fbpx

Novo Nordisk

Hillerød

Se mere

Novo Nordisk

Hillerød

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

Byggeriet omfatter facade omdannelse af kontorbygning RD House Hi20M. Sydfacaden udskiftes mens de øvrige facader undergår mindre omdannelser. Bygning M20 sydfacade, består overordnet af et hovedindgangsparti og 6 forskudte kontorpartier.

Den nye sydfacade er udført som en ”tung” muret facade som øvrige facader på bygning M20 i samme teglsten.

Designet af den nye sydfacade tager afsæt i bygningens nordfacade hvor vinduerne er placeret parvis med et øvre liggende gennemgående vinduer.

Der er etableret udvendig solafskærmning som rullegardiner over vinduerne.

Energikrav og bæredygtighed

Facaderenovering.

Sted

Brennum Park 1
3400 Hillerød