fbpx

Rådhusbuen

energi- og facaderenovering

Se mere

Rådhusbuen

energi- og facaderenovering

Læs projektets egen beskrivelse

Udførelse af energi- og facaderenovering på bygningen Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde.

Bygningen er sammenbygget med den nyeste rådhusbygning (2008) ved en gangbro.

Modernisering og energirenovering af eksisterende betonbygning ved opklæbning af 200mm isolering og efterfølgende STO-puds.

Nye vinduer med solafskærmning og døre samt ny murkrone.

Blik for brugerne

Projektet er i sig selv en facade- og energirenovering og resultatet af Roskilde Kommunes grønne politik. Ved energirenoveringen var en arkitektonisk ambition at bygningen skulle spille sammen med dens omgivelser og de eksisterende bygninger samt få en proportionering og en stoflighed, der var mere nutidig. Materialer og konstruktioner er enkle og udført med kendte løsninger, der giver en lang tidsmæssig holdbarhed og minimal vedligeholdelse. Samlet giver det den mest bæredygtige løsning. Desuden blev det vægtet at konstruktioner og materialer kræver en så lille grad af vedligeholdelse som muligt. Udover de driftmæssige besparelser er der følgende fordele for bebyggelsen: 1) Mindre varmetab igennem den renoverede klimaskærm, 2) Bedre driftsøkonomi pga. lavere varmeudgifter, 3)Varmere overflader og mindre træk fra kolde bygningsdele, 4) Mindre kuldenedfald fra nye glaspartier, 5) Større tæthed i klimaskærmen, 6) Øget komfort og bedre indeklima for brugerne af bebyggelsen, 7) Lavere CO2 udledning/regnskab, 8) Udvendig facaderenovering giver muligheder for at ændre bebyggelsens facadeudtryk og arkitektur og 9) Forøget bygningsværdier og mindre D/V omkostninger

Brugskvalitet

Udover de åbenlyse fordele ved at facade- og energirenovere bygningen, har den fået et arkitektonisk løft og et løft, der højner den overordnede oplevelse af bygningen. I vores løsning har vi taget udgangspunkt i det eksisterende rådhusanlæg, og giver den aktuelle bygning et mere monolitisk udtryk uden at kompromittere på husets indbyggede fleksibilitet. Vi har skabt en arkitektonisk sammenhæng med de øvrige bygninger i rådhuskomplekset, og på den måde komplementere facadeudtrykket på den nye rådhusbygning, opført i 2008. Indeklimaet er væsentlig forbedret bl.a. ved der kommer mere dagslys ind i bygningen.

Bidrag til omgivelser

Der er skabt en arkitektonisk sammenhæng med de øvrige bygninger i rådhuskomplekset, og på den måde komplementere facadeudtrykket på den nye rådhusbygning, opført i 2008. Renoveringen har betydet, at det samlede ”rådhusanlæg” i Roskilde fremstår som en harmonisk helhed, hvor bygningerne hver især har deres egen unikke karakter.

Eksempelværdi

Bygningen er opført i 1973 med en tilbygning fra 1986 . Bygningen har gennem en årrække huset kommunens socialforvaltning. Rådhusanlægget består i dag af tre bygninger - fysik forbundet med hinanden med lette gangbroer. Sammen med den nye hovedadgangsgangbro fra Køgevej giver de komplekset en elegant fremtoning som lette bygninger i det omkringliggende parklandskab. Udgangspunktet for renoveringen var at give Rådhusbuen et mere monolitisk udtryk uden at kompromittere husets indbyggede fleksibilitet

Økonomi og værdiforøgelse

Udover de mere indlysende driftsmæssige fordele ved at energioptimere huset, har vi i vores projekt haft fokus på at give yderligere merværdi gennem tiltagene: Mere værdi for oplevelse af bygning, som en del af rådhusanlægget. Mere værdi for de ansatte og deres kontormiljø ved en bedre udnyttelse af dagslys. En større fremtidssikret løsning ved at bibeholde bygnings-fleksibiliteten og højere dagslys-faktor som hermed giver fremtidig mulighed for at åbne en del af husets indretning f.eks. til storrumskontor eller større mødelokaler. En tydeligere kontakt med den fine gårdhave for husets besøgende og ansatte, dels ved at etablere større åbning i ankomst - og foyer-arealerne i de partier, hvor der ikke findes teknisk installation i brystning og dels ved at etablere glaspartier fra gulv til loft langs gangforbindelse i den sydlige del af huset.

Udførelseskvalitet

Et eksempel på, hvordan de samlede arkitektoniske, ingeniør- og håndværksmæssige ydelser går hånd i hån er i forbindelse med samtlige kontorvinduer mod syd, øst og vest, som er udstyret med automatisk solafskærmning-screens, hvor man har udsyn og dagslys i rummet, også når solafskærmningen er lukket. Døre, vindueskarme, solafskærmning, fyldingsparti og sålbænk giver en fin lysrefleksion i klar kontrast til den mere matte og kornede pudsoverflade, som fint møder den tilstødende gangbro i indgangspartiet. Det betyder en forbedring af det oplevede indeklima, som har stor betydning for hvordan en arbejdsdag opleves.

Parter bag projektet

Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Bygherre: Roskilde Kommune, Ejendomme
Rådgivere: CCO Arkitekter A/S &
OBH Rådgivende Ingeniører A/S

Yderligere information om projektet

http://www.bns.dk/547/rdhusbuen-roskilde

Sted

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000 m²