fbpx

Fra gymnastiksal til studiemiljø

HF-Centret Efterslægten

Læs projektets egen beskrivelse

I december 2013 blev et helt nyt, topmoderne idrætshus taget i brug på HF-Centret Efterslægten. Hermed blev de to gamle, nedslidte gymnastiksale, som fremstod næsten som ved opførelsen i 1940, overflødige og kunne renoveres til anden brug. Fra første spadestik på det nye idrætshus var planen derfor, i tæt samarbejde med arkitekt Michael Laungaard, at sætte projektet ”de gamle gymnastiksale” i gang. Formålet var at omdanne salene og de gamle omklædningsrum til nye, tidssvarende studie- og undervisningslokaler – med stor respekt for og mindelser om rummenes tidligere brug, fx med fragmenter af gulve, bomme og ribber. Derfor har vi i dag en bygning med 375 m2 nye undervisningslokaler, foruden en studiesal med integreret bibliotek og vejledningsområde på 290 m2. Vi har på denne måde forsøgt at fremtidssikre skolens undervisningsområder til at kunne rumme nye samarbejds- og læringsformer. Da renoveringen indgik i det samlede projekt med bygning af det nye idrætshus, var det samtidigt muligt at bygge om med henblik på reduceret energiforbrug, idet bygningen forsynes med overskudsvarme og toiletskyl fra hhv. solpaneler og regnvandsopsamling på den nye bygning, ligesom den naturligvis er forsynet med nye, effektive energiruder.
Der har løbende været ført en frugtbar dialog, mellem bygherre, BRUGERE, arkitekt, og håndværkere. Der har været meget vigtig for det endelige resultat.
Ved etablering af nye facadeåbninger og genskabelse af det oprindelige vinduesparti er der skabt visuel forbindelse til et enestående udendørs kunstværk af Thomas FOS Poulsen. Fra pladsen omkring kunstværket, er der desuden åbnet op fra den hidtil lidt skjulte skolebygning ud mod lokalområdet.
I den kreative proces er der hentet stor inspiration i den eksisterende bygnings detaljer, og materialiteten i en gammel bog fra skolens bibliotek, var sammen med skolens historie, en stor inspirationskilde for det udtryk, der er i de åbne bogskabe og møde-reolmøblet i messing, strækmetal og varmt træ.

Blik for brugerne

Gammeldags gymnastiksale var energislugere. Renoveringen forsynes med overskudsvarme og toiletskyl fra hhv. solpaneler og regnvandsopsamling fra nabobygningen, ligesom den naturligvis er forsynet med nye, effektive energiruder.

Brugskvalitet

Siden ibrugtagningen i august 2015 har undervisningslokaler, samtale- og vejledningsrum, bibliotek og studieområder været flittigt brugt af både elever og lærere som nyder at arbejde i inspirerende omgivelser med masser af lys og luft.

Bidrag til omgivelser

Efter 75 år bag hække og hegn er hele Efterslægtens område med bl.a. fodboldbane og skulpturplads nu blevet synligt og tilgængeligt for lokalområdet. Et eksempel til efterfølgelse i det forestående løft af lokalområdet.

Eksempelværdi

Muligheden for at skabe nye løsninger ud fra eksisterende byggeri med meget specifik anvendelse.

Solidt samarbejde

Gennem hele projektet har de eksisterende brugere (elever og lærere) været inddraget i projektering og planlægning, ligesom bygherre og arkitekt (I samarbejde med A.P.Møllers Fond) har været i tæt dialog.

Økonomi og værdiforøgelse

Efterslægten er først og fremmest et godt sted at LÆRE. De nyrenoverede lokaler giver optimale rammer for dette og skaber samtidig et endnu bedre sted at VÆRE for elever og medarbejdere.

Udførelseskvalitet

De renoverede gymnastiksale skulle fremstå som et svar på nutidens behov. Lysforhold, inkl. belysning, ventilation og overskud, men også "ekkoer" af den tidligere har været afgørende parametre for valg af materialer og udførelse, Tradition og fornyelse.

Parter bag projektet

Bygherre: HF-Centret Efterslægten
Udførende arkitekt: Laungaard arkitekter
Ingeniør: Nikolaj Thymark, HaCaFrø

Sted

Efterslægtsvej 1 – 5
2400 København NV

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2