fbpx

DTU – Auditoriebygning 116

Transformation med bæredygtige ambitioner

Se mere

DTU – Auditoriebygning 116

Transformation med bæredygtige ambitioner

Begrundelse for nominering

”Mange ting ændrer sig med tiden, hvilket gør, at bygninger bliver mindre attraktive. En gang imellem bør man stoppe op og se, hvordan en bygning egentlig bruges af de mennesker, der er i den. Og så handle på det. Det synes jeg, at man har formået at gøre renoveringen af DTU – Auditoriebygning 116, og det er meget inspirerende.”

”DGNB har være en god retningsgiver til at sikre, at man er kommet ind på forskellige elementer af bæredygtige tiltag i renoveringen. Især når der har været så mange med, som vi kan se her. Det har været et fælles referencepunkt for hele holdet bag, der har sikret, at man er kommet hele vejen rundt og har forholdt sig til alt fra kemi til biodiversitet, hvilket er meget positivt.” 

(Citater fra Renoverprisens Nomineringsudvalg)

Læs projektets egen beskrivelse

DTU er et teknisk eliteuniversitet, der ønsker at tiltrække de bedste studerende og forskere fra hele verden. De fysiske rammer er en vigtig forudsætning for at styrke og bevare denne position internationalt. Derfor har ambitionerne for transformationen af auditoriebygning 116 været tårnhøje fra begyndelsen. Auditoriebygning 116 er en arkitektonisk perle, som alle studerende på DTU kender. Her er DTU’s største auditorie, to mindre auditorier, flere undervisnings- og grupperum. Den højloftede bygning er tegnet af Eva og Nils Koppel og opført i 1974. Bygningen er kendetegnet ved en markant kerne i gule teglsten, der rummer de tre auditorier. Lys strømmer ned fra et højtsiddende vinduesbånd, der løber 360 grader rundt om bygningen og giver et unikt lysindfald.
Renoveringen af bygningen er på en gang tro mod den oprindelige arkitektur og en fuldstændig transformation af det eksisterende. Med enkle greb er det lykkedes at gøre skalaen mere menneskelig, imødekommende og i øjenhøjde med de studerende. Bygningen er åbnet op, gjort mere transparent og de mange tomme foyer- og gangarealer omdannet til aktive studiemiljøer til glæde for de studerende.
Det lille indgangsparti mod syd er forvandlet til en stor åben glasfacade, der trækker verden udenfor ind i bygningen og viser livet inde i bygningen frem til forbipasserende. Det mørke garderoberum ved indgangen er transformeret til et lyst aktivt læringsmiljø, hvor de studerende kan slå sig ned før eller efter en forelæsning. Bordene er designet, så de kan hæves op og fungere som receptionsborde, hvis det store auditorium skal bruges til en koncert, en boglancering eller en gæsteforelæsning. Bygningens flow er også blevet forbedret med flere nye indgange til bygningen.
De før så lukkede undervisningsrum er blevet åbnet op med store glasdøre, så du kan se undervisningen folde sig ud indenfor. Inde i det store auditorium er alle stole ombetrukket med mørk bordeaux tekstiler med et rødt stel. Væggene er beklædt med varme trælister i egetræ, mens underviserne har fået en ny tavle og en LED skærm på 2,6 x 15 meter til at folde sig ud på. Foran skærmen og tavlen er et 15 meter langt specialdesignet scenetæppe, hvor der vises små kunstfilm før og efter en forelæsning. Filmene er inspireret af DTU’s forskningsfelter, og de bidrager til at styrke den faglige identitet i bygningen.
Godt dagslys og kunstlys er centralt i transformationen af auditoriebygning 116, hvor den nye lyssætning får selv den mest grå februardag til at virke rar og behagelig. Billedkunstner Malene Bach har suppleret Koppels primærfarver med inviterende farver, som giver bygningen en særlig poetiske nerve. Arkitekturen har samtidig fået flere lag blandt andet med transparente tekstiler i loftet, der diffuserer sollyset, så det opleves blødt og behageligt.
Resultatet er en sanselig og mere menneskelig skala, hvor rummenes monumentale udtryk er blødt op, og der er skabt en mere inviterende arkitektur.

Link til 3D fotoregistrering før renoveringen: https://my.matterport.com/show/?m=sonvQjS91GM

Parterne bag projektet:
Bygherre: DTU Campus Service, Bygherre
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Jakon
DGNB-auditor: Rambøll
Lysdesign: Lightscapes
Farvesætning: Billedkunstner Malene Bach 
Specialdesignet inventar: Christensen & CO
Brugerinvolvering: Mtre arkitekter 

 

Blik for brugerne

Tidligt i projektet bestemte DTU sig for at gøre transformationen af auditoriebygning 116 til et pilotprojekt for renovering med bæredygtige løsninger. Det er den første renovering inden for uddannelsesbyggeri, som står til en DGNB-certificering. Projektmaterialet er på nuværende tidspunkt sendt ind til endelig certificering ved DK-GBC til DGNB Sølv niveau. Derved har principperne bag miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed været en central del af renoveringen. Miljømæssigt er der opnået energibesparelser ved at efterisolere taget for at holde på varmen. Hegnet ind til byggepladsen og beskyttelse af det gamle skiffergulv er sket med Gentræ fra Stark, som er blevet pillet ned efter brug og sendt videre til en ny byggeplads, så der er sparet værdifulde ressourcer. Materialemæssigt har renoveringen sigtet mod at genbruge de eksisterende materialer i så høj udstrækning som muligt for at være tro mod den oprindelige arkitektur og holde ressourceforbruget på et minimum. Det smukke originale skiffergulv er bevaret og repareret, så det kan holde i endnu flere generationer i fremtiden. De originale Lundtoftearmaturer i holdlokalerne er restaureret og har fået installeret LED lys for at spare på energiforbruget. Under renoveringen har der været stort fokus på at skabe et sundt arbejdsmiljø både for håndværkerne på pladsen og bygningens brugere efterfølgende. Der er derfor valgt materialer med en minimal miljøpåvirkning. Dette ses tydeligt i miljømålingen, der har screenet bygningen for sundhedsskadelige stoffer (TVOC og formaldehyd) efter renoveringen. Målingen kom ud med et meget tilfredsstillende resultat. Den sociale bæredygtighed er bl.a. tilgodeset ved at demokratisere bygningens indeklima, der er blevet markant forbedret med bedre ventilation, større mængder dagslys og bedre akustiske reguleringer i lofter og på vægge. Lyset er styret af en omvendt dagslysregulering, der udligner voldsomme kontraster om dagen, mens lyset er mere dæmpet om aftenen. Sensorer holder energiforbruget yderligere nede. Inde i undervisningslokalerne har de studerende mulighed for at åbne vinduerne og lukke frisk luft ind, ligesom de kan bruge solafskærmningen til at regulere lysindfaldet i rummet. Økonomisk er der tænkt på at skabe en arkitektur, som er let at drifte og vedligeholde, så auditoriebygning 116 kan stå ude om natten. Den robuste arkitektur har vist sig meget modtagelig for forandringer samtidig med, at det er lykkedes at bevare den ikoniske karakter. Bygningen har fået nye funktioner og en større fleksibilitet, der giver mere liv. Arkitekturen er også blevet demokratiseret. De monumentale linjer er blødt op, og der er tilført en mere menneskelig skala i bygningen. Øde gangarealer er inddraget til levende studiemiljøer. Smukke transparenter tekstiler i loftet skaber et blødt og imødekommende lys i foyeren. En mørk garderobe er forvandlet til et indbydende velkomstområde for studerende, forelæsere og gæster. Takket være renoveringen kan auditoriebygning 116 nu bruges af mange flere studerende ad gangen til flere forskellige formål end tidligere. Renoveringen betyder også, at auditoriebygning 116 kan bruges til foredrag, koncerter og andre arrangementer i lokalsamfundet, så bygningens potentiale udnyttes fuldt ud.

Inspirerende ressourcetiltag

Renoveringen har udvidet brugen af auditoriebygning 116 betydeligt. Tidligere kunne bygningen kun bruges til undervisning og forelæsninger. Nu er de store gangarealer inddraget til levende og aktive studiemiljøer, hvor de studerende kan arbejde i grupper og blive dygtigere i fællesskab. Bygningen har fået tilført to ekstra indgangspartier, der forbinder området mod nord med Bygningstorvet og giver et bedre flow gennem bygningen. På samme måde sørger store åbne indgangspartier for at vise bygningens indre frem til resten af campus, så bygningen fremstår levende og som midtpunktet for menneskelig aktivitet, stræben og læring. Omgivelserne nyder også godt af transformationen, der har givet bygningen en større brugskvalitet. Det store auditorie og foyeren foran kan nu bruges til ph.d.- forsvar, årsfester, konferencer, science shows og et væld af andre aktiviteter, som før var udelukket. DTU’s omfattende arrangementskalender er et tydeligt eksempel på, at bygningen har åbnet sig op for omverdenen og lukker lokalsamfundet ind i videnskabens univers.

Eksempelværdi

Auditoriebygning 116 er tegnet af Eva og Niels Koppel og opført i 1974. Den er på mange måder et godt eksempel på datidens brutalistiske strømning. Store flader og monumentale linjer skulle sætte mennesket fri, men den storladne arkitektur endte i nogle tilfælde med at gøre mennesket til en lille brik i en stor bygning. Renoveringen af auditoriebygning 116 tilfører den gedigne arkitektur det, den manglede. Den stærke arkitektoniske arv er bevaret, mens der er arbejdet meget bevidst med enkle virkemidler og lag, der tilfører en menneskelig skala til bygningen. Døde arealer er aktiveret, flowet gennem bygningen forbedret, og der er arbejdet meget bevidst med kunst, farver, transparens, inventar og lyssætning for at bløde de monumentale linjer op og demokratisere rummene. Små sprækker i arkitekturen lukker lyset ind og skaber rum til nysgerrighed, eftertænksomhed og socialt samvær. En smuk symbiose mellem fortid og nutid, der vil danne skole for kommende renoveringer på DTU.

Solidt samarbejde

DTU har ønsket at skabe en transformation, som understøtter DTU’s position som eliteuniversitet. Derfor er der blevet sat et hold af dygtige og ambitiøse rådgivere, specialister og en billedkunstner for at sikre et 360 graders blik på bygningen. Internt på DTU har der været en stærk organisering i bygherreteamet, der har ønsket at sætte nye standarder for bl.a. bæredygtighed. Samarbejdet mellem rådgivere og specialister har ført til helt nye indsigter og idéer, som kommer bygningen til gode. Her skal særligt fremhæves det tværfaglige samarbejde mellem billedkunstner Malene Bach og Lightscapes, som har resulteret i de transparente tekstiler i loftet og det smukke scenetæppe i auditoriet. Der har også været et godt samarbejde med entreprenørfirmaet Jakon, som har sat deres bedste snedkere til at montere egetræslister på vægge og loft. Samtidig har der indledningsvist været en omfattende brugerinddragelse, hvor driftspersonale, undervisere samt studerende er kommet med værdifulde input til DTU og rådgiverteamet Rørbæk Møller Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører og Mtre Arkitekter, der har bidraget særligt i den indledende fase. Brugerinddragelsen har blandt andet resulteret i en komplet transformation af de to mindre auditorier. Samarbejdet på tværs af fagligheder har fungeret over al forventning, og resultatet er et helstøbt projekt, hvor form og funktion spiller sammen med sanselighed og kunst.

Levende bygningskultur

Renoveringen af auditoriebygning 116 er holdt i en høj kvalitet, hvor det er lykkedes at bevare den oprindelige arkitektur og kun tilføre nyt, der forøger brugsværdien. Stolene i auditoriet er bevaret og ompolstret, så de er klar til nye generationer af studerende. Smukke materialer er tilført, hvor det er nødvendigt. Godt håndværk karakteriserer projektet hele vejen igennem med et flot snedker- og tømrerarbejde. Renoveringen har udvidet brugen af bygningen, så den får flere funktioner og kan bruges af flere studerende ad gangen. De studerende får adgang til flere uformelle læringsmiljøer, der styrker indlæringen og det sociale sammenhold. Bygningen er på samme tid ført op til moderne standarder i forhold til indeklima. Bygningen åbner sig op mod omverdenen og inddrager i langt højere grad sine brugere og samfundet udenfor samtidig med, at den markerer DTU som et ambitiøst eliteuniversitet, der kan konkurrere med de bedste universiteter på globalt plan.

Parter bag projektet

Bygherre: DTU Campus Service
Brugergruppe: DTU Byg, DTU Miljø, studerende, DTU Afdeling for uddannelse og studerende
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører
Brugerinvolvering: Mtre Arkitekter
Hovedentreprenør: Jakon
Lysdesign: Lightscapes
Farvesætning: Billedkunstner Malene Bach
Specialdesignet inventar: Christensen & CO
DGNB-auditor: Rambøll
Akustik: Bo Mortensen

Yderligere information om projektet

https://my.matterport.com/show/?m=sonvQjS91GM

Sted

Bygningstorvet, Bygning 116
2800 Kgs. Lyngby

Fotos: Kontraframe: billede 1+4, Line Juul Greisen: billede 5, Laura Stamer: billede 2+3+6+7+8 (OBS. Billederne er navngivet efter kreditering)

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2