fbpx

AAB

Adf. 54, Hedeparken

Se mere

AAB

Adf. 54, Hedeparken

Læs projektets egen beskrivelse

Renovering af 19 blokke i alt 20-25000 m2 tagflader samt option på montering og idriftsættelse af solcelleanlæg på 7 sydvendte tagflader på 5.000 m2.

Byggesagen omhandler tagrenovering hvor eksisterende bølgeeternitplader (asbestplader) nedtages og bortskaffes på korrekt vis, eksisterende lægter bibeholdes og nye T1 lægter monteres for de nye bølgeeternitplader.

Lofter efterisoleres ved indblæsning af 200 mm granulat oven på de ca. 200 mm eksisterende isolering og gangbro forhøjes til niveau med ny isolering i ejendommens fulde længde.

Der asbestsaneres på lofter, da det formodes at der forekommer asbeststøv på alle lofter.

Renoveringen foregik, mens boligerne var beboede.

Blik for brugerne

Tagrenovering, efterisolering, nedtagning af asbestplader samt asbestsaneres på lofter.

Parter bag projektet

Hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Bygherre: Boligforeningen AAB, afd. 54 - Ballerup
Bygherrerådgivere: Kuben Management A/S & LETT Advokatpartnerskab

Sted

Magleparken 178
2750 Ballerup

Realiseret

2015

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2