fbpx

Nyt værksted og logistiklager

Læs projektets egen beskrivelse

Esvagt havde erhvervet en større grund til opførelse af et nyt administrativt hovedkvarter. På grunden var der ca. 4000m2 eksisterende bygninger til lager samt en plansilo til lagring af korn. De 2 eksisterende bygningsanlæg var utidsvarende og håbløst forskellige fra arkitekturen i det nye hovedsæde. Nedrivning af bygningerne ville samtidigt være meget dyrt, da der på den ene side lå jernbanespor og på den modsatte side af bygningen lå vitale anker- konstruktionen til havnekajens spuns. (se snittegning). Den eksisterende bygnings nederste base er støbt i beton og kunne derfor genbruges i et nyt projekt sammen med en ny indvendig stålkonstruktion. Arkitekten fik derfor til opgave at udarbejde et facadeudtryk som passede med den nye arkitektur i den nyopførte administrationsbygning (opført i 2014 og præmieret af Esbjerg Byfond ). Dette er lykkedes på forbilledligt vis og projektet får stor ros lokalt for den flotte arkitektur. Samtidigt er der ved byggeriet af værkstedet opført 50 % større areal for samme pris, da de eksisterende konstruktioner som blev genbrugt lettere kunne stormflodssikres og var nemme at efterisolere. Et flot eksempel på billigt og smukt erhvervsbyggeri til industri som endte med at blive renoveret i stedet for nedrevet og endda med et bedre og billigere resultat.

Blik for brugerne

Ja der etableres solceller og værksteder opføres som lavenergibyggeri

Bidrag til omgivelser

Projektet har bidraget med en betydelig forskønnelse af hele området på Esbjerg Havn og som rådgivere har vi fået utroligt meget positiv respons på dette byggeprojekt

Eksempelværdi

Ja. Den ene af de 2 bygninger som er renoveret er et ældre industribyggeri beton med overflade i frilagte søsten. Denne bygningen er facaderenoveret på en enkel og billig måde så det fremstår smukt på et kvalitetsmæssigt højt niveau. før og efter billeder

Økonomi og værdiforøgelse

Der er ved renoveringen opnået en markant højere markedsværdi på bygningsmassen, da det samlede bygningsanlæg fremstår som nyrenoveret kvalitetsbyggeri i en samlet helhed så virksomhedens bygninger fremstår som et stort nyopført byggeri i samme arkitektur

Parter bag projektet

Bygherre: Esvagt A/S
Totalrådgiver og Ingeniør : Esbjerg Ingeniørerne
Arkitekt : Arkitektfirmaet Hallen & Nordby ; Esbjerg

Sted

Esbjerg Havn - Vestre Dokkaj og Nordre Dokkaj
Esbjerg

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2