fbpx

Nydamsparken

Nye tider

Læs projektets egen beskrivelse

Nydamsparken er på godt og ondt et eksempel på det murede almene byggeri fra slutningen af 1960’er. Et teglbyggeri fornuftig for den tid, men med alle de problemstillinger såsom et utal af kuldebroer, betonoverliggere, fast bindere, manglende isolering samt dårlige adgangsforhold giver. Bygningerne og boligerne er ikke fulgt med tiden og en gennemgribende renovering har derfor været imødeset.
De 246 boliger er, gennem sammenlægninger og ombygninger, reduceret til 219 renoverede boliger. Tilmed indrettes der tilgængelighedsboliger og elevator i 6 opgange for at sikre væsentlig bedre adgangsforhold. Det skaber efterfølgende et bredere udvalg af attraktive boliger beliggende centralt i Aarhus N, der i disse år undergår stor udvikling.
Forbedringerne i overskrifter:
– Bedre indeklima med decentral ventilationsanlæg og varmegenvinding
– Nye lavenergi vinduer
– Nye højisolerede facader, gavle og tage
– Fornyelse af fælles udearealer
– Et nyt karakterfuldt udtryk
– Boliger med tilgængelighed
– En del totalombyggede boliger
– Nye veldisponerede altaner og terrasser for rigt udeophold.
Udgangspunktet har været er en helhedsplan der er blevet til med midler fra Landsbyggefonden. Baggrunden herfor var en samlet bebyggelse med et stort antal fejl og skader, som med tiden har krævet konkret handling.
Isoleringsstandarden, facaderne og altanerne har været de største syndere. Det gav anledning til at gentænke den samlede bebyggelse – give den et funktionelt og æstetisk løft, som sammen med de øvrige tiltag skaber en moderne, karakterfuld og fremtidssikret ramme om det kommende liv i bebyggelsen for beboerne. Den oprindelige teglarkitektur og bebyggelsens overordnede geometriske fremtræden respekteres fortsat, men der arbejdes med teglens karakter og farve samt vinduernes udtryk og altanernes geometriske æstetik.
Den gentænkte æstetik er bygget op omkring en smuk gedigen teglsten med et rigt spil, der varierer fra meget mørke til tider sorte farver henover en helt mat til næsten glaseret overflade med kontrastfuldt modspil fra de hvide vinduespartier og meget lyse fiberbetonaltaner med semi-transparente glaspartier.
Bebyggelsens eksisterende indre friarealer er i dag grønne plæner med legepladser og boldbane, der med et enkelt stisystem smyger sig for tæt op af husfacaderne. Den nye landskabsplan trækker stierne væk fra facaderne så privathed i boligerne sikres og de får et blødere anlagt forløb så der skabes små halvprivate opholdsrum ved opgangene hvor det uformelle men vigtige møde mellem beboerne kan opstå.

Brugskvalitet

Det endelige resultat er tilstræbt således at der skabes væsentlig forbedret samt mere nutidige boliger for alle - bedre indeklima og forbedrede energiforhold. Samtidig er der tænkt tilgængelighedsboliger for ældre. Gårdrummene omdannes til tidssvarende udvendige arealer til glæde for alle beboere.

Bidrag til omgivelser

Den mørke varierende facadesten skaber en fin gennemgribende visuel balance i forhold til de til tider ”rå” trafikale omgivelser langs Randersvej. Her skal den samlede udvendige facadesammensætning gerne give de forbipasserende et positivt indtryk med på vejen. Der skabes beplantede zoner mod facaderne og skærmende beplantning hvor der sikres plads til tilgængelighedsramper, cykler, el-scootere samt gående trafik.

Solidt samarbejde

Afklaringsforløbet frem til igangsættelse af renoveringen har været langt og grundigt og involveret rådgivere på både plan- og procesniveau. Bygherre og byggeudvalget har været særdeles aktive i udviklingsprocessen. Byggeudvalg og afdelingsbestyrelse har gennemgående været med på råd og diverse udviklende samt afklarende studieture har skabt inspiration og grobund for valget af løsninger samt den samlede materialepalette.

Parter bag projektet

Boligkontoret Århus (Bygherre)
DAI (totalrådgiver)
Kærsgaard Andersen (Underrådgiver/arkitekt)
Poul Pedersen (hovedentreprenør)

Yderligere information om projektet

http://www.bk-aarhus.dk/afdelinger/afdelinger-storage/afdeling-23/renoveringen/

Sted

Afdeling 23 i Boligkontoret Århus Vorregårds Allé 115-129, Nydamsvej 2-18 og Illerupvej 41-75.
Aarhus Nord

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016, 2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017