fbpx

Nomineret 2020

Vestervænget – Helhedsrenovering

Fra nedslidt boligafdeling til åbent, moderne boligområde

Se mere

Vestervænget – Helhedsrenovering

Fra nedslidt boligafdeling til åbent, moderne boligområde

Begrundelse for nominering

Vestervænget i Skive var et nedslidt almennyttigt boligområde med massive kuldebroer, et dårligt indeklima og et uheldigt socialt miljø, som lukkede sig om sig selv. Tacklingen af Vestervængetsudfordringer krævede en omfattende byggeteknisk, boligsocial og samfundsmæssig indsats. Kuren var en udbredt inddragelse af beboerne, ønsket om fællesskab og en boligsocial helhedsplan, som skulle transformere hele området til et moderne boligområde, integreret med byen.

Omdannelsen af en del af blokkene til rækkehuse samt elevatorer, nye velisolerede, murede facader, store altaner, solceller, og nyt varmesystem med balanceret ventilation og genindvinding til resten af blokkene, har givet et prisværdigt løft, hvad angår byggeteknik, ressourceforbrug og brugsværdi. En vellykket åbning af Vestervænget og et inspirerende, trygt og inviterende socialt miljø er opnået med nye inviterende, begavet renoverede udearealer og et stort portgennembrud, der forbinder boligområdet med byen.

Læs projektets egen beskrivelse

Vestervænget er et unikt eksempel på, hvordan en nedslidt, problemramt og uddateret almennyttig boligafdeling, via en velgennemtænkt og veleksekveret helhedsrenovering, kan få nyt liv og vitalitet.

Afdelingen havde store udfordringer og ikke kun byggeteknisk. Vestervænget led før under den “syge” som almene boliger kan få, når de massive og monotone 60’er og 70’er etagebyggerier lukker sig om sig selv, og som både pga. boligsociale problematikker og bygningsmæssige udfordringer påbegynder en ufordelagtig ghettoisering.

Bomiva valgte derfor, for nu snart 10 år siden, at begynde en proces for at omdanne området totalt. I samarbejde med Kuben Management og Landsbyggefonden igangsatte man såvel en boligsocial helhedsplan, som en fysisk helhedsplan med det erklærede mål at transformere hele området til et åbent og moderne boligområde – integreret som en essentiel del af byen. Man ville ikke længere være stigmatiseret og lukket for omverden. Planen var at arbejde for at sikre beboerne flere ressourcer, så de kunne blive integrerede og værdige medspillere i områdets positive udvikling. Afdelingens fysiske forhold skulle også “genfødes” og ikke kun bygningerne. Udearealerne blev i samarbejde med bl.a. Realdania gentænkt og en storslået plan om at åbne hele området ved at gennemskære en blok og gøre den til en stor rød port til Vestervænget og byen blev nu realiseret.

Renoveringen af afdelingen er nu gennemført, nogle etagebygninger er blevet skåret ned til rækkehuse, andre har fået tilføjet elevatorer og store altaner, hele klimaskærmen er skiftet og bygningsmassen fremstår nu imødekommende og sammenhængende. Boligerne er blevet renoveret til en stand langt over det forventede. Hele området er renoveret og fremstår nu lyst og venligt, der er løbestier, amfiteater, hoppepuder og legepladser. Fællesskabet i afdelingen vægtes højt, og hvor en aktiv bestyrelse gør et stort stykke arbejde for hele afdelingens beboere. Et område der nu tiltrækker boligselskabets og byens beboere i stedet for den tillukkede boligafdeling fra før renoveringen, hvor mange boliger stod tomme og uønskede.

Blik for brugerne

Før renoveringen var der en høj grad af uhensigtsmæssig adfærd fra beboerne, såsom hærværk mv., hvilket forårsagede hyppige besøg af politiet. Udearealerne var forsøgt holdt i en god stand, men uden at beboerne havde lyst til, at lade deres børn lege uovervåget, ligesom der også her forekom en del hærværk. I forbindelse med renoveringen er der derfor arbejdet på at sikre en afdeling, der menneskeligt hænger sammen for beboerne. Dette er gjort ved at transformere de fysiske forhold, men i lige så høj grad ved at ændre de sociale forhold og muligheder. Det har man blandt andet arbejdet med igennem den boligsociale indsats Vesthøj og ved at uddanne beboerne til at bo i deres moderne og bæredygtige boliger. Der har desuden været arbejdet med at sikre lærepladser og skabe jobmuligheder for de lokale i samarbejde med entreprenørerne på byggepladsen. Fællesskabet i afdelingen vægtes i dag højt, og en aktiv bestyrelse gør et stort stykke arbejde for afdelingens beboere. Der er blevet højere til loftet i Vestervænget.

Brugskvalitet

Renoveringen har resulteret i en overvældende forbedring af boligernes brugskvalitet og derigennem beboernes bo- og livskvalitet. Boligerne er blevet åbne, lyse og sunde, indeklimaet er helt i top, badeværelserne flotte og store, altanerne indbyder til udeliv, og udearealerne tigger om at blive anvendt – og det bliver de. Bygningerne fremstår nu tilgængelige, imødekommende, moderne og flotte. Alt dette skal ses i forhold til det, der var før! Tidligere var boligerne ramt af kuldebroer og kuldenedfald. Der var flere tilfælde af fugtproblemer og nogle steder skimmelsvamp. Boligerne havde et indeklima, som var præget af afdelingens stand. Bygningerne var meget tidstypiske, både i farvevalg og materialer, som på ingen måde gjorde noget godt for afdelingen.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen har skabt et helt nyt område. Fra start var intentionen at skabe liv mellem boligerne og mellem bydelene og at nedbryde de fysiske og ikke mindst usynlige barrierer, der forhindrer social interaktion og fællesskaber i at opstå. Dette er i høj grad lykkedes. Selve gennemskæringen af blokken, som lå ud mod byen, har skabt en åbenhed og en imødekommenhed, der har gjort, at afdelingen og byen er blevet åben og integreret – og så ser det bare fantastisk ud! Det er lykkedes at skabe udearealer, som dagligt bliver brugt både af beboerne i afdelingen, men også af beboerne i det omkringliggende område. Der er bl.a. skabt en gå- og løbeforbindelse til det omkringliggende naturstisystem, der tidligere kun blev begrænset brugt, da området var præget af utryghed. Ligeledes er der skabt en rød asfalteret forbindelse, der løber fra porten via afdelingens fællesarealer og ned til de rekreative områder, der ligger bag afdelingen. Et formidabelt område, hvor folk mødes, hygger, kører på rulleskøjter, cykler, løber, ser store begivenheder sammen på udendørsskærmen og meget andet – en rekreativ forbindelse til glæde for den enkelte beboer og til gavn for fællesskabet i området.

Eksempelværdi

Renoveringen af afdelingen står som et eksempel på, hvordan man med god planlægning, stærk rådgivning og høj faglig dygtighed i udførelsen kan forvandle en nedslidt bygningsmasse til et boligområde af høj kvalitet på alle parametre. Vi vil især fremhæve porten til Vestervænget. En idé, der tidligt rodfæstede sig, da ønsket var at skabe åbenhed og gennemsigtighed i afdelingen. Porten står i dag som en arkitektonisk perle, der vidner om, hvordan en simpel veludført idé, kan skabe store positive forandringer. Porten har i særlig grad bidraget til, at kvarteret har udviklet en helt ny identitet, og i dag bevidner porten om den transformation Vestervænget har gennemgået – fra at være et kedeligt, nedslidt og lukket boligområde til en skøn, sammenhængende og åben del af byen.

Udførelseskvalitet

Hele afdelingens klimaskærm er udskiftet, og der er etableret balanceret ventilation med genindvinding. Tidligere havde afdelingen radiatorer placeret i loftet. Denne strålevarme er nu udskiftet delvis med gulvvarme. Afdelingen led tidligere af massive kuldebroer og fugtproblematikker, som er løst via opbygning af en ny velisoleret murstensfacade, ligesom der er etableret solceller.

Parter bag projektet

Bygherre: Bomiva
Bygherrerådgiver: Kuben Management
Totalrådgiver: Erik Arkitekter - underrådgiver: Rambøll og Arkplan

Entrprenører:
Murerenterprise: Steen Ginnerup
E.-enterprise: EL-Con
Malerenterprise: Carsten Sørensen
Gartnerenterprise: Kaj Bech
Tagenterprise: TBS
Elevatorenterprise: Bravida
VVS-enterprise: Mogensen VVS
Inventar: Biga

Yderligere information om projektet

https://www.lbf.dk/projekter/vestervaenget-i-skive/

Sted

Vestervænget 2-20
7800 Skive

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2