fbpx

Hornbækgård

Anneks og Saunah

Læs projektets egen beskrivelse

Hornbækgård, Hornbækgårdsvej 2 3100 Hornbæk
Beskrivelse
Den her beskrevne renovering af Anneks/atelierhus og Saunahus færdiggjort i 2014 som sidste led i en gennemgribende renovering af Hornbækgårds bygninger og grønne omgivelser. Hornbækgård oprindelig en af egnens ”Sandgårde” hovedhuset renoveret i 2005 til bolig for gårdens ejere.
Atelierhuset er oprindelig opført efter tegninger udført af arkitekt Tyge Hvass i 1953. Senere tilbygning af køkken og bad samt to kamre i 1964 efter projekt af Knud Peter Harboe. Senest anvendt til kontorer for kursusvirksomheden ICIS samt kontorer for Grafic Design.
Den nuværende ejer bad os tegne et projekt, hvor huset skulle indrettes til gæstehus og atelier for tøjdesign. Herudover skulle det lille stråtækte hus indrettes til saunahus med adgang udendørs fra atelierhusets badeværelse.
I tilknytning hertil blev de omkringliggende grønne arealer omformet og istandsat.
En bålplads blev indrettet i lunden mod sydvest.
Energikrav og bæredygtighed
Det er tilstræbt at give projektet størst mulig fokus på energiøkonomiske og bæredygtige løsninger.
Opvarminng til hele bygningskomplekset sker fra pillefyr indrettet i den nærmeste ende af den store sorte lade. Der er etableret gulvvarme i alle rum.
Atelierhuset er topisoleret i taget hvorimod porrebetonfacader ikke er yderligere isolerede. Husene er forsynede med nye vinduer (Xframe) i alle facader. Vinduer er overalt forsynede med 3-lags termoruder.
Taget er beklædt med grønt (Grow-tec med Sedum).
Brugskvalitet
Det oprindelige atelierrum er blevet udvidet i hele husets længde. Sammen mad ovenlys og vinduesreguleringer er der skabt et nyt arkitektonisk spændende inspirerende rum.
Bidrag til omgivelser
Der er udvendigt blevet skabt et sammenhæng/oplevelsesværdi ved forbindelsen mellem badeværelset og saunahus. Lige som bålpladsen skaber en ny ikke før eksisterende sanselig rumlighed.
Ved nordgavlen af den sorte lade fortsætter Hornbækgårdsvej som vandresti ind i skoven. Hornbækborgere samt an

Blik for brugerne

Se beskrivelse

Brugskvalitet

Se beskrivelse

Bidrag til omgivelser

Bidrag til omgivelser Der er udvendigt blevet skabt et sammenhæng/oplevelsesværdi ved forbindelsen mellem badeværelset og saunahus. Lige som bålpladsen skaber en ny ikke før eksisterende sanselig rumlighed. Ved nordgavlen af den sorte lade fortsætter Horn

Parter bag projektet

Bygherre: David H. Solomon
Arkitekt:Kongsted Arkitekter MAA ApS
Ingeniør: Rådg. Ing Klaus Nielsen F.R.I. A/S
hovedentreprenør: Simon Jørgensen & Søn A/S

Sted

Hornbækgårdsvej 2
3100 Hornbæk

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2