fbpx

ØRNEVEJ OMBYGNING AF GL. SKOLE TIL ALMENE BOLIGER

Ombygning af Ørnevejens skole til 40 almene boliger

Se mere

ØRNEVEJ OMBYGNING AF GL. SKOLE TIL ALMENE BOLIGER

Ombygning af Ørnevejens skole til 40 almene boliger

Læs projektets egen beskrivelse

 

ØRNEVEJ – EN BEVARINGSVÆRDIG BYGNING

Ørnevej er den tidligere kommuneskole Ørnevejen Skole, der er en 3 etagers bygning med høj kælder opført i 1915 som en firfløjet karre´.

Fremtrædende facader med røde teglsten, håndstrøgne i krydsforbandt, med karakterfulde murværksdetaljer på granitstenssokkel er en af begrundelserne for bevaringsværdigheden.

Det er en meget markant og smuk ejendom i bymidten i Frederikshavn i et niveau over byen og er for frederikshavnerne et vartegn for byen.

Bortset fra vinduer, døre og enkelte detaljer fremstod bygningen ved overtagelsen som ved opførelsen.

Bygningen stod tom efter eleverne var flyttet til en ny skole, og det lykkedes ikke at finde andre anvendelsesmuligheder.

Boligforeningen foreslog derfor at ombygge skolen til 40 almene boliger.

Udfordringen var naturligvis at bevare bygningens facader og samtidig isolere bygningen, skabe en effektiv og god ventilation og indeklima.

Krav til facade betød, at isolering kun kunne ske ved indvendig isolering af vægge.

Krav til lysindfald, tætning af bygningen og begrænsning af støj fra en trafikeret byvej krævede 3 lags ruder i vinduer, der skulle respektere det oprindelig udtryk.

Det betød også forholdsvis små og lette, diskrete altaner.
En del af bygningen, herunder kælder er med begrænset opvarmning af hensyn til energiforbruget, men samtidig en risiko for fugt, som forudsatte et godt ventilationssystem.

Den største udfordring var dog at indrette gode, attraktive og lyse boliger i relevante størrelser med de mange bindinger i den gamle bygning, som bærende vægge, adgangsforhold, lysindfald med mere.

 

Blik for brugerne

Bevaringsværdigheden gav naturligvis udfordringer i ønsket om lavest mulige energiforbrug og et optimalt indeklima. Isolering af facader er en indvendig isolering og krav til lysindfald, isolering og lydisolering betød ændringer i vinduespartier, som dog er tro mod de oprindelige vinduer. Krav til ventilation og sikring mod fugt i bygningen krævede et specielt udviklet styringssystem med en brugervenlig, tidstro forbrugsmåler baseret på smiley figurer. Smileypanelet, der ud over el, vand og varmeforbruget, også viser fugtigheden i boligen, har en positiv påvirkning på beboerne og giver erfaringsmæssig en besparelse på mellem 10 og 15%. Varmeforbruget er faldet fra 103 kWh. pr m2 pr år til 34 kWh svarende til ca. 70% og el forbruget er faldet fra 120.000 kWh til 83.000 kWh eller ca. 30%. Besparelsen er dog ikke direkte sammenlignelig for 40 almene boliger i forhold til den tidligere anvendelse som kommuneskole, men viser dog effekten af tætning af klimaskærm med bedst mulig isolering og et godt ventilationsanlæg mm. Der er opsat ladestander til beboernes el-biler. I projektet er hele den oprindelige bygning genanvendt med de fremtrædende facader med oprindelige mursten og sokkel. Indvendig er de brede gange og adgangsforhold bevaret ligesom den oprindelige skolegård er bevaret og velegnet til socialt samvær og aktiviteter. Det var ikke muligt at bevare de oprindelige vinduer og døre på grund af vedligeholdelsesstand og krav til byggeriet mm., men de nye vinduer bevarer udtrykket i facaden med de oprindelige vinduer.

Inspirerende ressourcetiltag

Renoveringen og ombygning til boliger giver en særlig udfordring med store fællesarealer, idet de oprindelige brede gange og trapper er bevaret, men vi forventer, at de kommende beboere vil bruge disse fællesarealer til ophold og socialt samvær i stor grad. Boligernes indretning er præget af nødvendige kompromisser på grund af bærende vægge og adgangsforhold til boligerne, men arkitektens gennemtænkte løsninger giver velindrettede boliger. Det har især været en udfordring ved gymnastiksalene i den nordlige bygning, hvor der nu er flere forskellige boligtyper, der f.eks. er i halvandet plan, har 6 m. til loftet og en indsat mezzanin. Det er derfor helt unikke boligindretninger, der giver mulighed for beboere, der gerne vil have en helt unik indrettet bolig. Ombygningen har fyldt meget i den lokale debat, - især respekten for den gamle bygning og overholdelse af fredningskrav. Indvielsen og nedlæggelse af grundsten og åbning af den oprindelige fra 1915 gav meget positiv omtale. Indvielsen skete med boligminister Kaare Dybvad, folketingsmedlem Bjarne Laustsen, Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen og boligforeningens formand Fie Mølholt, der viste indholdet af den oprindelige grundsten med stor mediebevågenhed. Under indvielsen udtrykte Kaare Dybvad: ”Det er måske Danmarks flotteste nye almene byggeri. Der er en flot gammel bygning med en masse håndværksdetaljer, som man har lavet om, så den igen er til at flytte ind i. Det, synes jeg, er noget, man burde gøre flere steder”. Bidraget til omgivelserne er især, at skolebygningen nu står som oprindelig, da de to sidefløje fra 70´erne er nedrevet. Det fremhæver bygningen og præsenterer den som den bør – en smuk og markant bevaringsværdig bygning og med udearealer, der fremhæver dette. Afdelingen har udover de 40 boliger i skolebygningen 20 boliger i et moderne 5 etagers punkthus. Dette er opført så det harmonerer med skolebygningen og i en respektfuld afstand og bygningshøjde.

Eksempelværdi

Ørnevej er et flot eksempel på, at gamle bevaringsværdige bygninger, kan ombygges til nyindrettede og attraktive boliger i respekt for den gamle bygning, der tidligere har haft en hel anden anvendelse. Samtidig er det lykkedes at skabe godt indeklima og overholde de nuværende krav til energiforbruget. En ombygning som Ørnevej er helt naturligt meget bæredygtig. Hele den oprindelige bygning genanvendt med de fremtrædende facader med oprindelige mursten og sokkel, og indvendig er de brede gange og adgangsforhold bevaret. Det var dog ikke muligt at bevare de oprindelige vinduer og døre på grund af vedligeholdelsesstand og krav til byggeriet, energi og indeklima mm. Det er lykkedes at bevare skolens tidligere hal (Aulaen) som et fælles aktivitets hus for mange afdelinger i boligforeningen. Efter byggeriet er Aulaen separeret fra skolebygningen og har egne adgangsveje og udearealer. Dette er medvirkende til at fremhæve den oprindelige skolebygning.

Solidt samarbejde

Godt samarbejde med entreprenøren sikrer arbejdsklausuler og sociale klausuler, et godt miljø på en velindrettet, afskærmet, sikker og ryddelig byggeplads med veluddannede sikkerhedsfolk og ikke mindst udført i en god håndværksmæssig kvalitet, der lever op til boligforeningens ønsker. Ombygningen var naturligvis meget kompleks, men stor fleksibilitet og engagement hos alle parter, har sikret en bygning og 40 boliger, som boligforeningen er stolt af. Fleksibiliteten viste sig også ved håndteringen af Covid-19 pandemien, hvor alle anbefalinger og krav blev overholdt og begrænsede forsinkelser i byggeriet. Den kommunale sagsbehandling var hurtig og fleksibel på trods af udfordringer med bevaringsværdighed og en byggeplads i en trafikeret del af midtbyen.

Levende bygningskultur

Renoveringen har gjort afdelingen til en meget konkurrencedygtig afdeling, og fremtidssikrer husleje og driftsøkonomi med attraktive, tidssvarende boliger og lave energiudgifter. Her er 40 almene boliger der fremover vil være en af boligforeningens mest attraktive afdelinger. På trods af de store udfordringer i renoveringen er det lykkedes at få den kvalitet i bygningen, bygningsdele og installationer, vi har ønsket. Boliger med godt indeklima og fællesområder, der kan anvendes af beboerne. Godt håndværk, flotte løsninger med respektfuld montering af elevatorer, lette altaner, nye vinduer og en indvendig renovering i god kvalitet, har givet et særligt godt resultat.

Parter bag projektet

Frederikshavn Boligforening
Færch & Co. A/S
ERIK arkitekter A/S

Sted

Ørnevej 1
9900 Frederikshavn

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2