fbpx

Østerågade 27

En fornyelse af en historisk byejendom

Se mere

Østerågade 27

En fornyelse af en historisk byejendom

Læs projektets egen beskrivelse

Fornyelsen af Østerågade 27 er en transformation af den eksisterende tagetage med tårn, som tidligere har været anvendt til pigeværelser, anretterrum og øvrige funktioner tilknyttet Håndværkerforeningen og senere fra 1977-2004 BIO 5. Ejendommen, som blev opført tilbage i 1867 af Håndværkerforeningen, men som i sin nuværende form blev renoveret af selvsamme i år 1937, er med den gennemgribende renovering i 2020 blevet transformeret til igen at være blandt Aalborgs mest markante bygninger og tagetagen rummer nu seks liebhaverlejligheder i særklasse.

Hjørneejendommen er opstået ved Håndværkerforeningens sammenlægning af flere bygninger siden deres indflytning i 1867 og har været igennem flere store ombygninger, hvor særligt det iøjnefaldende tårn har skiftet karakter i tidens løb. Transformationen af tagetagen tager udgangspunkt i stedets ånd og løfter på ny bygningen til det niveau, som oprindeligt var tænkt af Aalborg Håndværkerforening, hvor tårnet skulle skabe fundament til en stor bronzefigur. Tårnet er nu blevet integreret som en essentiel del af en af boligerne, Håndværkerforeningens logoer er genplaceret på tårnet med tilføjelse af nutidsmarkører i form af store runde vinduer og bygningens historie og ånd er bevaret.

I renoveringen af ejendommen har der særligt været fokus på at bevare ejendommens historie og samtidig tilføje nutidige greb – nutidsmarkører. Renoveringen omfatter blandt andet genopførelsen af frontispicen fra 1906, hvorfra der er udgang til en attika, aktivering og ombygning af tårnet til et værelse med panoramaudsigt, en stor tagterrasse, samt etablering af nye moderne taskekviste med vinduer i flunkerne og som følger den eksisterende vinduesrytme og opdeling.

Derudover omfatter renoveringen også et ekstraordinært kobbertag, hvor hele tagfladen, tårnet og de nye taskekviste er beklædt med kobber. Dette medvirker til, at hele tagetagen visuelt fremstår som en enhed.

Fornyelsen af Østerågade 27 bevarer og fremhæver bygningens oprindelige arkitektur og tilføjer nutid i form af markører, der skaber synergi og værdi for bygningen og Aalborg by.

Blik for brugerne

Ombygningen af tagetagen har i høj grad haft brugeren i fokus. Der er skabt nye kvalitetslejligheder, der tilbyder noget ud over det sædvanlige. Alle lejlighederne er karakteriseret ved gennemlyste alrum samt rumlige og velbelyste værelser. Samtidig har det været vigtigt at bevare de eksisterende rumlige kvaliteter i lejlighederne. Dette ses særligt i tårnlejligheden, hvor eksisterende konstruktioner, som var tiltænkt en stor bronzefigur, indgår som rumskabende elementer i lejligheden som ellers har et åbent planlayout. En videreførelse af den eksisterende prominente trappeopgang samt elevator sikrer en flot og niveaufri ankomst til boligerne for alle. Under renoveringen har et stort fokus desuden været at skabe gode solbeskinnede udearealer i tilknytning til alle boligerne. Dette blandt andet at udføre en stor fælles tagterrasse på en eksisterende tagflade mod vest, hvorfra der er udsigt til Budolfi Kirke. Flere af boligerne har private udeopholdsmuligheder. Før renoveringen var tagfladen en sekundær bygningsdel på ejendommen og fremstod en smule anonym. Efter renoveringen, er tagfladen blevet ligevægtig med resten af ejendommen gennem tilføjelsen af taskekviste, attikaen og udvidelsen af tårnet. Tagfladen emmer nu af liv gennem nye åbninger og om aftenen vil der kunne ses lys i de nye kviste og åbninger i taget samt i de runde vinduer i tårnet, som fra fjorden vil lyse op som et fyrtårn. Alt dette til glæde for de mennesker, der færdes i miljøet omkring fjorden, men også i det nære miljø omkring ejendommen i Aalborg Midtby.

Inspirerende ressourcetiltag

Det eksisterende tegltag var udtjent og utæt og det samme var gældende for kobberbeklædningen på tårnet. Det gjorde det nødvendigt at udskifte hele taget. Inden renoveringen var taget desuden uisoleret. Ved at udskifte taget og isolere det til gældende standarder, er energiforbruget i hele ejendommen blevet optimeret. Der har desuden været fokus på kun at udskifte de udtjente bygningsdele og derfor er den eksisterende spær- og tagkonstruktion også genanvendt med forstærkninger, hvor det har været nødvendigt. Valget af at benytte et kobbertag, er i høj grad sket ud fra arkitektoniske hensyn med et ønske om at forædle tagetagen, men også med det i mente, at et kobbertag har en lang levetid og der derfor går mange år, før taget skal udskiftes igen. Sammenlignet med en teglbelægning, er co2-udledningen af en kobberbelægning væsentligt lavere grundet den materialemængde, der benyttes pr. kvadratmeter. Det har desuden været et opmærksomhedspunkt at undgå afvaskede tungmetaller fra tagfladen. Derfor er der i renoveringen gjort brug af en kobberudskiller, hvor regnvandet opsamles i en rensebrønd, før vandet ledes videre ud i kloakkerne.

Eksempelværdi

Ejendommen blev oprindeligt opført i 1867 i historicistisk stil, men er efterfølgende, og af mange omgange blevet ombygget. I 1937 gennemgik ejendommen en gennemgribende renovering, hvor alle de karakteristiske træk fra historicismen blev fjernet og ejendommen fik i stedet et mere nyklassicistisk og ”nøgent” udtryk i forhold til tidligere. Hvor tagfladen før var brudt af blandt andet et tårn med kuppel, to store frontispicer med rundbuer og relieffer, samt kviste og skorstene, stod tagfladen efter renoveringen helt ubrudt og nøgent tilbage. Tårnet på hjørnet af ejendommen blev friholdt af tagfoden og fremstod i kobber med fladt tag. Tagfladen var blevet gjort anonym. Tagrummet har været indrettet som pigeværelser i forbindelse med ejendommens tidligere funktion som Håndværkerforeningens hus. Da ejendommen blev indrettet til biograf, blev tagetagen ”glemt” og har de seneste mange år stået ubenyttet hen. Der lå altså et stort uudnyttet potentiale i at omdanne tagetagen til nye attraktive boliger. Gennem en større renovering og med sans for ejendommens historie og placering i byen, har tagetagen fået nyt liv. De røde teglsten er blevet udskiftet med et helt nyt kobbertag. Tagfladen er tilføjet nye taskekviste med glas i flunke. En rundbuekvist og attika er blevet opført med reference til de tidligere frontispicer med rundbuekviste og tårnet er blevet udvidet, så det nu har fået en base at stå på. Alt dette tilsammen gør, at tagetagen nu visuelt afspejler en funktionsmæssig ligeværdighed med bygningens øvrige etager og det må i sandheden være til stor eksempelværdi for kommende renoveringer af lignende ejendomme.

Solidt samarbejde

Den vellykkede renovering er et resultat af et tæt samarbejde mellem bygherre, entreprenører og rådgivere. Et samarbejde, hvor bygherres sans for kvalitet, viden om ejendommens historie og arkitektur, har spillet en vigtig rolle. Bygherres ejendomsselskab er i dag bosiddende i ejendommen, men har ikke et behov for at vise sin virksomhed frem. I stedet har hans ønske været at fortælle om ejendommens historie og om de håndværksmæssige traditioner som, meget symbolsk, har dannet grundlag for Håndværkerforeningens ejendom. Det er lykkedes i fællesskab at løfte den historiske ejendom til det niveau, som ejendommen i Aalborg Bymidte fortjener.

Faglig kvalitet

Renoveringen har krævet stor ekspertise fra såvel håndværkere samt rådgivere. Tilføjelsen af rundbuekvisten med attikaen har særligt været kompleks. Rundbuekvisten er specialdesignet og udført af valsede stålprofiler, hvilket i høj grad krævede et tæt samarbejde og et stort koordineringsarbejde mellem rådgivere, producenter og de udførende håndværkere. Særligt detaljen med mødet mellem taget på rundbuekvisten og saddeltaget på ejendommen har krævet stor omhu at tegne og udføre. Derudover har udførslen af kobbertaget også stillet store krav til de udførende håndværkere og resultatet vidner i særdeleshed om høj faglig kvalitet blandt alle parter.

Levende bygningskultur

Ejendommen, som oprindeligt blev opført i 1867, emmer af historie - en historie, der nu bliver fortalt videre til glæde for både beboerne i ejendommen samt resten af byens borgere. En historie, der fortæller om en ejendom opført i historicistisk stil af Aalborg Håndværkerforening, renset og gjort ”nøgen” i 1937 i en nyklassicistisk stil og senest anvendt og indrettet som biograf for BIO 5 med store reklameskilte, som for mange aalborgensere har stået som et pejlemærke i byen. Renoveringen samler trådene fra alle tider af ejendommens historie og løfter den på ny til et helt nyt niveau. Attikaen har reference til den tid, ejendommen er opført i. Tårnet fremstår nu som det tårn, der var tiltænkt under seneste renovering og med det oprindelige logo fra Håndværkerforenings tid. Samtidig er der tilføjet nutidsmarkører i form af de nye taskekviste med glas i flunkerne. Ejendommen er igen gjort til et pejlemærke i Aalborg Bymidte.

Parter bag projektet

Bygherre: MA-ejendomme ApS
Arkitekt: arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør: Tom Jakobsen A/S

Yderligere information om projektet

https://www.bjork-maigaard.dk/projekt/osteragade

Sted

Østerågade 27
9000 Aalborg

Fotos: arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Realiseret

2020

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2