fbpx

KVUC Aula

Transformation af kælderrum til et levende samlingssted for studerende på Københavns Voksenundervisningscenter i hjertet af en over 110 år gammel bevaringsværdig bygning.

Se mere

KVUC Aula

Transformation af kælderrum til et levende samlingssted for studerende på Københavns Voksenundervisningscenter i hjertet af en over 110 år gammel bevaringsværdig bygning.

Læs projektets egen beskrivelse

Københavns voksenundervisningscenter flyttede i 2005 ind i den gamle kontorbygning på Vognmagergade 8 i København. Skiftet fra kontorbygning til skole medførte naturligvis, at bygningen manglede nogle af de funktioner og bygningsmæssige kendetegn, som karakteriserer en moderne skole. En væsentlig ting, som den nye skole manglede, var et samlingssted for skolens studerende og ansatte.
LAARK har transformeret skolens tidligere kælderrum til en 800 m2 stor aula i hjertet af den over 110 år gamle bevaringsværdige bygning.
Udgangspunktet for projektet var en dyb forståelse for betydningen af et fælles samlingspunkt for de studerende på KVUC. Målet var ikke kun at skabe et fysisk rum, men at transformere det før livløse rum til et levende mødested, som kunne danne rammerne om det sociale liv og fællesskab i en atmosfære, der fremmer samarbejde, læring og trivsel.
Det tidligere kælderrum var indrettet i den gamle parkeringskælder under bygningen. Rummet var smalt, manglede en entydig retning og lagde på ingen måde op til ophold, men snarere hurtig gennemgang.
Det nye samlingspunkt lever op til bygningens imponerende ydre og forsyner de studerende med nye rammer for fællesskabet og lærere med nye rammer for undervisningen. Den nye aula er et sted, hvor man mødes til samlinger og fælles arrangementer, men fungerer også som studiesal hvor gruppearbejde, forberedelse og kortvarig undervisning af flere klasser kan finde sted. Der er derudover etableret grupperum i tilstødende rum. Tilmurede felter i den eksisterende konstruktion er revet ned for at inddrage de gamle små rum til nye læsenicher og grupperum. De eksisterende betonsøjler er bevaret og har fået nyt liv i den nye kontekst. Mellem de massive søjler er balkoner spændt ud med kig til det nye træskrin, som man føres ned til ad en stor trappe som også giver plads til ophold. Det eksisterende gårddæk, der dannede taget over kælderrummet, er fjernet og erstattet af en ny loftkonstruktion i glas og limtræ, som giver et smukt dagslysindfald i træskrinet.
Projektet omfattede desuden et stort lyd- og lysprojekt. Gennem lyssætning og inspirerende akustiske tiltag samt brugen af varme materialer skabes en stoflig og stemningsfuld atmosfære, som understøtter et levende og inspirerende studiemiljø til faglig fordybelse og samvær.
Den omfattende transformation og renovering har resulteret i et nyt levende hjerte i den gamle bygning, som banker for mangfoldighed og fællesskab. Der er skabt et samlingssted, som modtager de studerende med åbne arme og hylder deres vej i livet og skolens værdier om mangfoldighed.

Blik for brugerne

Udgangspunktet for projektet har fra start af været brugerne. Forud for projektet lå mange undersøgelser og registreringer, som skulle gøre os kloge på stedet, stemningen og ikke mindst brugerne og deres behov. Jo mere man studerede de studerende, jo mere fik man lyst til at fejre dem og give dem noget. Det har været LAARK’s drivkraft i projektet. KVUC’s mangfoldige sammensætning i mennesker med forskellige historier og udgangspunkter besidder en slående styrke, som vi ønskede at hylde. De studerende manglede et fælles samlingssted, hvor de kunne mødes og skabe relationer og sociale bånd. Vores ønske var at give noget til de mange forskellige studerende, som kunne fejre den diversitet og rummelighed, der gør dem og KVUC så speciel. Et sted hvor de kunne løfte hinanden i fællesskab. Aulaen blev udformet med tanke på alsidighed. Det er ikke blot et sted for formelle arrangementer og samlinger, men også et område hvor studerende kan være sammen, diskutere projekter, eller bare slappe af. LAARK har også rådgivet indenfor lyssætning og lyd for at skabe de optimale forhold for de studerendes nye samlingspunkt. Gennem lyssætning og inspirerende akustiske tiltag er der blevet skabt et stemningsfuldt og behageligt opholdsrum. Gennemførelsen af aulaprojektet blev mødt med stor entusiasme fra studerende og personale. Det har ikke kun givet dem et fysisk sted at samles, men også styrket følelsen af tilhørsforhold og fællesskab. Projektet har vist, hvordan en velgennemtænkt og veludført arkitektonisk løsning kan have en positiv indvirkning på det sociale og akademiske miljø for studerende.

Inspirerende ressourcetiltag

Genbrug har været en central del projektets designfilosofi. Mere end blot at tale om genbrug har projektet demonstreret en praktisk forpligtelse til at udnytte eksisterende materialer på en ansvarlig måde. En markant indsats er blevet gjort for at genbruge materialer, der blev fjernet fra den oprindelige struktur. Dette inkluderer genbrug af stensætninger, primært bestående af kampesten, som tidligere omgav søjlerne. Disse genanvendte sten er blevet elegant integreret i den nye arkitektur, hvilket ikke kun tilfører en historisk dimension, men også viser en bevidsthed om at give gamle materialer nyt liv i en moderne kontekst. En afgørende beslutning for bæredygtighed var valget af limtræ i stedet for mere konventionelle materialer som stål. Denne beslutning har ikke kun positive miljømæssige konsekvenser, men bidrager også til projektets æstetik. Et andet inspirerende tiltag er implementeringen af akustikloftet med lydabsorberende elementer fra Grape, der er skabt af genbrugsmaterialer. Dette ikke blot reducerer behovet for nyproduktion, men inkorporerer også en kreativ genanvendelse af materialer, hvilket giver loftet en karakter og unikhed, der afspejler projektets overordnede engagement i at optimere ressource anvendelsen. Ved at integrere genanvendte materialer på en meningsfuld måde og træffe valg, der reducerer miljøpåvirkningen, har projektet skabt et inspirerende eksempel på, hvordan design og bæredygtighed kan gå hånd i hånd for at skabe smukke og funktionelle rum.

Eksempelværdi

Transformationen af KVUC’s gamle kælderrum til den nye aula er et godt eksempel på, hvordan man ved at transformere med respekt for det eksisterende, kan give nyt liv og ny værdi til noget gammelt. Transformationen af KVUC’s kælderlokale er en inspirerende forvandling, som finder og omfavner bygningens eksisterende kvaliteter. Genbrug er en vigtig dimension i projektet. I stedet for blot at skabe nye historier, bruger projektet eksisterende historier og fortæller dem på en ny og forfriskende måde. Dette sørger for at minimere ressourceforbruget og samtidig genbruges bygningshistorien for at skabe forbindelse til fortiden og give projektet en dybere forankring. Projektet inkorporerer lydlofter med lys, der ikke kun tilføjer en visuel dimension, men også bidrager til at forme rummets stemning og atmosfære. Der er taget udgangspunkt i det originale loftlys, som hidtil har været glemt. Vi lader det originale skabe grundlaget for vores projekt, og nyfortolker det gamle loftlys, hvilket tilfører et lag af historie og arv til det moderne design. Arbejdet med den gamle bygning er udført med respekt for den oprindelige arkitektur og de eksisterende materialer. Et centralt emne i den nye aula er blevet bygningens gamle betonsøjler. Disse søjler, der engang var overset, er nu blevet genstand for omhyggelig opmærksomhed. Malingen er nænsomt renset af, og betonen er skåret således at søjlerne i dag står som imponerende betonskulpturer. Disse store, massive betonsøjler begyndte som et benspænd for projektet. De er nu blevet fremhævet og iscenesat i en ny arkitektonisk sammenhæng. De har fået liv og værdi i sin nye kontekst. Lyssætning iscenesætter betonsøjlerne og sørger for, at de bliver set, for at afsløre en skjult skønhed. Ved at arbejde med det eksisterende og historien fremfor at modarbejde den, er betonsøjlerne blevet til arkitektoniske perler, der tidligere blev overset i deres statiske tilstand. Samtidig er der en ærlighed i projektet, hvor husets konstruktion og materiale bliver fremvist. Dette tilføjer et nyt lag af ærlighed til projektet, hvilket skaber en dybde og autenticitet, der taler til beskueren. Her bliver arkitekturen og stemningerne gensidigt forstærkende; det er ikke bare et spørgsmål om fysisk struktur, men også om den atmosfære, der skabes. Dette komplekse samspil mellem arkitektur og oplevelse er med til at gøre dette transformationsprojekt ekstraordinært og inspirerende.

Faglig kvalitet

Realiseringen af dette projekt krævede en ekstraordinær grad af håndværksmæssig dygtighed, især når det kom det nye træskrin, der blev udført med en bemærkelsesværdig nænsomhed og enestående tømrerarbejde. De håndværksmæssige detaljer i træskrinet er ikke blot funktionelle; de tjener også til at løfte det samlede udtryk af bygningen og tilføre et æstetisk lag, der bidrager til dens karakter. En af de mest imponerende håndværksmæssige bedrifter i projektet involverede integrationen af bærende bjælker og søjler direkte i trævæggene. Denne opgave var hårdt krævende og nødvendiggjorde en ekstraordinær dygtighed inden for tømrerfaget. Den komplekse opgave med at indbygge disse strukturelle elementer blev udført med en imponerende præcision og sans for detaljer, hvilket understreger det høje niveau af håndværksmæssig kompetence involveret i projektet. En afgørende faktor for projektets succes var tømmermesterens lederskab og hans evne til at styre arbejdet med enestående ekspertise. Tømmermesteren ikke blot dirigerede, men sikrede også, at kvaliteten af udførelsen opretholdes på det højeste niveau. Derudover faciliterede han en givende dialog mellem håndværkere og projektteamet, hvilket skabte en synergi mellem designvision og håndværksmæssig udførelse. Projektet blev udført med en bevidsthed om bygningens bevaringsværdige karakter, og denne tankegang blev tydeligt afspejlet i de håndværksmæssige beslutninger. Ved at værne om det eksisterende der udvist respekt for den oprindelige struktur. Denne kombination af respekt for bygningens historie og håndværksmæssig ekspertise har resulteret i et projekt, der ikke blot opfylder nutidens behov, men også respekterer og bevarer bygningens autentiske karakter på en enestående måde.

Levende bygningskultur

Projektet har ikke blot forvandlet bygningen fysisk, men har også indgydt den med en ny energi og ånd, der giver den nyt liv. Ved at omforme rummene til et inspirerende miljø har projektet skabt en atmosfære, der er indbydende og stimulerende for de studerende. Den tidligere statiske struktur er blevet forvandlet til et dynamisk sted, der nu fungerer som et pulserende hjerte for fællesskabet. Gennem omhyggelig udformning og kreative løsninger har projektet skabt et fælles samlingspunkt for de studerende. Aulaen er blevet et centralt knudepunkt, der giver de studerende mulighed for at mødes, dele idéer og etablere forbindelser på en ny og meningsfuld måde. Dette fælles samlingspunkt har skabt et socialt centrum, hvor fællesskab, læring og samarbejde trives. Projektets design tager højde for behovene hos de studerende og skaber rum, der opfordrer til interaktion og engagement. Det er ikke blot et sted at modtage undervisning, men en levende arena, der fremmer samhørighed og kreativitet. Det nye liv, der er blevet indført, strækker sig ud over det fysiske rum og inspirerer til en fornyet følelse af stolthed og tilhørsforhold blandt de studerende. Der er skabt et fælles samlingspunkt, hvor nye bånd kan knyttes, idéer kan udforskes, og en følelse af samhørighed kan trives, hvilket i sidste ende beriger det samlede studiemiljø. Projektet udgør derudover en værdifuld tilføjelse til bygningskulturen ved at inkorporere en transformationsproces, der genbruger eksisterende rammer og giver bygningen nyt liv som et dynamisk samlingspunkt for studerende og lærere. Den overordnede vision om at anvende gedigne materialer i et enkelt udtryk respekterer og fremhæver den oprindelige arkitektur uden at underminere den. Resultatet er en fusion af det nye og det gamle, der skaber en unik atmosfære og styrker bygningens identitet. Denne omhu for at bevare og forstærke bygningens oprindelige elementer er centralt for projektets bidrag til bygningskulturen. En vigtig målestok for projektets succes er dets evne til at integrere sig i husets dna på en transformatorisk måde. Transformationen styrker ikke blot huset, men gør det til et dynamisk og levende element inden for bygningskulturen. Aulaen, som nu fungerer som et knudepunkt og hjerterum, skaber et afgørende rum for samling og fællesskab. Projektet går ud over blot at ændre fysiske strukturer. Den nye aula skaber en ny æra, der respekterer bygningens fortid og samtidig åbner op for en levende fremtid.

Parter bag projektet

Bygherre: KVUC
Arkitekt: LAARK ApS som totalrådgiver
Bygherrerådgiver: Niels Anker Jørgensen, Engarde rådgivning ApS
Ingeniør: Bang & Beenfeldt A/S
Ingeniør lyd: Gade & Mortensen akustik A/S
Entreprenør: Tømrermester Jakob Pedersen A/S
Specialrådgivning i indretning, lyssætning og lyd: LAARK ApS
Støttet af A.P. Møller Fonden

Yderligere information om projektet

https://laark.dk/projekt/kvuc-aula

Sted

Vognmagergade 8
1120 København

Fotos: Thorbjørn Hansen, Kontraframe

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2