fbpx

Mirror House

Begrundelse for nominering

Mirror House i Fælledparken i København var før renoveringen i 2011 et gammelt nedslidt muret længehus, der fungerede som fælleshus. Det renoverede længehus, Mirror House, indgår som en del af tårnlegepladsen, som blev anlagt i forbindelse med en ambitiøs renovering af Fælledparken. Mirror House er bemandet om sommeren og kan om vinteren bookes af børnehaver og skoler. Den renoverede bygning rummer plads til personale, depot, et fællesrum med udsigt til legepladsen og toiletfaciliteter.

Når man ankommer til Mirror House bliver man, selv på en gråvejrsdag med tunge skyer i juni 2014, glad og let om hjertet. Her er et skingert potent lydniveau, legende børn og et fornemt samspil mellem legepladsens karakterfulde tårne, gamle fritstående træer og Mirror Houses sorte, træbeklædte bygningskrop med de pirrende spejlende gavle.

Det er tydeligt, at samarbejdet mellem projektets arkitekt, fondene og Københavns Kommune har fungeret godt. Indenfor en beskeden økonomisk ramme er det på beundringsværdig måde lykkedes at forvandle en nedslidt længe til et arkitektonisk hot spot og samlingssted med noget på hjerte. Her giver one-lineren “fra skrot til slot” mening.

Den gamle længe er på facadernes langsider og taget beklædt med sortmalet, varme-modificeret træbeklædning, mens bygningens karakterfulde gavle er beklædt med spejlende, højglanspolerede stålplader. Resultatet af den arkitektoniske minimalisme er effektfuld. Når Mirror House er lukket, står bygningen ligefrem og let forståelig med en effektfuld kontrast mellem de sorte og de spejlende flader. Når

Mirror House er åbent giver buede spejle på dørenes og vinduernes bagsider smukke reflekser og åbner sammen med gavlene op for oplevelsesrig interaktion mellem bygningen og legepladsens børn.

Bevaringen af den gamle længe var et valg, som mindsker CO2 udledningen. Men ikke nok med det. Efterisoleringen af facader og tag, nye termoruder, et nyt ventilationssystem, installering af en varmepumpe til opvarmning og nyt toilet og køkkeninstallationer trækker, set ud fra ønsket om at minimere forbruget af energi, i den rigtige retning. Målt med bygningsreglementets nye krav, som træder i kraft i 2015, er Mirror House ikke helt på niveau.

Renoveringen af Mirror House bidrager med sit sikre, originale arkitektoniske greb i samspillet med en minimering af forbruget af energi på overbevisende måde til omgivelserne med noget så sjældent som liv og sjæl. Det er så fornemt, at Mirror House har vundet den tyske Red Dot Award og endvidere er blevet et yndet udflugtsmål for pårørende til Rigshospitalets patienter samt danske og udenlandske studiegrupper.

Samlet vurderet er Mirror House et eksempel på, hvordan det med en beskeden økonomisk ramme og et godt samarbejde mellem bygherre og rådgiver er muligt at kombinere bæredygtighed og arkitektur til et resultat, livgivende hævet over dansk byggeris mainstream.

Se flere billeder

Læs projektets egen beskrivelse

MLRP har transformeret fælleshuset på den nye tårnlegeplads i Fælledparken, for Københavns Kommune.
Bygningen huser besøgende, der bruger legepladsen til hverdag og er med sine spejlende gavle, selv blevet et interaktivt element på den interaktive legeplads.
Spejlhuset er en træskal, der er bygget op omkring en eksisterende bygning. Den eksisterende bygning er således efterisoleret og har fået en ny klimaskærm, i form af træskallen.
Det monolitiske, træbeklædte volumes spejlende gavle gengiver parkens beplantning, og de overraskende vinkler understreger stedets brug og opfordring til leg. Når dørene i facaden mod legepladsen åbnes, afslører hver åbning et nyt bugtende spejl, som børnene kan lege med. Der bliver leget med perspektivet og den traditionelle afslutning af et hus i projektet, hvor grænsefladen pludselig er en anden og gavlen bliver uendelig. De spejlende gavle skaber en sympatisk overgang imellem bygning og landskab.
Med enkle midler er det lykkedes at omdanne en eksisterende, trist og anonym bygning til et nyt unikt element på den interaktive legeplads. Det eksisterende fælleshus var nedslidt og dårligt isoleret og trængte til en kraftig opgradering eller udskiftning. Man valgte, som en bæredygtig løsning, at bevare det eksisterende hus og opgradere det.
Bæredygtighed er i høj grad også at bevare eksisterende bygninger og opgradere dem, så de udleder mindre Co2 og spare kræfter og midler på nedrivning.
Bygninger står for 40 % af Danmarks Co2 udledning og heraf står den gamle bygningsmasse for 99 %, derfor giver det mening af sætte ind på opgradering og transformation af gamle bygninger. Huset blev efterisoleret, beklædt med tagpap og tilsidst opførtes den nye træskal, der ligger med afstand til det gamle hus, således at den egentlige klimaskærm, ligger bagved den sortmalede træskal.

Parter bag projektet

Bygherre: CAU & Mærsk McKinney Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond
Arkitekt: MLRP Architecture
Ingeniør: Grontmij rådg. ingeniører
Landskabsarkitekt: GHB Landskab
Entreprenør: A.F. Hansen

Yderligere information om projektet

http://www.mlrp.dk

Sted


København K

Fotos: Laura Stamer

Nomineret 2014

Realiseret

2011

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Øvrige

Areal

1-500m2