fbpx

Aarhus Katedralskole

Læs projektets egen beskrivelse

Aarhus Katedralskoles otte meget forskellige bygninger repræsenterer tilsammen 300 års bygningskultur med høj arkitektonisk kvalitet, samt om- og tilbygninger tilpasset forskellige tiders behov. Tre af de fredede bygninger er blevet renoveret med respekt for stedets værdier og har fået forbedret deres indeklima. Det blev gjort ved at udskifte 480 kvadratmeter tag på én af bygningerne, asbestsanere, udskifte og installere ventilationsanlæg og renovere 36 klasselokaler og elevkantinen.
Da alle bygningerne er fredede, blev der taget hensyn til samspillet mellem forbedring af indeklima og byggefredningsloven. Derfor blev der blandt andet taget højde for gennembrydninger og tilbageføring af detaljeløsninger til den oprindelige stil. Blandt andet er der lavet loftflåder, der skjuler rørføringen til ventilationen, og som samtidig fungerer som akustiklofter.

Da skolen var i fuld drift i hele renoveringsperioden, blev eleverne flyttet rundt på etagerne, efterhånden som renoveringen skred frem. Det stillede store krav til skolen, da det betød, at der kun var meget begrænsede ledige lokaler til rådighed i perioden. Derfor var det enormt vigtigt, at der kun var et minimum af støj under renoveringen, og der måtte findes arbejdsmetoder, som støjede mindst muligt.
For at minimere de støjgener, der måtte komme fra renoveringen og som kunne påvirke undervisningen, blev der lavet en plan for, hvornår det støjende arbejde skulle udføres. Alle parter var klar over, at det ikke helt kunne undgås, men det støjende arbejde blev så vidt muligt lagt uden for undervisningstiden.

Blik for brugerne

Taget er blevet efterisoleret og ventilationsanlæggene er udskiftet til bedre og mere miljøvenlige anlæg. Desuden er der kommet nye ventilationskanaler i alle tre bygninger.

Brugskvalitet

For elever og lærere har ventilations- og akustikforbedringerne betydet en øget brugskvalitet.

Eksempelværdi

Projektet på Aarhus Katedralskole er et godt eksempel på, hvordan man kan renovere fredede bygninger og forbedre indeklimaet, samtidig med at bygningen er i drift.

Solidt samarbejde

Der var en god dialog omkring fremdrift, løsninger og opfølgning. Hver etagedel blev løbende afleveret, så skolen hurtigst muligt kunne tage de renoverede lokaler i brug. og aftalerne om ændringsarbejder foregik direkte mellem bygherre og entreprenør.

Økonomi og værdiforøgelse

Indeklimaet er blevet klart forbedret på grund af udskiftningen af ventilationsanlæggene og de nye føringsveje. Desuden er der blevet asbestsaneret ved lofter og gamle ventilationskanaler.

Udførelseskvalitet

Løsningerne tager hensyn til samspillet mellem forbedringer af gennembrydninger og tilbageføring af detaljer. I specielt den ene af bygningerne blev gamle kanaler fra det oprindelige kalorifer varmesystem brugt til nye føringsveje for ventilationskanaler.

Parter bag projektet

Bygherre: Aarhus Katedralskole
Bygherrerådgiver: Erik Møller Arkitekter A/S
Ingeniør: Niras
Hovedentreprise: MT Højgaard A/S

Sted

Skolegyde 1
8000 Aarhus C

Realiseret

2012

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2