fbpx

Sverigesgade 4

Odense Havn

Begrundelse for nominering

Sverigesgade 4 var før renoveringen i 2013 en del af Østre Havnekajs djærve pakhuse til korn ogfoderstoffer. Mange af havnens oprindelige bygninger gik tabt ved en stor brand i 1925. Sverigesgade 4’s pakhus, der er fra den korte genopbygningsperiode, havde mistet sin funktion som kornlager og stod med sin karakterfulde tunge bygningskrop tomt og forladt.

Når man kommer til Sverigesgade 4 en solrig juni eftermiddag i 2014, er der mellem kajens tungt satte bygningsvolumener umiddelbart en stemning af Palle alene i verden. Den forsvinder, når man står i rummet mellem Odense Ny Silopakhus’ og Sverigesgade 4’s gennemrenoverede bygninger. Her er det tydeligt, at moderne virksomheder er rykket ind. Det er let at forstå, fordi den dybtgående transformation fra pakhus til moderne domicil for Odense Maritime Technology er gennemført med hensyntagen til virksomhedens ønsker og respekt for stedets historie.

Samarbejdet mellem Olav de Linde og Odense Maritime Technology har, omend tidskrævende, været godt.

Det robuste, djærve pakhus har lyse indbydende lokaler indrettet til kontorer. Historiske spor i form af den gamle spær- og bjælkekonstruktion er bevaret og fremstår sammen med et potent gammelt kornsug synligt. En ny overetage, som bæres af en stringent stålkonstruktion, er etableret for at skaffe plads til virksomhedens medarbejdere. Kig til havnens reflekterende vandflade samt indtag af dagslys er opnået ved at etablere nye vindueshuller og kviste på taget. Nye trapper af stål og mødelokaler omkranset af glas a la franske orangerier er placeret i en langsgående midterzone. Det giver transparens og sikrer, at det oprindelige rum stadig fornemmes.

De tunge massive, arrede ydermure er sammen med gulve og tag efterisoleret. Ydermurene er, for at bevare det gamle facadeudtryk, efterisoleret indvendigt, mens efterisoleringen af taget er udført som en udvendig isolering. Mursten fra etableringen af de nye, større vindueshuller er genanvendt sammen med tagsten og elegante, lette glaspartier fra Thomas B. Thriges fabrikker. Opvarmningen af Sverigesgade 4 sker med konventionel varmeforsyning.

Med en omhyggelig detaljering og et stærkt ønske om at kombinere nyt og gammelt på en stemningsfuld måde er der givet et fint arkitektonisk bud på en renovering, som respekterer det oprindelige pakhus’ karakter, omend de nye store vindueshuller i facaden svækker Sverigesgade 4’s oprindelige urfjeldstunge karakter. Den nye brug som domicil for en moderne maritim virksomhed bidrager positivt til omgivelserne og giver det gamle havneområde nyt liv.

Samlet vurderet er renoveringen af det gamle pakhus på Sverigesgade 4 et sympatisk bud på en privat investors indlevede forståelse for markedet og en stemningsfuld renovering, der på en oplevelsesrig måde kombinerer nyt og gammelt.

Se flere billeder

Læs projektets egen beskrivelse

Sverigesgade 4 er unikt beliggende ud mod Odense Havn og kanal.
Mange af kajens oprindelige bygninger gik til ved den store havnebrand i juli 1925. Flertallet af områdets bygninger er fra den korte genopbygningsperiode.

I Sverigesgade 4 og 5 findes nogle af havnens perler. Bygningerne er opført af samme ejer, så materialer, farver og arkitektur går igen. Sverigesgade 4, der oprindeligt er opført til kornopbevaring, fortæller sammen med de omkringliggende pakhuse og siloer om korn– og foderstoffernes store betydning for denne del af østre havnekaj.

Det bevaringsværdige men nedslidte og utidssvarende pakhus, havde mistet sin funktion som kornlager og stod tomt og forladt hen. Bygningens facade fremstod tillukket og bygningens indre var spartansk indrettet og udstyret. Ejendommen er via et tæt samarbejde med Odense Maritime Technology, der beskæftiger sig med skibsdesign, nu omdisponeret til et moderne og inspirerende kontormiljø, med et historisk ”vingesus”.
Se video her: www.olavdelinde.dk/video

Husets gulve er hugget op, og der er udført ekstrafundering bla. pga. mangelfulde fundamenter. Der er efterisoleret og etableret ny gulvkonstruktion med massive egeplanker.

Facaden er dels nydisponeret for bedre lysindfald og havnekontakt, dels omfuget så den fremstår ”ny” i de gamle sten. Indvendigt er der påforet forsatsvæg med isolering, så vor tids indeklimakrav overholdes.

Tagkonstruktionen er renoveret med gl. og nyt tømmer, og delvis blottet så det gamle håndværk kan iagttages. Kviste med inspiration fra husets opførelsestidspunkt er påmonteret af hensyn til et bedre lysindfald. Taget er efterisoleret og slutteligt er der lagt teglsten på i overensstemmelse med husets arkitektur.

En ekstra etage er tilføjet, hvilket bla. har givet plads til, at den gamle rengjorte kornsuger i bygningens kantineområde kunne bevares, og i al fremtid vidne om kornpakhus fortid. Materialevalg og løsninger er udført med afsæt i beliggenhed og pakhusets historie.

Parter bag projektet

Bygherre: Byggeselskab Olav de Linde, samt egne håndværkere
Grontmij, konstruktive beregninger
Odense kommune, planafdelingen, godt samarbejde
Tag, Hansson og Knudsen
Indvendigt, Tømrerfirma Madsen
VVS, Nordisk Klima
El, Schmidt og Øhrnstedt

Sted

Sverigesgade 4
5000 Odense

Nomineret 2014

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2