fbpx

Munkesøparken

Læs projektets egen beskrivelse

Midt i Kalundborg – med udsigt over den gamle bydel og fjorden – ligger Munkesøparken. Bebyggelsen stammer fra 1970’erne og er opført med særlig hensyntagen til ældre og bevægelseshæmmede. Bebyggelsen, der består af 149 boliger inkl. et kommunalt dagcenter, har gennem en årrække lidt under alvorlige betonskader. Det var tydeligt, at en renovering var tiltrængt i store dele af Munkesøparken.

Selskabsbestyrelsen for Boligselskabet Munkesøparken tog initiativ til at afdække skadernes omfang og klarlægge en forestående renovering. På baggrund af et grundigt analysearbejde kunne helhedsplanen for Munkesøparken færdiggøres i 2013. Planen fastslog, at 119 af de 149 boliger umiddelbart stod overfor en gennemgribende renovering af facader, altangange og køkkener. Derudover skulle dele af udendørsarealerne også fremtidssikres

Brugskvalitet

Ud over den åbenlyse brugskvalitet, som beboerne har fået i form af nye køkkener, så er beboernes adkomstareal til boligerne også blevet væsentligt forbedret. Bebyggelsen er opført med særlig hensyntagen til ældre og bevægelseshæmmede, hvorfor adkomstarealernes tilgængelighed og funktionalitet er af stor betydning for beboerne. I forbindelse med renoveringen er betonen på altangangene blevet renoveret, og gangene er blevet inddækket med glaspartier. Det har givet beboerne mulighed for i højere grad at opholde sig på disse arealer, som i dag flittigt bliver pyntet med blomsterkrukker og lignende. Gåture på de lange gange kan nu foretages med rollator eller kørestol i et trygt miljø, der er beskyttet for vejr og vind – og som giver beboerne bedre muligheder for at møde hinanden til gode samtaler i dagligdagen.

Solidt samarbejde

Renoveringen af Munkesøparken er et godt eksempel på samarbejde i forbindelse med renovering af boliger i den almene boligsektor. I planlægningsprocessen har den gode dialog været altafgørende for projektets succes. Alle parter lige fra beboere, afdelingsbestyrelse og boligorganisation til kommune, Landsbyggefond og rådgivere har været indstillet på konstruktive drøftelser og involvering i planlægningsforløbet. At få omdannet sin bolig og sine hjemlige omgivelser kan give anledning til utryghed og angst. Her er én af de væsentligste opgaver at sørge for, at alle er veloplyste om forløbet, og at der er åbenhed over for spørgsmål og spekulationer af enhver art. Den gode dialog fra planlægningsprocessen er båret videre ind i selve renoveringsprocessen, hvor også de involverede entreprenører har været gode til at samarbejde med beboerne og holde en god dialog og en god tone uanset de små vanskeligheder, som der uundgåeligt opstår i et renoveringsprojekt af denne størrelse, og hvor beboerne efter ønske fra selskabsbestyrelsen ikke er blevet genhuset. Den overordnede positive indstilling til projektet og velvilligheden til konstruktivt samarbejde fra alle kanter har ganske enkelt været unikt i dette projekt. Der er blevet taget hensyn til de mange forskellige parters individuelle indgangsvinkler og interesser for projektet. Beboerne er blevet lyttet til og taget med på råd.

Udførelseskvalitet

Da beboerne under renoveringen ikke blev genhuset var det vigtigt, at udførelsen blev varetaget med stor respekt for beboerne. I forbindelse med renovering af altangangene valgte man derfor at spule betonen af de gamle altangange med vand og højtryk. Dette er en løsning, der giver markant færre støjgener for beboerne end brug af en betonhammer. Efterfølgende blev der støbt ny beton på alle altangange, og disse blev inddækket for at skåne de færdige altangange fremadrettet. At det samtidig har givet en ekstraordinær gevinst for miljøet i form af energibesparelser, og for beboerne i form af fine og lune opholdsarealer på altangangene, er en ekstra bonus.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligselskabet Munkesøparken, Kalundborg
Forretningsfører: DAB
Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S
Totalrådgiver: Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S
Arkitekt: Midtconsult
Kalundborg Kommune
Landsbyggefonden
Entreprenører: CG Jensen A/S

Sted

Munkesøparken
4400 Kalundborg

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017