fbpx

Nyborg Destilleri – de gamle DSB-værksteder

Restaurering og nyindretning af de gamle DSB-værksteder i Nyborg

Se mere

Nyborg Destilleri – de gamle DSB-værksteder

Restaurering og nyindretning af de gamle DSB-værksteder i Nyborg

Læs projektets egen beskrivelse

Nyborg Destilleri – de gamle DSB-værksteder
Bygningerne på Holmens Boulevard 11 ved de gamle færgelejer i Nyborg er opført i perioden 1865-1909 som værksteder for Statsbanernes godstog. Bygningerne er grundmurede i gule mursten og fremstår som fin industriarkitektur, med patineret murværk og gode detaljer. Bygningerne har langt overvejende bevaret oprindeligheden i det ydre og den oprindelige længestruktur står helt intakt. Da Storebæltsbroen åbnede og færgefarten stoppede i 1997 lukkede værkstederne, og indtil 2011 stod bygningerne ubenyttede hen, hvor Niels og Nicolai Rømer, ejerne af Ørbæk Bryggeri, købte stedet.
I 2017 åbnede bygningerne som destilleri for whisky, rom, gin, snaps og brændevin af fynsk frugt – og til en gæstehal med restaurant, bar/café og egen shop. Forud lå en årelang omhyggelig restaurering, hvor bygningerne blev nyindrettet til deres nye formål. Bygningernes fremstår i deres indre rå og for det meste ubehandlede og har i deres indre bevaret mange af de oprindelige detaljer fra deres tid som DSB-værksteder. Hvor nye funktioner er opbygget, fremstår de fint indpasset i den oprindelige arkitektur.
Gennem de store porte med nord, hvor lokomotiverne oprindeligt fik adgang, ses destilleriets store kobberkedler tydeligt fra Holmens Boulevard og det store areal foran bygningerne, og indtrykket af bygningerne som et sted hvor der fortsat er aktivitet og produktion, forstærkes hermed. Visse steder er der etableret store ovenlys vinduer, der bringer lys ind i bygningen, og på de oprindelige skinner i bygningens indre, hvor destilleriets produkter er lagret i tønder, er der parkeret et damplokomotiv fra 1940.

Bidrag til omgivelser

Sammenhæng med Nyborg by De gamle DSB-værksteder er en vigtig del af Nyborg kulturarv og den fortælling om Nyborg, som Danmarks Riges Hjerte og infrastrukturelle midtpunkt i gennem 1000 år, som Nyborg Kommune i disse år arbejde på at fortælle. Restaureringen af Nyborg Slot og udarbejdelsen af en kulturarvsmasterplan er de første dele af dette arbejde. Destilleriets placering ved de gamle færgelejer tjener i dag i høj grad til at binde byen og havnen sammen igen, og er et sted der tjener som udflugtsmål for byens borgere og turister. Nyborg Kommune arbejder på at forbedre denne sammenhæng, så området kan fremstå som en integreret del af Nyborg by, hvor bygningerne med Nyborg Destilleri er en hovedattraktion.

Parter bag projektet

Bygherre: Niels og Nicolai Rømer, Ørbæk Bryggeri
Arkitektfirma: BSAA Arkitekter, Aarhus
Entreprenør: Hans Jørgensen & Søn

Yderligere information om projektet

https://nyborgdestilleri.com/

Sted

Holmens Boulevard 11
5800 Nyborg

Realiseret

(Vælg fra listen)

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2