statsgymnasium til et pædagogisk og energimæssigt tidssvarende undervisningsbyggeri med bedre arbejds- og studiemiljø for alle på skolen. Eksisterende utidssvarende rumligheder – eks. cykelkælder, depoter mv. er opgraderet til kantine og samling, og med nye spændende rumligheder er gymnasiet nu klar til at imødekomme fremtidens behov og udfordringer.

Karakterbærende arkitekturtræk fra de eksisterende bygninger videreføres i om- og tilbygningen således, at gymnasiet fortsat vil fremstå som et homogent anlæg. Overgangen mellem det eksisterende byggeri og tilbygningen etableres som en gennemlyst forbindelsesgang med grønnegården på den ene side og to mindre lysgårde med hhv. spejlbassin og arbejdsgård på den anden side.
Renoveringen er udført i flere etaper og over flere år. Projektet er gennemført mens gymnasiet har været i fuld drift, og har således krævet stor fokus på logistik og adskillelse af byggeplads og undervisningsområder under vejs.
Med renoveringen er gennemført en opgradering af de nedslidte undervisningsmiljøer såvel indretningsmæssigt, energimæssigt og klimamæssigt. Der er etableret et nyt ”hjerte” for bygningsanlægget med den nye kantine, der er udført ny forbedret klimaskærm med isolering af lofter, ydervægge og nye energivenlige vinduer, og der er udført ny akustisk dæmpning af undervisningsområderne.

Parter bag projektet

Arkitekt: GPP Arkitekter A/S
Totalentreprenør: NCC Construction A/S
Bygherrerådgiver: Kjær & Richter A/S
Ingeniør: Sloth-Møller A/S og Esbensen A/S
Bygherre: Aarhus Statsgymnasium

Sted

Fenrisvej 33
8210 Aarhus V

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2