Sverigesgade 4

Odense Havn

Nomineret 2014

Realiseret

2013

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Sverigesgade 4 er unikt beliggende ud mod Odense Havn og kanal.
Mange af kajens oprindelige bygninger gik til ved den store havnebrand i juli 1925. Flertallet af områdets bygninger er fra den korte genopbygningsperiode.

I Sverigesgade 4 og 5 findes nogle af havnens perler. Bygningerne er opført af samme ejer, så materialer, farver og arkitektur går igen. Sverigesgade 4, der oprindeligt er opført til kornopbevaring, fortæller sammen med de omkringliggende pakhuse og siloer om korn– og foderstoffernes store betydning for denne del af østre havnekaj.

Det bevaringsværdige men nedslidte og utidssvarende pakhus, havde mistet sin funktion som kornlager og stod tomt og forladt hen. Bygningens facade fremstod tillukket og bygningens indre var spartansk indrettet og udstyret. Ejendommen er via et tæt samarbejde med Odense Maritime Technology, der beskæftiger sig med skibsdesign, nu omdisponeret til et moderne og inspirerende kontormiljø, med et historisk ”vingesus”.
Se video her: www.olavdelinde.dk/video

Husets gulve er hugget op, og der er udført ekstrafundering bla. pga. mangelfulde fundamenter. Der er efterisoleret og etableret ny gulvkonstruktion med massive egeplanker.

Facaden er dels nydisponeret for bedre lysindfald og havnekontakt, dels omfuget så den fremstår ”ny” i de gamle sten. Indvendigt er der påforet forsatsvæg med isolering, så vor tids indeklimakrav overholdes.

Tagkonstruktionen er renoveret med gl. og nyt tømmer, og delvis blottet så det gamle håndværk kan iagttages. Kviste med inspiration fra husets opførelsestidspunkt er påmonteret af hensyn til et bedre lysindfald. Taget er efterisoleret og slutteligt er der lagt teglsten på i overensstemmelse med husets arkitektur.

En ekstra etage er tilføjet, hvilket bla. har givet plads til, at den gamle rengjorte kornsuger i bygningens kantineområde kunne bevares, og i al fremtid vidne om kornpakhus fortid. Materialevalg og løsninger er udført med afsæt i beliggenhed og pakhusets historie.

Færdigt og indflyttet kontordomicil (pdf)

Færdig renovering (pdf)

Pakhuset før renoveringen (pdf)

Renovering og ny virksomhedskultur (pdf)

Sted

Sverigesgade 4
5000 Odense