fbpx

Nomineret 2022

NH Collection Copenhagen

Fra kontorejendom til femstjernet hotel

Se mere

NH Collection Copenhagen

Fra kontorejendom til femstjernet hotel

Begrundelse for nominering

”Det særlige ved renoveringen af NH Collection Copenhagen, er transformationen af et tidligere lukket hus, som københavnerne igennem mange år har kaldt Ørkenfortet i en lidt nedladende forstand, der nu er blevet fuldstændig åbent og indbydende. Alle kan gå ind og få en drink, der virker venligt og imødekommende, og så har de åbnet op mod vandet og investeret i at lave trapper og belægning, som inviterer inden for og dermed bidrager til omgivelserne.

Da projektet besluttede at gå efter en DGNB-certificering og fandt ud af, at de nærmede sig muligheden for guld, gav de den en sidste skalle for at komme helt i mål. Det illustrerer et fantastisk samarbejde mellem ejeren og de udførende, og det, synes jeg, er et godt eksempel på, at hvis du er modig og samarbejder, så kan du komme virkelig langt.” 

(Citater fra Renoverprisens Nomineringsudvalg)

Læs projektets egen beskrivelse

Ved indgangen til Christianshavn ligger det ikoniske vartegn, der i årtier er gået under navnet Ørkenfortet. Ejendommen blev oprindeligt opført i årene 1957-1962 af arkitekt Palle Suenson som hovedsæde og administrationsbygning for skibsværftet B&W, og den fortlignende arkitektur, som var med til at give ejendommen sit kaldenavn, var tidstypisk for perioden, hvor modernismen tegnede de rene former, lige linjer og flade tage.

ATP Ejendomme købte ejendommen i 2000. Gennem tiden har ejendommen haft flere forskellige lejere og ejere. B&W solgte i 1980 ejendommen til Privatbanken, som etablerede sit hovedsæde her. Privatbanken skiftede i 1990 navn til Unibank, og blev i 2001 til Nordea, som i 2017 fraflyttede ejendommen. Nu var det tid til at tænke nye tanker for det københavnske vartegn.

I 2019 påbegyndte den gennemgribende renovering og ombygning af ejendommens 33.000 m² med henblik på at transformere den tidligere kontorejendom til et femstjernet hotel. Operatøren er den internationale hotelkæde NH Hotel Group, som den 1. september 2021 kunne slå dørene op til Hotel NH Collection Copenhagen med knap 400 værelser, konferencefaciliteter og restaurant.

Ejendommens forvandling rummer visionen om at skabe rammer præget af åbenhed, imødekommenhed og transparens – noget, som ikke tidligere har været til stede i ejendommen. Med renoveringen er ejendommen desuden blevet et nyt københavnsk fyrtårn for bæredygtighed og ét af de første renoveringsprojekter i Danmark, der står til en Guld-certificering fra DGNB.

Parterne bag projektet:
Bygherre: ATP Ejendomme
Arkitekt: Arkitema, Henning Larsen Architects og ERIK Arkitekter
Ingeniør: NCC Engineering
Rådgiver: Niras
Entreprenør: NCC 

Blik for brugerne

Bæredygtige løsninger har været tænkt ind i projektet fra start. I samråd med entreprenøren NCC og hoteloperatøren NH Hotel Group har vi i ombygningen skabt en ejendom, der nu bliver certificeret med DGNB Guld. Ved en DGNB-certificering får ejendommen point for bæredygtighed på 40 forskellige parametre inden for kategorierne miljø, social, proces, teknik og økonomi.

De bæredygtige tiltag, der har været tænkt ind i ombygningen, er som følger:

En bæredygtig byggeplads
Under renoveringen var der et stort fokus på at skabe en byggeplads med bæredygtigheden for øje. Blandt andet blev der prioriteret information til naboerne, energiminimering, støj- og vibrationsreduktion, beskyttelse af grunden mod forurening i byggeprocessen samt brug af certificeret og genanvendt træ.

Genbrug af beton
Ved at genbruge den eksisterende bygningskonstruktion af stål og beton til et nyt formål er der sparet en CO2-udledning på ca. 5.000 tons CO2-eq. svarende til ca. 300 danskeres samlede CO2-udledning på et helt år. Dermed blev det samlede CO2-aftryk for byggeriet lavere end ved nybyggeri.

Katalog med kemi
Produkter som maling, fugemasse, tapetlim og træbeskyttelsesprodukter blev undersøgt for sundhedsskadelig kemi. Produktundersøgelserne blev samlet i et materialekatalog, så det i fremtiden er nemt at finde oplysninger om undersøgelsesresultaterne på samtlige anvendte materialer; dokumentation for, at materialerne lever op til gældende standarder samt hvor og hvilken funktion materialerne har i ejendommen.

Energibesparende renovering af facaden
Facaden er udskiftet til en løsning, som giver et lavere varmetab, og der er etableret lavenergivinduer med solafskærmende glas. Det betyder, at energiforbruget til både opvarmning og køling på den eksisterende del af ejendommen reduceres med ca. 900.000 kWh årligt svarende til 58 tons CO2-eq. pr. år.

Havvandskøling
Ejendommen er havvandskølet, idet det kolde havvand anvendes til at køle vandet i ejendommens kølesystemer i sommerhalvåret. Brugen af havvand er mere miljøvenlig end traditionel køling.

Intelligent styring af lys og indeklima
Hotellet har LED-lyskilder med tilstedeværelses- og dagslysstyring. Ventilationssystemet er nyt og har et lavt energiforbrug. Indeklimaet styres via rumfølere og hotellets bookingsystem, så ventilation og varme justeres automatisk, afhængigt af om værelserne er i brug. Varmen og udskiftningen af luften i lobbyen, restauranten, kontorer og konferencerum styres via sensorer, som måler temperatur og CO2-niveau. Alle hotelværelserne har vinduer mod det fri med støjreducerende glas.

Klimasikring
Der er indbygget en forhøjning i terrænet omkring ejendommen, så den sikres mod højvande. Vandinstallationerne er desuden udført på en sådan måde, at ejendommen ikke oversvømmes gennem kloak- og spildevandsudledning. Regnvand afledes direkte til havnen, hvilket bidrager til, at vandet hurtigere bliver ledt væk fra kloaksystemet, og at potentielle oversvømmelser i forbindelse med skybrud derfor mindskes.

Grønt tag
Der er etableret 3.428 m2 grønt tag (sedum) på den nye tilbygning og tagetage. Et grønt tag er mere miljøvenligt i sammenligning med mange andre tagmaterialer og kræver kun en begrænset mængde energi at producere. Den absolutte fordel ved sedum er, at taget nu kan optage en del af den nedbør, der falder på taget. Dermed aflastes kloakken, fordi planterne optager en del af nedbøren og samtidig forsinker bortledningen af det overskydende vand. Derudover har det grønne tag naturligvis også en stor betydning for den biologiske aktivitet i området.

Inspirerende ressourcetiltag

Med omdannelsen fra kontorejendom til hotel er ejendommen blevet forvandlet fra et lukket fort, hvor der kun var adgang for de få, til at være åben for alle – såvel turister som lokale. Med mulighed for at tage en overnatning i et af hotellets mange værelser eller nyde et glas vin i baren eller en middag i hotellets restaurant byder ejendommen nu byen indenfor. Foruden den indvendige ombygning har ejendommens facade og udenomsareal også fået et løft. Her kan blandt andet fremhæves bastionen mod Torvegade og havnefronten, der er åbnet op med glaspartier og etableringen af en direkte forbindelse fra Knippelsbro til havnepromenaden i form af en ny, bred trappe, der forbinder de to niveauer. Forandringerne har ikke blot været med til at løfte ejendommens udtryk og gøre den mere nutidig, men har i høj grad også haft til formål at forvandle et af byens mere aflukkede hjørner til et mere åbent og imødekommende område, hvor både lokale og turister har lyst til at opholde sig. De publikumsorienterede tiltag, der er indtænkt i ombygningen, viser sig også i form af en dagligvarebutik i stueplan, en restaurant med indgang direkte fra havnepromenaden samt et unikt kunstværk af kunstneren Anna Bak, der udsmykker hotellets indgangsområde og fortæller historien om ejendommens maritime fortid.

Eksempelværdi

Omdannelsen af ejendommen er et eksempel på, hvordan ejendomme kan skifte anvendelse og få nyt liv i en ny funktion. Renoveringen har løftet en ældre ejendom ind i nutiden, samtidig med at den er blevet rustet til fremtiden. Omdannelsen er sket med stor respekt for den oprindelige arkitektur og ejendommens rige, maritime fortid som administrationskontor for skibsværftet B&W. Med projektet er der blevet sat nye standarder for, hvordan man tænker bæredygtighed ind i en renovering, da projektet DGNB-Guldcertificeres som et af de første renoveringsprojekter i Danmark.

Solidt samarbejde

Et velfungerende samarbejde bygger blandt andet på en tæt relation og løbende dialog. Et vigtigt element, der har bidraget til at styrke samarbejdet mellem projektets parter, er den fælles skurby, der var indrettet med blandt andet frokoststue, kontorer og mødelokaler. I knap to år fungerede 36 skurvogne som samlingspunkt for de personer, der dagligt arbejdede på projektet. Det gjaldt både bygherre, rådgiver, entreprenør, håndværkere og de øvrige samarbejdspartnere, der løbende var involveret i projektet. De fælles faciliteter har bidraget til et velfungerende og fleksibelt, tværfagligt samarbejde, hvor alle parter har haft nem adgang til hinandens ekspertiser. Desuden har der været et tæt samarbejde omkring de bæredygtige ambitioner i projektet, hvor bygherre, entreprenør og hoteloperatør har sigtet mod et fælles mål. Den løbende dialog og det tætte samarbejde resulterede desuden i en tidlig aflevering af nogle af etagerne, så hoteloperatøren kunne påbegynde indretning tidligere end planlagt.

Levende bygningskultur

De nye faciliteter både i og omkring ejendommen har givet et markant værdiløft for områdets brugere, der nu kan få glæde af ejendommen og området på en helt anden måde end tidligere. Under renoveringen var der stor interesse for at besøge byggepladsen og få et indblik i forvandlingen, så her blev blandt andet arkitektstuderende, byudviklingsinteresserede og naboer inviteret indenfor til rundvisninger og et indblik i den store transformation. Også efter projektets afslutning har der været stor interesse for ejendommen. Det så vi blandt andet, da hotellet åbnede op til værelser og det grønne tag i forbindelse med Københavns Kulturnat i oktober 2021.

Et gennemgående fokus i renoveringsprocessen har været at bevare ejendommens oprindelige arkitektur og udtryk samtidig med, at ejendommen blev opdateret til nutidens tekniske krav og standarder. Et tydeligt eksempel på dette er ejendommens facade. De nye facadeelementer er produceret af BB fiberbeton og er lavet af fiberbeton med glasfibre, som både har formbarheden og alsidigheden til at efterleve ønsket om en bestemt overflade og udtryk. Samtidig kunne facadeelementerne produceres som tynde og lette skaller, der gjorde det muligt at opfylde nutidens krav til isolering, som sikrer energibesparelser og er et bidrag til DGNB-certificeringen. Også indvendigt ses en opdatering af ejendommens eksisterende arkitektur blandt andet i de oprindelige, runde søjler, der er bevaret, men har fået nyt liv beklædt med klinker.

Ejendommens nye installationsskakte er desuden leveret færdigproduceret og ført ind i ejendommen samlet, hvilket har mindsket både byggetid og risikoen for fejl.

Parter bag projektet

Bygherre: ATP Ejendomme
Entreprenør: NCC
Rådgiver: Niras
Arkitekt: Arkitema, Henning Larsen Architects og ERIK Arkitekter

Yderligere information om projektet

https://atp-ejendomme.dk/udvalgte-ejendomme/strandgade-7/

Sted

Strandgade 7
1401 København K

Fotos: NH Collection Copenhagen og ATP Ejendomme

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Erhverv

Areal

Over 20.000m2