Vestervænget – Helhedsrenovering

Fra nedslidt boligafdeling til åbent, moderne boligområde

Se mere

Vestervænget – Helhedsrenovering

Fra nedslidt boligafdeling til åbent, moderne boligområde

Realiseret

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Beskrivelse

Vestervænget er et unikt eksempel på, hvordan en nedslidt, problemramt og uddateret almennyttig boligafdeling, via en velgennemtænkt og veleksekveret helhedsrenovering, kan få nyt liv og vitalitet.

Afdelingen havde store udfordringer og ikke kun byggeteknisk. Vestervænget led før under den “syge” som almene boliger kan få, når de massive og monotone 60’er og 70’er etagebyggerier lukker sig om sig selv, og som både pga. boligsociale problematikker og bygningsmæssige udfordringer påbegynder en ufordelagtig ghettoisering.

Bomiva valgte derfor, for nu snart 10 år siden, at begynde en proces for at omdanne området totalt. I samarbejde med Kuben Management og Landsbyggefonden igangsatte man såvel en boligsocial helhedsplan, som en fysisk helhedsplan med det erklærede mål at transformere hele området til et åbent og moderne boligområde – integreret som en essentiel del af byen. Man ville ikke længere være stigmatiseret og lukket for omverden. Planen var at arbejde for at sikre beboerne flere ressourcer, så de kunne blive integrerede og værdige medspillere i områdets positive udvikling. Afdelingens fysiske forhold skulle også “genfødes” og ikke kun bygningerne. Udearealerne blev i samarbejde med bl.a. Realdania gentænkt og en storslået plan om at åbne hele området ved at gennemskære en blok og gøre den til en stor rød port til Vestervænget og byen blev nu realiseret.

Renoveringen af afdelingen er nu gennemført, nogle etagebygninger er blevet skåret ned til rækkehuse, andre har fået tilføjet elevatorer og store altaner, hele klimaskærmen er skiftet og bygningsmassen fremstår nu imødekommende og sammenhængende. Boligerne er blevet renoveret til en stand langt over det forventede. Hele området er renoveret og fremstår nu lyst og venligt, der er løbestier, amfiteater, hoppepuder og legepladser. Fællesskabet i afdelingen vægtes højt, og hvor en aktiv bestyrelse gør et stort stykke arbejde for hele afdelingens beboere. Et område der nu tiltrækker boligselskabets og byens beboere i stedet for den tillukkede boligafdeling fra før renoveringen, hvor mange boliger stod tomme og uønskede.

Eksempelværdi

Hele afdelingen kan stå som et eksempel på, hvordan man med god planlægning, stærk rådgivning og høj faglig dygtighed i udførelsen kan forvandle en nedslidt bygningsmasse til et boligområde af høj kvalitet på alle parametre.

Brugskvalitet

Det er næsten uoverskueligt at beskrive stigningen i brugskvalitet for beboerne i afdelingen. For stigningen er massiv og overvældende. Boligerne er blevet åbne, lyse og sunde, indeklimaet er helt i top, badeværelserne flotte og store, altaner der indbyder til ude liv samt udearealer der tigger om at blive anvendt, og som bliver det. Bygningerne fremstår nu tilgængelige, imødekommende, moderne og flotte. Alt dette skal jo ses i forhold til det, der var før! Tidligere var boligerne ramt af kuldebroer og kuldenedfald, der var mange tilfælde af fugtproblemer og nogle steder skimmelsvamp. Boligerne havde et indeklima, som var præget af afdelingens stand. Desuden var der en høj grad af uhensigtsmæssig adfærd fra beboerne, såsom hærværk m.v, hvilket forårsagede hyppige besøg af politiet. Udearealerne var forsøgt holdt i en god stand, men uden at beboerne havde lyst til, at deres børn skulle lege uovervåget, ligesom der også her forekom en del hærværk. Bygningerne var meget tidstypiske, både i farvevalg og materialer, som på ingen måde gjorde noget godt for afdelingen. Forhøjelsen af brugskvalitet i boligerne, bygningerne og for beboerne ses måske bedst gennem det faktum, at tidligere oplevede man en meget høj mængde uudlejede boliger, hvor man nu, efter renoveringen, står med en lang venteliste.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen har skabt et helt nyt område. Fra start af har det været intentionen at skabe liv mellem boligerne og mellem bydelene. At nedbryde de fysiske og ikke mindst de usynlige skel og barrierer, der stopper os fra at interagere med hinanden. Dette er i høj grad lykkedes. Selve gennemskæringen af blokken som lå ud mod byen, har skabt en åbenhed og en imødekommenhed, som har gjort at afdelingen og byen er blevet åben og integreret - og så ser det bare fantastisk ud. Det er lykkedes at skabe udearealer som dagligt bliver brugt både af beboerne i afdelingen, men også af beboerne i det omkringliggende område. Der er bl.a. skabt en gå- og løbeforbindelse til det omkringliggende naturstisystem. Stisystemet udenfor afdelingen var tidligere meget lidt brugt, fordi det føltes utrygt. Ligeledes er der skabt en forbindelse gennem porten over udeområderne mellem bygningerne (med rød asfalt) til de rekreative områder bag afdelingen. Et formidabelt område, hvor folk mødes, hygger, kører på rulleskøjter, cykler, løber, ser store begivenheder sammen på udendørsskærmen osv.

Energikrav og bæredygtighed

Hele afdelingens klimaskærm er udskiftet, og der er etableret balanceret ventilation med genindvinding. Tidligere havde afdelingen radiatorer placeret i loftet. Denne strålevarme er nu udskiftet delvis med gulvvarme. Afdelingen led tidligere af massive kuldebroer og fugtproblematikker, som er løst via opbygning af ny velisoleret murstensfacade, ligesom der er etableret solceller. Der har desuden været arbejdet med at sikre lærepladser og skabe jobmuligheder for de lokale i samarbejde med entreprenørerne på byggepladsen. Og sidst, men ikke mindre bæredygtigt, er der arbejdet med at sikre en afdeling der menneskeligt hænger sammen for beboerne. Dette er gjort ved at transformere de fysiske forhold, men også i lige så høj grad ved at ændre de sociale forhold og muligheder gennem blandt andet den boligsociale indsats Vesthøj, samt ved at uddanne beboerne til at bo i deres, moderne og bæredygtige boliger.

Udførelseskvalitet

Vi vil især gerne fokusere på porten til Vestervænget. En idé der tidligt rodfæstede sig om at skabe åbenhed og gennemsigtighed. Porten står i dag som en lille arkitektonisk perle. Ikke så meget ved, at det har krævet en speciel teknik at bygge porten, men mere gennem hvordan en simpel veludført idé, kan skabe en helt ny identitet, skabe et afsæt for højere bo- og livskvalitet for beboerne, men også i lige så høj grad for os der kommer forbi og glædes over transformationen fra kedelig, nedslidt og lukkethed, til skønhed, sammenhæng og åbenhed. Der er blevet højere til loftet i Vestervænget.

Yderligere information om projektet

https://www.lbf.dk/projekter/vestervaenget-i-skive/

Sted

Vestervænget 2-20
7800 Skive