fbpx

Østerport 2

Innovativ transformation af kontorkoncept til gavn for brugere og omgivelser

Se mere

Østerport 2

Innovativ transformation af kontorkoncept til gavn for brugere og omgivelser

Læs projektets egen beskrivelse

Ved siden af den fredede Østerport station i København ligger det nytransformerede kontorbyggeri, Østerport 2.

Den tidligere 1-etages bygning på Oslo plads har fået en overbygning på yderlige 1 etage samtidig med, at der er rejst en nybygning på 6 etager mod nord.

Som tidligere bliver huset på Oslo Plads brugt til blandet erhverv. Men i sin nye form danner byggeriet rammen om et moderne og tidssvarende kontorbyggeri, der rækker ind i den næste tidsalder. Ikke kun i bygningens ydre udtryk, men også integreret i det arbejdsmiljø og den nyskabende organisering, de kommende 700 medarbejdere vil komme til at opleve. Huset indeholder en mindre parkeringskælder samt udendørs parkering i tilknytning til bygningen.

Blik for brugerne

Den arkitektoniske udformning af facaden på Østerport 2 bidrager både til at øge den sociale- og miljømæssige bæredygtighed. Genskin fra sollys reduceres væsentligt på grund af vinduernes hældning og coating. Det betyder, at der i højere grad er plads til det naturlige frem for det kunstige lys. Samtidig undgår man eldrevne solafskærmninger. Det giver både et lavere energiforbrug og et bedre indeklima i bygningen. I byggeriet er også anvendt et nyt teknologisk ventilationssytem, Barrisol Clim, der består i specialdesignede stræklofter, som fungerer som en diffuser ved enten at afkøles eller opvarmes. Den behandlede luft blæses ind i rummet langs vægge og op igen i cirkulation. En termisk effekt helt uden træk. Byggeriet overholder indeklima klasse A. Byggeri med lang levetid er både økonomisk- og miljømæssigt bæredygtigt. Men for at byggeriet skal være værdifuldt længe, skal det fungere for dem, der bruger det, og her spiller den sociale bæredygtighed en væsentlig rolle. Facadegeometrien i Østerport 2 har skabt rum til 860 meter loungesofa hele vejen rundt, hvilket giver alle brugere gavn af udsigt og mulighed for spontane pauser. Samtidig giver de tilbagetrukne kontorpladser bedre arbejdsro og lysforhold og skærmarbejde. Alt i alt et forbedret arbejdsmiljø.

Inspirerende ressourcetiltag

Modsat det traditionelle kontorbyggeri, som er kendetegnet ved indeliggende korridorer med arbejdspladser og cellekontorer placeret langs facaderne, har kontordomicilet på Oslo Plads fået et cirkulationsareal langs facaderne med arbejdspladserne umiddelbart ved siden af. Ved at placere gangarealet helt ud mod facaden kommer alle væk fra ”arbejdszonen” og får en mental pause og nye input fra byen udenfor, når de skal til møde eller tale med andre kollegaer. Korridoren er blevet et galleri med kollegaer på den ene side og verden på ydersiden. Et design, der imødekommer behovet for mental afveksling og små pauser hen over arbejdsdagen for at kunne arbejde effektivt. Det ubrudte panoramiske udsyn er kombineret med en 800 meter lang touchdown zone hele vejen langs vinduerne. Et integreret møbel, hvor der er plads til at sidde behageligt og have sin kaffe stående, og som allerede nu bliver brugt flittigt at husets brugere, som et naturligt sted til smalltalk. Hver sektion af loungemøblet passer med gruppe- eller celleinddelingen af arbejdszonen, der derved får sin egen zone. Livet i bygningen, som trækkes ud til facaderne, bliver synligt udefra, hvor man vil opleve den dynamik, byggeriets unikke indretning er udtryk for. Bygningen danner med sin farveholdning, sit volumen og sin placering - trukket let tilbage, så udsynet til Østerport Station indrammes og står intakt - en overgang til stationsbygningen, der repræsenterer noget af det ypperste indenfor dansk bygningskultur. Forpladsen er gennemarbejdet for dels at skabe et imødekommende uderum i byen og dels for at tilpasse sig det forøgede passagerflow, som åbningen af Metro Cityringen har tilført Østerport Station. Facaden er tegnet som glas-baldakiner i en mørkerød tone, der ændrer sig over dagen, fra mørk til spejlende, så udtrykket aldrig er ens. Den gengiver træerne på forpladsen, samt nabobygninger, cyklister og handlende i butikkerne. Farveafstemt til konteksten og let, så den ikke dominerer.

Eksempelværdi

Østerport 2 demonstrerer en nytænkning af de klassiske kontorbyggerier. Her får alle brugere gavn af dagslys og udsigt til det pulserende byliv fra kontorkorridoren, der er lagt ud i facaden. Fra byrummet kan det indre arbejdsliv opleves og bliver således en integreret del af livet udenfor.

Levende bygningskultur

Ombygningen, renoveringen og nybygningen er udført med opretholdelse af fuld togdrift. Det har stillet store krav til logistik, fremgangsmåde og planlægning af det samlede store og meget komplekse projekt. Samtidig har alle butikslejemål været i fuld drift under udførelsen. Løsningen har givet et værdiløft til både kontorhuset og ikke mindst omgivelserne, idet der er etableret en ny forplads med ny velfungerende cykelparkering, nye og flere butikslejemål samt et forbedret flow.

Parter bag projektet

Bygherre: Fokus Asset Management A/S
Totalrådgiver: KHR Architecture
Udførende:
- Råhus: CG Jensen
- Installationer: Hoffmann
- Aptering: HK Byg
- Facade: Skandinaviska Glassystem
- Solafskærmningsglas: Lindner
- Landskab: Malmos

Yderligere information om projektet

https://khr.dk/projekter/oesterport-2/

Sted

Oslo Plads 2
2100 København Ø

Fotos: Adam Mørk

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023, 2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000 m²