fbpx

Ole Rømers Gade 98 & 100

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er en totalrenovering af samtlige boliger omkring gårdrummene, og er et smukt eksempel på en omfattende løsning, hvor både traditionelle forhuse, baghuse og gårdrum inddrages i en fælles løsning til glæde og gavn for både beboere og omgivende boliger. Oprindeligt var bygningerne af meget uens karakter og med uheldige renoveringer.
Det slidte udtryk er nu erstattet af sjæl og charme.

Stedernes identitet, stemning og karakteristika er bevaret og forbedret. De slidte bygninger, som trængte til en kærlig hånd, er nu lækre boliger med et urbant udtryk, og med en gennemgribende indvendig renovering, som giver beboerne et nutidigt hjem. Den arkitektoniske værdi såvel som den brugsmæssige og energimæssige er væsentligt højnet ved denne renovering.

Gårdrummene, som havde et hårdt udtryk med parkering og dårlige muligheder for udeophold, er erstattet af grønne oaser som indbyder til ophold i solen. Et skønt fristed, så tæt på byens mange muligheder. De fleste boliger er forsynet med et privat udeophold i form af en altan, tagterrasse eller terrasse, som øger boligens brugsværdi.

Alle involverede parter har ydet en meget høj grad af samarbejde for at få projektet til at fremstå som en helhed. Boligerne er renoveret etapevis, som de er fraflyttet. Det kræver fremsynethed mod et fælles mål for alle parter, samt en bygherre med en vision om en urban bebyggelse med bevarelse af identitet. Beboerne er over en bred kam overordentlig tilfredse med deres sted, som det tager sig ud nu. Der er noget særligt over enhver bolig – sjælen er bevaret.

Bygherre: A/S TLK af 1971
Arkitekt: Arkitektfirma Claus Jensen ApS www.cj-arkitekter.dk
Ingeniør: LB Consult A/S og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S
Entreprenører: Renoveringerne er løbende udført i fagentrepriser.

Blik for brugerne

Energiforbruget for projektet under ét er sænket væsentligt, og særligt boligernes indeklima og dermed beboernes komfort er forbedret i særlig høj grad. Dette ved brug af udvendig isolering og nye vinduer som udnytter den passive varme.

Brugskvalitet

Kombinationen af både et privat udeophold og en fælles gård højner brugsværdien af boligerne i særlig grad. Det forbedrede indeklima bidrager til et sundt miljø at opholde sig i, en væsentlig bedre boligkomfort samt et lavere energiforbrug.

Bidrag til omgivelser

Erstatningen af misvedligeholdte gårdrum og bygninger med smukke huse og grønne udtryk er til gavn og glæde ikke kun for de som bor der, men for alle, som har udsigt til stederne fra deres egen boliger. De tætte steder i byen gavner alle af noget kønt.

Eksempelværdi

Projektet er smukt eksempel på, hvordan originalitet, urbanitet og grønne rum ved renovering kan kombineres og skabe steder med høj brugsværdi, arkitektonisk udtryk og oprindelig identitet og sjæl bevaret.

Solidt samarbejde

Arbejderne har tidsmæssigt strakt sig over en længere periode. Det kræver fremsynethed mod et fælles mål for alle parter, både rådgivere, udførende samt bygherre og beboere. Beboerne er overordentlig tilfredse med deres sted, som det tager sig ud nu.

Parter bag projektet

Bygherre: A/S TLK af 1971
Arkitekt: Arkitektfirma Claus Jensen ApS www.cj-arkitekter.dk
Ingeniør: LB Consult A/S og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S
Entreprenører: Renoveringerne er løbende udført i fagentrepriser.

Sted

Ole Rømers Gade 98 & 100
8000 Aarhus C

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2