fbpx

“Munkebjerghus” – renovering af Ny Munkegade 71, Aarhus C

Renoveringsprojekt på ejendom fyldt med svampeangreb og tæret stål

Se mere

“Munkebjerghus” – renovering af Ny Munkegade 71, Aarhus C

Renoveringsprojekt på ejendom fyldt med svampeangreb og tæret stål

Læs projektets egen beskrivelse

Om Ny Munkegade 71
Bygningen er en smukt beliggende hjørneejendom opført 1901. Øverst troner et flot hjørnetårn.

Renoveringsprojektet sat i gang
Ejerforeningen “Munkebjerghus” valgte Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører til at gennemføre renoveringsprojektet med Arkitekt MAA Torben Skov som projektleder. Man kan roligt sige at en renovering af ejendommen var tiltrængt. Tag og facader samt hjørnetårn var i dårlig tilstand – herunder blev de 3 oprindelige altaner mod gade på forhånd dømt til total udskiftning.

Renoveringsprojektet
Udbudsmaterialet kom i hovedtræk til at omfatte: Udskiftning af tagbelægning inklusive efterisolering, ny beklædning på hjørnetårn, udskiftning af de 3 oprindelige altaner mod gade, udbedring af tæret stål i facader, brandsikring af fortrappe hvorefter de 2 bagtrapper kunne anvendes for udgang til nye altaner på gårdfacaden. Byggeplads indrettet med stillads på alle facader samt en overdækning af ejendommen. Beboerne skulle forblive boende i ejendommen i byggefasen.

Efter fjernelse af tagplader konstateret omfattende rådskader i spærkonstruktionen ud for skråvægge og tagfod. Og hvad værre var: Der blev fundet omfattende angreb af ægte hussvamp i tagkonstruktionen. Angrebene havde via tråde bredt sig helt ned til 2. sal. Ved blotlægning af hjørnetårnets remkonstruktion blev ny svamp konstateret. Det sidste svampeangreb blev lokaliseret i bjælkelag mellem kælder og stueetage.

Udbedring af så omfattende svampeangreb kræver inddragelse og information mellem beboerne, projektleder, forsikringsselskab, specialfirma for prøvetagning af svampene og ikke mindst med håndværkerne på byggepladsen.

Ved frihugning af murværk blev der fundet et større omfang af tæringsskader på de oprindelige stålprofiler.

Ved det samlede renoveringsprojekt blev der over alt lagt vægt på at anvende langtidsholdbare konstruktionsløsninger tilpasset til ejendommens arkitektur. Hjørnetårnet fik nyt underlag for en zinkbeklædning. De 4 runde ruder øverst blev bevaret og der blev tilføjet en svag belysning så hjørnetårnet markerer sig i de mørke timer.

Renoveringen afsluttet i august 2018 – 9 måneder efter planlagt afslutning.

Brugskvalitet

Ejendommens gårdfacade er sydvendt. Det var et stort ønske fra beboerne at få en ny altan til boligerne fra 1. sal til og med tagetagen. Altanerne er tegnet så de har en størrelse der tillader ophold samt plads til møbler og planter. Især boligerne i tagetagen fik tilført langt bedre lysforhold. Arealet fra de oprindelige bagtrapper tillagt boligerne så der blev bedre plads i køkkener.

Bidrag til omgivelser

Kvarteret omkring Ny Munkegade er præget af ret homogen karrébebyggelse og de fleste bygninger har smukke detaljer. Projektlederen hos Arne Elkjær A/S har fra starten ønsket at fremhæve hjørneejendommens arkitektur - herunder blev der tegnet nye stålværn på de 3 altaner mod gadesiden. Et renoveringsresultat som kunne inspirere andre ejendomme i kvarteret.

Solidt samarbejde

Når der på en gammel ejendom bliver fundet så omfattende svampeangreb skal forsikringsselskabet der dækker svampeangreb inddrages og de skal godkende udgifterne. Og dette kan godt medføre en del møder hvor interesserne i en vis grad kan være modsat rettede. Beboerne var også under pres - beboerne i flere lejligheder måtte genhuses. Og denne udgift skal dækkes af beboernes indboforsikring. De beboere der blev boende i ejendommen var udsat for støj og larm fra renoveringsarbejderne i en meget lang periode. Og midt i det hele står projektlederen der skal samle trådene og få vejledt håndværkerne til ofte komplicerede løsninger.

Udførelseskvalitet

Det overordnede motto gennem projektet har været: Det vi renoverer skal holde længe. Eksempelvis blev bølgeeternitpladerne på taget erstattet af røde vingetegl på fast undertag. Gadefacaderne er renoveret og bemalet med silikatmaling. Ud over projektlederen måtte også konstruktionsingeniøren ofte tilkaldes for at få beregnet nye forstærkninger tilpasset til den omgivende konstruktion. Tømrerne sled med at få en del tømmer i hjørnetårnet udskiftet under vanskelige pladsforhold. Den ene tømrer sagde med et smil: "jeg har ikke prøvet at skære i tømmer med en fukssvans siden teknisk skole".

Parter bag projektet

Bygherre: Ejerforeningen Ny Munkegade 71. Arkitekt- og ingeniørrådgivning: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører. Projektleder: Arkitekt MAA Torben Skov. Hovedentreprenør: Bytømreren A/S.

Yderligere information om projektet

ts@arneelkjaer.dk

Sted

Ny Munkegade 71
8000 Aarhus C

Fotos: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører v/projektleder Arkitekt MAA Torben Skov

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2