fbpx

Nedslidt landbrug

Læs projektets egen beskrivelse

Projekt med at omdanne en nedslidt landejendom til en moderne bolig tog sit udgangspunkt i 2005 da nuværende ejer og bygherre arvede den efter sine forældre i en alder af 23 år.
Bygningerne er oprindeligt opført i 1906 som et mindre husmandssted, og bestod af en mindre stald og bolig på samlet 160 m2. I 1960erne blev ejendommens oprindelig udtyk ”opdateret” med moderne løsninger. Indvendigt blev huset også ”opdateret” med cigarkassefiner på væggene, fyldingsdøre erstattet med pladedøre, ligesom mange vægge blev forsynet med forsatsvægge af ”cellotex”.
Den hårdhændede 1960´ renoveringen indebar at husets oprindelige udtryk og detaljer forsvandt, og i 2005 var ejedommen en utidssvarende og meget nedslidt ejendom på landet – af den type som udkants-kommunerne nu river ned i 1000-tal

Vinteren 2009 brugte bygherre på at tegne og projektere renoveringen af sit barndomshjem.
Undervejs i processen var det været vigtigt at ”genopfinde” husets oprindelige arkitektoniske grundelementer.

Ejendommens ydervæge er helt eller delvis sat om for at genetablere den oprindelige arkitektoniske rytme i facaden, der samtidig er hulmursisoleret. Eternittaget er erstattet med et rødt tegltag, skorstenen er genetableret og udført med sokkel og gesims, oprindelige pudsede gesims tilbage, sammen med buede stik over vinduerne.
Huset har også fået vinduer i oprindelig stil. Gl. stald er omdannet til beboelsen, og garagen fra 60´erne er nedrevet og erstattet med en ny tilbygning.
Tilbygningens udtryk er hentet med inspiration i tidligere tideres staldlænger, hvor det blev benyttet støbejernsvinduer og revleporte.

Indvendig er alle sporerne fra 1960ernes renovering nu væk, og erstattet med ”tidsneutrale” løsninger som da huset blev opført 1906. Løsninger og materialer der er gedigne og ikke direkte kan tidsfastsættes er foretrukket, frem for ”modeluner” – alt sammen for at sikre den fremtidige værdi ejendommen.

Blik for brugerne

Husets er isoleret så det kan opfylde nutidigt energikrav, og huset opvarmes med en CO2-neutral energikilde.

Brugskvalitet

Brugskvaliteten af den nedslidte ejendom er væsentlig forbedret, og ført op til standarder der forventes af moderne bygninger.

Bidrag til omgivelser

Det er fra bygherres side haft stor betydning at renovere ejendommen så den igen falder naturligt ind i det landskab det oprindelig er tænkt ind i – landbrugslandet – hvorfor der er søgt akitektoniske løsninger der har moderne funktion.

Eksempelværdi

Renoveringen er et godt eksempel på at der med gennemtænkte løsninger, kan skabes gode, smukke og nutidige boliger i de mange nedslidte landbrugsejendomme der finde i provinsen – en boligtype der er billig og indeholder mange kvaliteter

Solidt samarbejde

Projektet her i stor grad været et selvbyggerprojekt, hvor der er købt erfaringer og starthjælp fagpersoner, arkitekter og lokale håndværkere.

Økonomi og værdiforøgelse

Projekt har koste omkring 1.5 millioner kroner at realisere. Det vurderes at ejendommens værdi er steget tilsvarende. Da der er valgt mange traditionelle løsninger, og aktitektoniske grundtræk, der har været smukke i over 100 år, vurderes sikre værdien

Udførelseskvalitet

Der er benyttet gode danske materialer. Derudover er det benyttet traditionelle måder at anvende dem på. Eksempelvis er vinder og døre isat med tjæret værk, og mørtelfuge. Huset har fået sit oprindelige tagltag på igen med rygning i mørtel osv.

Parter bag projektet

Bygherre: Jens Hedevang. PGA-byg, mange lokale håndværkere, arkitekter, og konstruktøre. Byggeriet er 90 % selvbyg.

Sted

Fabjergkirkevej 47
7620 Lemvig

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2